Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Praktyki i stażePRAKTYKA (STAŻ) ZAWODOWA W URZĘDZIE MIASTA OFFENBURG DLA STUDENTEK I STUDENTÓW FILOLOGII GERMAŃSKIEJ W OLSZTYNIE, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FUNDACJI GEORGA I MARII DIETRICHÓW W OFFENBURGU.

CEL: działanie zawodowe o wybranym charakterze w ramach zadań administracji komunalnej, poznanie struktury administracyjnej w niemieckim urzędzie miasta, nawiązywanie kontaktów, doskonalenie umiejętności i kompetencji językowych.

CZAS TRWANIA: 4 tygodnie w okresie wakacji letnich (1 – 31 lipca), możliwość przedłużenia we własnym zakresie.

LICZBA PRAKTYKANTÓW/STAŻYSTÓW: 2 osoby

GRUPA DOCELOWA: Program praktyki (stażu) skierowany jest do studentek i studentów studiów magisterskich oraz absolwentek i absolwentów filologii germańskiej (bezpośrednio po ukończeniu studiów), którzy wyróżniają się kompetencjami naukowymi i osobistymi.

NABÓR: Nabór na praktykę (staż) ogłaszany jest pod koniec danego semestru zimowego, począwszy od WS 2022 (informacje dostępne poprzez Facebook, stronę internetową Wydziału Humanistycznego oraz Instytutów Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz filologii germańskiej). Studenci składają wnioski do 10 marca bieżącego roku. Należy złożyć listę  ocen z semestru zimowego z systemu USOS oraz list motywacyjny (podanie).

KOMISJA ds. PRAKTYKI: W skład komisji wchodzi dwóch kierowników katedr koordynujących program studiów germanistycznych (Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych) oraz przedstawiciel Fundacji im. Georga i Marii Dietrichów. Komisja wybiera dwie osoby spośród ubiegających się o praktykę/ staż oraz dwie osoby rezerwowe.

WARUNKI FINANSOWE: Miasto Offenburg zapewnia miejsce praktyki (stażu) dla dwóch studentek i/lub studentów olsztyńskiej germanistyki w danym roku. Za okres praktyki (stażu) wypłacane jest wynagrodzenie w wysokości 650€, finansowane ze środków Urzędu Miasta Offenburg. Wynagrodzenie za praktykę (staż) wypłacane jest dopiero po jej zakończeniu. Możliwa jest zaliczka pomostowa, o ile praktykantka/praktykant lub stażystka/stażysta o taką wystąpią. Osoby, które przystąpią do praktyki (stażu) otrzymają ponadto kieszonkowe w wysokości 25€/dzień na pokrycie kosztów wyżywienia i transportu. Fundacja BRÜCKE pośredniczy w znalezieniu miejsce zakwaterowania (m.in. u rodzin) i pokrywa jego koszty. Koszty podróży praktykantów do Offenburga i z powrotem pokryje UWM.

WKŁAD WŁASNY: Praktykant/stażysta pokrywa koszty wymaganego ubezpieczenia zdrowotnego na okres praktyki/stażu.

ZAŚWIADCZENIE: Miasto Offenburg wydaje zaświadczenie o ukończeniu praktyki/stażu. Praktykant/Stażysta pisze sprawozdanie z przebiegu praktyki/stażu, które składa sponsorom.  Praktyka (staż) w Urzędzie Miasta Offenburg może zostać uznana za odbytą na podstawie sprawozdania i zaświadczenia przedłożonych opiekunowi praktyk na UWM w Olsztynie.

Kandydatki i kandydaci wybrani przez Komisję ds. Praktyki składają do końca marca br. wymagane dokumenty w języku niemieckim poprzez stronę internetową:

https://www.mein-check-in.de/offenburg/position-170254

(Studentisches Pflichtpraktikum | Stadt Offenburg Onlinebewerbung)

Unterlagen

-      Anschreiben mit Angaben zum gewünschten Zeitraum und Vorstellungen zu den im Praktikum zu erwerbenden Kenntnissen/Fertigkeiten

-      Lebenslauf

-      Immatrikulationsbescheinigung

-      Bescheinigung der Universität/Hochschule über Art des Praktikums (freiwilliges Praktikum oder Pflichtpraktikum) § Gegebenenfalls unter Angabe der zu vermittelnden Praktikumsinhalte

-      Kopie des Identitätsnachweises (gültiger Reisepass oder Personalausweisdokument)

-      Nachweis zur Krankenversicherung – auf Wunsch vermitteln wir gerne den Kontakt zur AOK Offenburg. Dort bekommt man die erforderlichen Vordrucke – teilweise auch in der Muttersprache des*der Praktikant*in.

-      Steueridentifikationsnummer (Achtung – geht bis zu 6 Wochen!)

  • Formular-Management-System der Bundesfinanzverwaltung (010250 - Antrag auf Vergabe einer steuerlichen Identifikationsnummer für nicht meldepflichtige Personen durch das Finanzamt) (formulare-bfinv.de)

-      Personalbogen der Stadt Offenburg – wird von uns nach Bewerbungseingang und Klärung, ob Praktikum stattfinden kann, an die*den Studierende*n per Mail geschickt

-      Erweitertes Führungszeugnis und Masernimpfschutznachweis, sofern das Praktikum im Pädagogischen Bereich erfolgen soll.

-      Niederschrift – wird am ersten Tag des Praktikums vor Ort erfolgen.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl