Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Seria wydawnicza „Fields of Linguistics – Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen“

Wydawnictwo: Vandenhoeck & Ruprecht

Redaktorzy serii

Prof. dr hab. Joanna Szczęk, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Dr Mariusz Jakosz, prof. ucz., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska


Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Marisol Benito Rey, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie, Hiszpania

Dr hab. Maria Biskup, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Anna Chita, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja

Prof. dr hab. Martine Dalmas, Uniwersytet Sorbona w Paryżu, Francja

Dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. ucz., Uniwersytet Zielonogórski, Polska

Prof. dr hab. Peter Ernst, Uniwersytet Wiedeński, Austria

Prof. dr dr Csaba Földes, Uniwersytet w Erfurcie, Niemcy

Dr hab. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki, Polska

Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. dr hab. Sabine E. Koesters Gensini, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”, Włochy

Prof. dr Renate Link, Uniwersytet Techniczny w Aschaffenburgu, Niemcy

Dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. ucz., Uniwersytet Szczeciński, Polska

Prof. dr hab.Heinz-Helmut Lüger, Uniwersytet w Koblencji-Landau, Niemcy

Dr hab. Jacek Makowski, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki, Polska

Prof. dr Simon Meier-Vieracker, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy

Prof. dr hab. Carmen Mellado Blanco, Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania

Dr hab. Daniela Pelka, prof. ucz., Uniwersytet Opolski, Polska

Dr hab. Joanna Pędzisz, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

Prof. dr dr hab. Georg Schuppener, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy / Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja

Dr hab. Anna Sulikowska, prof. ucz., Uniwersytet Szczeciński, Polska

Dr hab. Janusz Taborek, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Dr hab. Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska

Prof. dr hab. Claudia Wich-Reif, Uniwersytet w Bonn, Niemcy

Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

Prof. dr hab. Beatrice Wilke, Uniwersytet w Salerno, Włochy

Profil serii

Seria wydawnicza „Fields of Linguistics – Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen“ obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu lingwistyki (stosowanej).

W serii publikowane są prace badawcze (monografie jedno i wieloautorskie, w tym rozprawy doktorskie i prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne oraz prace zbiorowe, tomy jubileuszowe i in.), które koncentrują się wokół aspektów językoznawczych, glottodydaktycznych, kontrastywnych oraz translatorycznych.

W szczególności:

₋   zmiany językowe na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej, syntaktycznej, semantycznej, pragmatycznej, dydaktycznej oraz kognitywnej,

₋  kontakty językowe oraz komunikacja medialna,

₋  historia języka, lingwistyka tekstu, leksykologia i leksykografia,

₋  odzwierciedlenie zmian społecznych w języku wzgl. momentów przełomowych w socjolingwistyce,

₋  dyskurs polityczny, publiczny, medialny, migracyjny, klimatyczny, pandemiczny oraz inne aktualne dyskursy,

₋  odzwierciedlenie kryzysów społecznych w niemieckim słowotwórstwie, frazeologii oraz w różnych rodzajach dyskursów,

₋  zmiany oraz nowe zjawiska językowe w językach specjalistycznych oraz w komunikacji specjalistycznej,

₋  frazeologia oraz jej perspektywy badawcze,

₋ badania wybranych fenomenów językowych (np. wykorzystanie innowacyjnych metod oraz narzędzi badawczych),

₋  komunikacja interkulturowa i uwarunkowane kulturowo problemy komunikacyjne w codzienności (zawodowej),

₋  teoria i praktyka tłumaczeniowa,

₋  stereotypy i ich odzwierciedlenie w języku,

₋  lingwistyka internetowa,

₋  język młodzieżowy,

₋ rozwój i możliwości wspomagania różnych kompetencji językowych,

₋  praca nad różnymi podsystemami (gramatyka, słownictwo, fonetyka) i sprawnościami językowymi,

₋  stosowanie innowacyjnych form pracy i innowacyjnego materiału dydaktycznego w nauczaniu języków obcych,

₋ zmiany w procesach dydaktycznych,

₋ specyfika, wady i zalety, jak i (nowe) możliwości i granice zdalnego nauczania języków obcych,

₋ uczący się i nauczyciele języka obcego w środowisku zdalnego nauczania,

₋ zdalna lekcja języka obcego oraz jej wpływ na motywację i jakość uczenia się,

₋ rola i kształcenie osób zajmujących się nauczaniem języków obcych, innowacyjne sposoby i treści w kształceniu nauczycielek / nauczycieli języków obcych, jak i wyzwania dla nauczycielek / nauczycieli języków obcych,

₋  innowacje w badaniach dotyczących języków obcych, nowe dostępy do procesów nauczania języków obcych (innowacyjne metody pozyskiwania danych, nowe metody badań i narzędzia),

₋ świadomość językowa i refleksje nad językiem w nowym środowisku nauczania,

₋  polityka językowa,

₋  dydaktyka przekładu,

₋  języki specjalistyczne i zawodowe w translatoryce,

₋  inne obszary, które z punktu widzenia redaktorek / redaktorów serii są istotne dla aktualnych badań lingwistycznych.

Formy publikacyjne:  monografie (w tym rozprawy doktorskie, habilitacyjne), tomy zbiorowe, materiały pokonferencyjne, tomy jubileuszowe i in.

Języki: niemiecki, angielski

Częstotliwość: przynajmniej raz w roku

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Redaktorzy
Dr hab. Joanna Szczęk, prof. ucz., Uniwersytet Wrocławski, Polska
Dr hab. Anna Dargiewicz, prof. ucz., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Dr Mariusz Jakosz, prof. ucz., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Marisol Benito Rey, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie, Hiszpania
Dr hab. Maria Biskup, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. dr hab. Anna Chita, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach, Grecja
Prof. dr hab. Martine Dalmas, Uniwersytet Sorbona w Paryżu, Francja
Dr hab. Jarochna Dąbrowska-Burkhardt, prof. ucz., Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Prof. dr hab. Peter Ernst, Uniwersytet Wiedeński, Austria
Prof. dr dr Csaba Földes, Uniwersytet w Erfurcie, Niemcy
Dr hab. Beata Grzeszczakowska-Pawlikowska, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki, Polska
Dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska
Dr hab. Anna Jaroszewska, prof. ucz., Uniwersytet Warszawski, Polska
Prof. dr hab. Sabine E. Koesters Gensini, Uniwersytet Rzymski „La Sapienza”, Włochy
Prof. dr Renate Link, Uniwersytet Techniczny w Aschaffenburgu, Niemcy
Dr hab. Magdalena Lisiecka-Czop, prof. ucz., Uniwersytet Szczeciński, Polska
Prof. dr hab.Heinz-Helmut Lüger, Uniwersytet w Koblencji-Landau, Niemcy
Dr hab. Jacek Makowski, prof. ucz., Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. dr Simon Meier-Vieracker, Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
Prof. dr hab. Carmen Mellado Blanco, Uniwersytet w Santiago de Compostela, Hiszpania
Dr hab. Daniela Pelka, prof. ucz., Uniwersytet Opolski, Polska
Dr hab. Joanna Pędzisz, prof. ucz., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska 
Prof. dr dr hab. Georg Schuppener, Uniwersytet w Lipsku, Niemcy / Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja
Dr hab. Anna Sulikowska, prof. ucz., Uniwersytet Szczeciński, Polska
Dr hab. Janusz Taborek, prof. ucz., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Dr hab. Joanna Targońska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
Prof. dr hab. Claudia Wich-Reif, Uniwersytet w Bonn, Niemcy
Prof. dr hab. Mariola Wierzbicka, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Prof. dr hab. Beatrice Wilke, Uniwersytet w Salerno, Włochy
Profil serii
Seria wydawnicza „Fields of Linguistics – Aktuelle Fragestellungen und Herausforderungen“ obejmuje szerokie spektrum tematów z zakresu lingwistyki (stosowanej). 
W serii publikowane są prace badawcze (monografie jedno i wieloautorskie, w tym rozprawy doktorskie i prace habilitacyjne, materiały pokonferencyjne oraz prace zbiorowe, tomy jubileuszowe i in.), które koncentrują się wokół aspektów językoznawczych, glottodydaktycznych, kontrastywnych oraz translatorycznych. 
W szczególności:
zmiany językowe na płaszczyźnie fonologicznej, morfologicznej, syntaktycznej, semantycznej, pragmatycznej, dydaktycznej oraz kognitywnej, 
kontakty językowe oraz komunikacja medialna, 
historia języka, lingwistyka tekstu, leksykologia i leksykografia,
odzwierciedlenie zmian społecznych w języku wzgl. momentów przełomowych w socjolingwistyce,
dyskurs polityczny, publiczny, medialny, migracyjny, klimatyczny, pandemiczny oraz inne aktualne dyskursy, 
odzwierciedlenie kryzysów społecznych w niemieckim słowotwórstwie, frazeologii oraz w różnych rodzajach dyskursów,
zmiany oraz nowe zjawiska językowe w językach specjalistycznych oraz w komunikacji specjalistycznej,
frazeologia oraz jej perspektywy badawcze,
badania wybranych fenomenów językowych (np. wykorzystanie innowacyjnych metod oraz narzędzi badawczych),
komunikacja interkulturowa i uwarunkowane kulturowo problemy komunikacyjne w codzienności (zawodowej),
teoria i praktyka tłumaczeniowa,
stereotypy i ich odzwierciedlenie w języku,
lingwistyka internetowa,
język młodzieżowy,
rozwój i możliwości wspomagania różnych kompetencji językowych,
praca nad różnymi podsystemami (gramatyka, słownictwo, fonetyka) i sprawnościami językowymi,
stosowanie innowacyjnych form pracy i innowacyjnego materiału dydaktycznego w nauczaniu języków obcych,
zmiany w procesach dydaktycznych, 
specyfika, wady i zalety, jak i (nowe) możliwości i granice zdalnego nauczania języków obcych,
uczący się i nauczyciele języka obcego w środowisku zdalnego nauczania,
zdalna lekcja języka obcego oraz jej wpływ na motywację i jakość uczenia się,
rola i kształcenie osób zajmujących się nauczaniem języków obcych, innowacyjne sposoby i treści w kształceniu nauczycielek / nauczycieli języków obcych, jak i wyzwania dla nauczycielek / nauczycieli języków obcych,
innowacje w badaniach dotyczących języków obcych, nowe dostępy do procesów nauczania języków obcych (innowacyjne metody pozyskiwania danych, nowe metody badań i narzędzia),
świadomość językowa i refleksje nad językiem w nowym środowisku nauczania,
polityka językowa,
dydaktyka przekładu,
języki specjalistyczne i zawodowe w translatoryce,
inne obszary, które z punktu widzenia redaktorek / redaktorów serii są istotne dla aktualnych badań lingwistycznych.
Formy publikacyjne: monografie (w tym rozprawy doktorskie, habilitacyjne), tomy zbiorowe, materiały pokonferencyjne, tomy jubileuszowe i in.
Języki: niemiecki, angielski
Częstotliwość: przynajmniej raz w roku
Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 



FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl