Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

♦ 15 września 2022 roku odbyły się 51. obrady Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie z udziałem Mateusza Duchlińskiego w sekcji nauk humanistycznych. Obrady trwały ponad 4 godziny i obfitowały w wiele ciekawych wystąpień studentów z różnych uniwersytetów. Po konferencji ukazała się publikacja naszego reprezentanta (M. Duchliński, Zur Wertewelt von Philipp Burger in Anlehnung an ausgewählte Liedtexte, [w:] D. Ossowska-Salamonowicz, M. Giżyńska (red.), 51. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie. Seminarium innowacyjnych rozwiązań w dobie pandemii, Poznań 2022, s. 145-159.), która jest dostępna zarówno w wersji cyfrowej, jak i papierowej.

Tu monografia z tekstem Mateusza Duchlińskiego (kliknij)

♦ 15 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie naszego koła, w trakcie którego do reprezentowania Studenckiego Koła Młodych Germanistów podczas 51. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie wytypowany został Mateusz Duchliński z wystąpieniem pod tytułem: Zur Wertewelt von Philipp Burger in Anlehnung an ausgewählte Liedtexte. Omówione zostały także zasady formułowania źródeł bibliograficznych, przypisów oraz redagowania konkluzji.

11 października 2021 roku odbyło się spotkanie naszego koła, podczas którego ustaliliśmy priorytety i cele na rok akademicki 2021/2022. Podczas spotkania omówione zostały z panem drem Tomaszem Żurawlewem pomysły tematyczne planowanych prac naukowych, zasady redagowania tekstów oraz prezentowania badań podczas konferencji.

25 września 2021 roku ukazała się monografia Aktualne problemy badawcze. Nauki społeczne i humanistyczne pod redakcją A. Cierechowicz, A. Cichowskiej i M. Chelińskiej z długo oczekiwaną publikacją Mateusza Duchlińskiego: O języku wybranych tekstów piosenek Philippa Burgera w perspektywie aksjolingwistycznej.  Przypomnijmy, że referat Mateusza jest efektem wysiłku, który podjął w minionym roku akademickim – wysiłku uwieńczonego zdobyciem 1 miejsca w sekcji nauk humanistycznych na 50 Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych (Olsztyn 2021). Jego praca jest już jedenastą publikacją studentów Koła Naukowego Młodych Germanistów, która zapisuje się w działalności koła wielkimi zgłoskami!

Tu monografia z tekstem Mateusza (kliknij)

16 września 2021 odbyły się zdalnie obrady 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, w trakcie których referat wygłosił Mateusz Duchliński. Praca Dominika Rudzińskiego nadal jest w toku redakcyjnym. Na ogłoszenie wyników przyszło nam czekać do następnego dnia, kiedy to okazało się, że Mateusz zajął 1. miejsce w sekcji nauk humanistycznych. Podsumowując tegoroczną pracę naszego koła trzeba z czystym sumieniem stwierdzić, że było warto... Pracy było dużo, zarówno dla członków, jak i dla opiekuna, jednak satysfakcja, jaką daje sukces, jest warta każdego wysiłku. Obecnie czekamy na ogłoszenie drukiem publikacji Mateusza Duchlińskiego…

9 marca 2021 roku za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się spotkanie przygotowawcze do 50. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, w którym uczestniczyli tegoroczni przedstawiciele naszego koła. Spotkanie dotyczyło spraw organizacyjnych, terminarza oraz formy, w jakiej ma się odbyć konferencja. Jak się okazało, ze względu na sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, obrady odbędą się we wrześniu w formie zdalnej. Następnie połączyliśmy się z opiekunem koła, w celu podzielenia się informacjami, a także omówienia postępów pracy nad publikacjami.

♦ 11 lutego 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie, w trakcie którego ustaliliśmy, jakie treści będą prezentować członkowie koła podczas 50 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Mateusz Duchliński wygłosi referat pod tytułem: ,,O języku wybranych tekstów piosenek Philippa Burgera w perspektywie aksjolingwistycznej”. Referat Dominika Rudzińskiego natomiast nosi roboczy tytuł: ,,O języku wartości wybranych piosenek Xaviera Naidoo”. Podczas spotkania otrzymaliśmy kolejne wskazówki, a także materiały naukowe, które mają nam pomóc w kolejnych etapach pisania prac.

16 listopada 2020 roku miało miejsce spotkanie koła, w trakcie którego podzieliliśmy się zainteresowaniami, które w niedalekiej przyszłości mają mieć wpływ na treść naszych prac naukowych. W tym roku do wystąpień przygotowują się studenci II roku FG, Mateusz Duchliński i Dominik Rudziński. Podczas spotkania dr Tomasz Żurawlew podzielił się z nami wiedzą dotyczącą struktury oraz przygotowania publikacji.

24 września 2020 roku odbyły się w trybie on-line długo wyczekiwane obrady 49. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Ostatecznie udział w nich wzięła Justyna Laskowska, która wygłosiła referat pod tytułem „Kołysanka z Auschwitz Mario Escobara – próba ustalenia faktów w powieści”, godnie reprezentując zarówno koło, jak i katedrę. W tym samym czasie ukazała się pokonferencyjna publikacja pod tytułem Problemy społeczne i ekonomiczne przed erą koronawirusa pod redakcją Marzeny Mogielnickiej-Brzozowskiej i Aleksandry Cichowskiej. W książce znalazły się prace Justyny Laskowskiej oraz Małgorzaty Sadowskiej. Jest to już kolejna monografia z pracami naukowymi członków SKMG. Uważamy, że opłacał się włożony przez nas trud. Każda chwila poświęcona na doskonalenie się i rozwój nie jest straconym czasem. Dlatego też jesteśmy pewni, że będziemy uczestniczyć w konferencji w przyszłym roku.

Z treścią monografii można się zapoznać, klikając tutaj: link

Z uwagi na sytuację epidemiczną, planowana na kwiecień 2020 roku konferencja odbędzie się we wrześniu, w związku czym mamy więcej czasu na przygotowanie się do tego wydarzenia. Wykorzystujemy go pracowicie – m.in. na ponowne konsultacje z opiekunem koła przygotowywanych przez nas publikacji. Pan doktor Tomasz Żurawlew zwrócił nam szczególną uwagę na kwestie edytorskie oraz na potrzebę sprecyzowania wniosków.

♦ 25. lutego 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie naszego koła, podczas którego konsultowaliśmy treści wystąpień przygotowywanych na zbliżającą się konferencję. W tym roku reprezentować nas będą studentki I roku studiów magisterskich – Justyna Laskowska, która wygłosi referat pod tytułem: „Kołysanka z Auschwitz Mario Escobara – próba ustalenia faktów w powieści” oraz Małgorzata Sadowska, której tytuł pracy brzmi: „Ślady języka nazizmu w powojennej niemczyźnie”. Podczas spotkania otrzymałyśmy od opiekuna koła wskazówki merytoryczne dotyczące przygotowywanych publikacji, jak również wystąpień konferencyjnych. 

♦ 26 listopada 2019 roku na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt odbyło się spotkanie poświęcone przygotowaniom do 49. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, w którym uczestniczył członek Studenckiego Koła Naukowego Młodych Germanistów, Michał Augustynowicz z III roku FG. Nasze Koło rokrocznie bierze aktywny udział i godnie reprezentuje UWM podczas obrad konferencji, dlatego na zebraniu nie mogło zabraknąć naszego przedstawiciela. Na spotkaniu obecni byli członkowie i opiekunowie Kół Naukowych z niemal wszystkich Wydziałów naszego Uniwersytetu. Prowadzący przekazali obecnym ważne informacje, m.in. terminy zgłoszeń, uiszczania opłat czy nadsyłania artykułów, kontakty do organizatorów konferencji oraz zapraszali do współpracy przy organizacji poszczególnych sekcji tematycznych. Poruszono także kwestie działalności i finansowania Kół Naukowych. Przygotowania do 49. MSKN czas zacząć!

5 października 2019 roku członkowie Studenckiego Koła Naukowego Młodych Germanistów: Claudia Wemhoff i Michał Augustynowicz z III roku FG uczestniczyli w przygotowaniach do współorganizowanej przez KFG Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem CZŁOWIEK - DUCHOWOŚĆ - WYCHOWANIE, której III. moduł zatytułowany DUCHOWOŚĆ I KOMUNIKACJA WE WSPÓŁCZESNEJ RODZINIE miał miejsce właśnie na naszym uniwersytecie. Wyjątkowość i rangę tego wydarzenia podkreśla przede wszystkim fakt, że mieliśmy przyjemność poznać osobiście gościa specjalnego konferencji, Ojca Anselma Grüna OSB - benedyktyna opactwa Münsterschwarzach, znanego pisarza religijnego i przewodnika duchowego, autora licznych, przetłumaczonych na 35 języków publikacji z zakresu teologii, duchowości, teorii wychowania, w których porusza tematy ważne i aktualne dla każdego czlowieka, posługując się przy tym językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu, że poświęciliśmy swój wolny czas w owe sobotnie przedpołudnie, mogliśmy spotkać także wielu znanych w Polsce i za granicą naukowców, zajmujących się tematyką duchowości i wychowania oraz przyczynić się do zorganizowania międzynarodowego wydarzenia, co również było dla nas cennym doświadczeniem.

TU FOTOGRAFIE

♦ We wrześniu 2019 roku została wydana XVIII z kolei pokonferencyjna monografia wieloautorska 48. MSKN, w której nie mogło zabraknąć także prac członków Studenckiego Koła Młodych Germanistów, tj. Katarzyny Sierak, (II MU), Claudii Wemhoff (III FG) i Michała Augustynowicza (III FG), napisanych pod okiem opiekuna naszego zespołu - pana dr. Tomasza Żurawlewa. 

TU PUBLIKACJA 

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z artykułami Autorów, które znajdują się na stronach: 189-198, 199-215 oraz 216-233. Tym wydawniczym akcentem rozpoczęliśmy kolejny rok działalności na rzecz Studenckiego Koła Naukowego Młodych Germanistów.

♦11 kwietnia 2019 roku odbyły się 48-e obrady Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych. Jak zapowiadaliśmy już wcześniej, Koło Młodych Germanistów reprezentowali na tym ważnym naukowym wydarzeniu: Claudia Wemhoff (rok II), Michał Augustynowicz (rok II) i Katarzyna Sierak (I MU). Oprócz przedstawienia naszych badań naukowych mieliśmy również okazję spróbować swoich sił w dyskusji, w której braliśmy udział wraz z pozostałymi prelegentami z całej Polski. O tym, że Koło Młodych Germanistów ma się czym chwalić, potwierdził fakt, że w sekcji humanistycznej, w której braliśmy udział, drugie miejsce zajął MICHAŁ AUGUSTYNOWICZ z II roku FG. Michałowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych. Jak co roku, także i tym razem referaty przygotowane przez członków naszego koła znajdą się w monografii wieloautorskiej, o której wydaniu niebawem poinformujemy.

 TU FOTOGRAFIE

♦ 12 marca 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie członków koła, na którym zaprezentowaliśmy abstrakty naszych referatów przygotowanych do wygłoszenia podczas  48. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych. Nasi prelegenci podejmą następujące tematy: Claudia Wemhoff (rok II) wystąpi z referatem: „Na zachodzie bez zmian” Remarque’a w ekranizacji Lewisa Milestone’a. Analiza porównawcza, Michał Augustynowicz (rok II) przedstawi referat pt.: Uwagi o niemieckich tłumaczeniach wiersza „Ocalony” Tadeusza Różewicza. Próba krytyki przekładu z wykorzystaniem metody kateny, natomiast Katarzyna Sierak (I MU) wygłosi referat: Piękno Schönbrunn zasługą kobiet? O roli cesarzowych w rozkwicie pałacu.

♦ 15 stycznia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie naszego koła. Poświęciliśmy je sprawom organizacyjnym oraz przygotowaniom do 48. Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które będzie miało miejsce na naszym uniwersytecie już na początku kwietnia bieżącego roku. Podczas spotkania rozmawialiśmy m. in. o terminach nadesłania gotowych prac, o wymogach redakcyjnych, do których będziemy musieli odnieść się w artykułach oraz ustalaliśmy wstępne obszary wiedzy, w ramach których będziemy pisać nasze referaty. Przedstawiają się one następująco: Klaudia Wemhoff (rok II) postanowiła zająć się filmoznawstwem, Michał Augustynowicz (rok II) zajmie się translatoryką, a Katarzyna Sierak (I MU) kulturoznawstwem. Mamy nadzieję, że z naszych referatów powstaną ciekawe, bogate merytorycznie prace, których wyniki zaprezentujemy następnie na konferencji.

♦ Wielkie wydarzenie, jakim były Dni Austrii organizowane w Katedrze Filologii Germańskiej,  jest już za nami. Przez dwa dni (6 - 7 listopada 2018 roku) gościliśmy na naszym wydziale wspaniałych prelegentów, którzy przybyli do nas również z zagranicy. Program przygotowany na to wydarzenie był bardzo bogaty i wartościowy. Członkowie Studenckiego Koła Młodych Germanistów aktywnie włączyli się w organizację tego niezwykłego wydarzenia. Klaudia Łada i Zuzanna Witkowska przygotowały wspaniały koncert piosenek Udo Jürgensa, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. Natomiast Katarzyna Sierak przygotowała i wygłosiła referat w kręgu licznych, zainteresowanych osób. Prelegentka zabrała słuchaczy w podróż do świata historii, prezentując publiczności jeden z największych zabytków kulturalnych Austrii – piękny pałac Schönbrunn. Zarówno koncert, jak i referat spotkały się z ogromną aprobatą słuchaczy. Członkowie naszego koła po raz kolejny pokazali, że są zdolnymi, wszechstronnymi studentami, mającymi wiele zainteresowań i pasji. 

Tutaj fotografie

Studenckie Koło Naukowe Młodych Germanistów będzie miało swój udział w organizowanych w Katedrze Filologii Germańskiej od 6. do 7. listopada 2018 roku Dniach Austrii (dt. Österreich-Tage). Członków koła czekają nowe wyzwania: Katarzyna Sierak i Zuzanna Witkowska przygotowują referaty, które wygłoszą podczas obrad przed publicznością z kraju i z zagranicy. Z przygotowanych na to wydarzenie prezentacji powstaną prace naukowe, które będą opublikowane w dorocznej monografii kół naukowych. Nasze koło przygotowuje także koncert piosenki austriackiej. Relację z Dni Austrii zamieścimy w kolejnym wpisie.

♦ We wrześniu tego roku ukazała się XVII pokonferencyjna publikacja Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych pod hasłem „Koła naukowe – szkołą twórczego działania”. Jak co roku, również i w tej edycji nie mogło zabraknąć prac studentów Koła Młodych Germanistów, napisanych pod opieką dr Tomasza Żurawlewa. W tomie znalazły się artykuły Katarzyny Sierak, Przemysława Goska oraz Zuzanny Witkowskiej. Antologia tekstów, która powiększyła już zbiory Biblioteki Narodowej, dostępna jest także online pod adresem:

http://www.uwm.edu.pl/mskn/wp-content/uploads/2018/09/Monografia-MSKN-2018-Tom-1.pdf

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z przygotowaną monografią, a szczególnie z artykułami Autorów, które znajdują się na stronach: 126-135, 61-70 oraz 145-155. Takim wydawniczym akcentem zaczynamy kolejny rok pracy na rzecz Studenckiego Koła Młodych Germanistów.


05. czerwca  2018 roku miało miejsce ostatnie spotkanie naszego Koła Naukowego Młodych Germanistów. Rozmawialiśmy o planach badawczych na kolejną edycję Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych oraz  o wydarzeniu, które odbędzie się w listopadzie tego roku w naszej katedrze, tj. „Österreichstage“. Każdy z nas będzie miał okazję zaprezentować się jako prelegent z przygotowanym przez siebie referatem przed publicznością z kraju i zza granicy. Udział w tym wydarzeniu będzie dla nas niewątpliwie rozwijającym i kształcącym doświadczeniem. Z przygotowanych prezentacji powstaną następnie publikacje badawcze, które opublikujemy w tomie prac kół naukowych.

♦ 20. marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie naszego koła. Tym razem gościliśmy w bibliotecznej kawiarence. Przy kawie i słodkościach dyskutowaliśmy na temat naszych poczynań, omawialiśmy tegoroczne prace naukowe oraz podsumowaliśmy dotychczasowe starania. Nie zabrakło również wspólnej refleksji i rozmowy na temat przyszłych planów naukowych. Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać siebie nawzajem, a także spędzić czas w miłej atmosferze.

16.01.2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie naszego koła. Jego celem było omówienie naszych planów badawczych związanych z XLVII Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych. Poza tym jak zawsze nie zabrakło rozmowy o naszych zainteresowaniach i pasjach. Była to kolejna okazja do integracji, wymiany doświadczeń i miłego spędzenia czasu w gronie osób wrażliwych na otaczający nas świat.

♦ 19 grudnia odbyła się wigilia studentów i pracowników naszej katedry.  Wśród zaproszonych gości nie zabrakło także członków naszego koła, którzy wspierali to wydarzenie. Barbara Bodnar czuwała nad organizacją i  przebiegiem spotkania, zaś Zuzanna Witkowska wraz z akompaniamentem gitarowym Adama Wełny zaprosiła wszystkich do wspólnego kolędowania nie tylko w gronie germanistów, ale także podczas koncertu kolęd organizowanego w ramach Dnia Międzykulturowego. 

♦ 5 grudnia odbyło się kolejne w tym roku akademickim spotkanie naszego koła. Była to doskonała okazja do wspólnego zaplanowania naszych bieżących działań, jak również podsumowania naszych dużych i małych sukcesów na gruncie naukowym. Podczas spotkania rozmawialiśmy również o  przygotowaniu naszych artykułów do publikacji, a także o pracach dyplomowych, nad którymi aktualnie intensywnie pracujemy. 

♦  W dniach 18-20 października 2017 roku miała miejsce na naszym wydziale interdyscyplinarna konferencja naukowa „Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze” organizowana przez Katedrę Filologii Germańskiej oraz Katedrę Filologii Angielskiej. Nad jej organizacją i przebiegiem czuwali także członkowie naszego koła we współpracy z kołem naukowym  Anglo-Cooltura Juniors. Pośród licznych prelekcji gości z kraju i zza granicy w programie nie zabrakło miejsca na chwilę wytchnienia - towarzyszący konferencji koncert „Nieboskłonem jesień się zaczyna”, podczas którego wystąpili członkowie Koła Młodych Germanistów: Klaudia Łada i Adam Wełna.
Tu fotografie z tego koncertu

24 kwietnia 2017 roku odbyło się na naszym wydziale 46 Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pod hasłem "Koła naukowe - szkołą twórczego działania". Po raz kolejny w gronie wielu  prelegentów z kraju jak i z zagranicy znaleźli się również członkowie naszego koła. W tym roku reprezentowali nas: Piotr Milewski (rok I), Zuzanna Witkowska, Klaudia Łada, Katarzyna Sierak (rok II) oraz Przemysław Gosk (rok III). Seminarium to po raz kolejny było okazją do pokazania naszych wszechstronnych zainteresowań, jak również do wymiany doświadczeń z  innymi jego uczestnikami. Być może w przyszłości przyczyni się to do powstania kolejnych ciekawych publikacji i okaże się początkiem kariery naukowej niejednego z nas. Artykuły członków naszego koła zostaną wkrótce opublikowane w  tomie pokonferencyjnym, o czym wkrótce poinformujemy.

5 kwietnia 2017 roku odbył się na naszym wydziale Dzień Otwartych Drzwi. Tak jak w latach ubiegłych  wydarzenie to przyciągnęło tłumy potencjalnych przyszłych studentów naszego uniwersytetu. Wśród odwiedzających centrum nauk humanistycznych  wypatrywaliśmy przyszłych studentów germanistyki, jak również członków Koła Młodych Germanistów. Nasze stoisko cieszyło się tego dnia dużą popularnością, którą zawdzięczać mogliśmy przede wszystkim  uzdolnionym muzycznie "kołowiczom". Wielu odwiedzających chętnie zatrzymywało się przy naszym stoisku, by przyłączyć się do wspólnego muzykowania, dowiedzieć się, co do zaoferowania ma olsztyńska germanistyka, jak również  z czym związana jest działalność naszego koła.  Mamy nadzieję, że podczas tego dnia udało się nam zachęcić  niektórych gości do studiowania.

♦ 26.01.2017r. odbyło się pierwsze w nowym roku kalendarzowym spotkanie Koła Naukowego Młodych Germanistów. Po raz  kolejny młodzi germaniści reprezentować będą swoje dokonania  w gronie wielu prelegentów krajowych  jak i zagranicznych podczas 46 Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych, które odbędzie się na naszym wydziale w dniach 24 - 25 kwietnia 2017 roku. Zanim jednak niektórzy z nas zadebiutują wraz ze swoimi publikacjami, muszą poświęcić się intensywnemu procesowi ich tworzenia. W związku z tym podczas  spotkania przedstawiliśmy nasze pomysły, poddaliśmy je głębokiej refleksji,  a z pomocą naszego opiekuna dra Tomasza Żurawlewa sformułowaliśmy  problemy badawcze, których dotyczyć będą nasze prace. Zajęliśmy się także gromadzeniem wszelkich potrzebnych materiałów w celu stworzenia w późniejszym czasie rzetelnej publikacji . W tym roku młodzi germaniści po raz kolejny udowodnią swoją wszechstronność. Jak zawsze skłaniamy się ku tematom, które są ważne i potrzebne. Jedni trudzić się będą problematyką przekładu, inni zmierzą się z zagadnieniem etyki komunikacji. Niezwykle miło  powitać nam nowego członka naszego koła − Klaudię Ładę, która dołączyła do nas podczas tego spotkania.  Mamy nadzieję, że z biegiem czasu nasze grono powita kolejne ciekawe osobowości, a nasz dorobek naukowy będą nieustannie zasilały kolejne, ciekawe publikacje.

♦ 20.12.2016 r. spotkaliśmy się, aby po raz kolejny wspólnie zastanowić się nad przekładem literackim. Sięgnęliśmy po aforyzmy Gertrudy von le Fort, pisarki nam już po części znanej. Sporą część spotkań w poprzednim roku akademickim poświęciliśmy właśnie tłumaczeniu jej krótkich, ale jakże pełnych treści sentencji. Dyskutowaliśmy o tym, co już przetłumaczyliśmy i oprócz tego dopracowywaliśmy nasze przekłady, które już w niedalekiej przyszłości zostaną połączone w jedno i wydane w niemiecko-polskim zbiorze utworów autorki.


♦ 17.11.2016: Wizyta części członków koła naukowego w kinie.
Podczas Tygodnia Kina Niemieckiego w olsztyńskim Kinie Studyjnym Awangarda 2 można było zobaczyć wiele interesujących filmów. Tych powiązanych z historią i  całkowicie fikcyjnych, utrzymanych w tonie komediowym, ale i trudniejszych, kontrowersyjnych, nieraz nawet brutalnych. Wraz z innymi studentami germanistyki wybraliśmy się z naszym wykładowcą (a jednocześnie drugim opiekunem koła naukowego) mgr Dirkiem Steinhoffem na film „Sommersturm”, którego tytuł przełożyć można jako „Letnia burza”. I choć akcja filmu działa się latem, a  burza faktycznie w nim wystąpiła, nie był to bynajmniej film o zjawiskach pogodowych, lecz o wewnętrznych rozterkach młodych bohaterów stojących u progu dorosłości. Reżyser Marco Kreuzpaintner przedstawia proces odnajdowania samego siebie przez młodego lidera drużyny wioślarskiej Tobiego (w tej roli Robert Stadlober znany m.in. z filmu „Die Sonnenallee” – „Słoneczna aleja”), który musi zmierzyć się z własną seksualnością. Niemałą rolę odegra we wszystkim jego przyjaciel Achim (Kostja Ullmann), zakochana w Tobim Anke (Alicja Bachleda-Curuś), oraz w końcu jedna z biorących udział w zawodach drużyn. Kreuzpaintner, poruszając temat dla wielu kontrowersyjny, a może nawet bolesny, nie rezygnuje z humoru i stereotypów. Dzięki takim zabiegom film staje się „lekki” w odbiorze, ale pozostawia przestrzeń na przemyślenia i dyskusję. Warto wspomnieć, że „Letnia burza” otrzymała nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Monachium.

25 października 2016 roku odbyło się pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Młodych Germanistów z naszym opiekunem p dr. Tomaszem Żurawlewem. Gotowi na nowe wyzwania i chętni do pracy wybraliśmy nowy obiekt badań. Młody germanista wie, że każdy język jest strukturą bardzo żywą i podatną na wszelkiego rodzaju nadużycia. W dzisiejszych czasach, kiedy słowo jest niezwykle ważnym, ale i niebezpiecznym narzędziem porozumiewania się, bardzo istotnym zagadnieniem jest szeroko pojęta etyka słowa ze szczególnym uwzględnieniem antropologicznej wizji człowieka. Chcąc podjąć głębszą refleksję na ten temat, sięgnęliśmy po artykuł „Etyka słowa” autorstwa Jadwigi Puzyniny oraz Anny Pajdzińskiej. Niezwykle ciekawe okazało się dla nas to, jak bardzo wszelkie nadużycia językowe wpływają na skuteczność komunikacji między ludźmi. W Polsce zagadnienia moralności komunikacyjnej są częstym przedmiotem naukowej refleksji. Dlatego też naszym głównym celem w tym roku akademickim będzie przeszczepienie polskiej wiedzy i doświadczeń z zakresu etyki komunikacji na grunt niemiecki. Mamy nadzieję, że nasza działalność badawcza i w tym roku akademickim zaowocuje kolejnymi publikacjami naukowymi.

We wrześniu bieżącego roku światło dzienne ujrzała publikacja pokonferencyjna XLV Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych „Koła naukowe -sztuką twórczego działania”. Członkowie naszego koła  brali czynny udział w konferencji, a artykuły Przemysława Goska oraz Zuzanny Witkowskiej ukazały się w I tomie pokonferencyjnego tomu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią ich publikacji, które znajdują się na stronach 107- 111 oraz 113-116  pod adresem:

https://msknolsztyn.files.wordpress.com/2016/09/tom-1-sekcja-humanistyczna-sekcja-teologiczno-kanonistyczno-familiologiczna.pdf

Dnia 7 czerwca 2016 r. członkowie SKN Młodych Germanistów spotkali się po raz ostatni w tym roku akademickim. W miłej atmosferze podsumowaliśmy naszą tegoroczną współpracę i rozmawialiśmy o tym, czego moglibyśmy się podjąć w roku kolejnym. Dr Tomasz Żurawlew raz jeszcze zachęcił nas do  aktywności piśmienniczej i brania udziału w konferencjach organizowanych przez i dla studentów. Wszyscy wyrazili chęć spotkania się ponownie po wakacjach.

25 kwietnia na Wydziale Humanistycznym  naszego uniwersytetu już po raz 45 odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych tym razem pod hasłem "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Pośród 660 tegorocznych uczestników z kraju i zagranicy nie zabrakło również nas, członków Naukowego Koła Młodych Germanistów.
W tym roku wśród  17 paneli tematycznych w sekcji dziennikarsko-filologicznej  reprezentowali nas Przemysław Gosk, Katarzyna Truszkowska oraz Zuzanna Witkowska. Konferencja była dla młodych naukowców okazją do zaprezentowania efektów  swojej wytężonej pracy, jak również wymiany poglądów oraz zdobywania nowych doświadczeń.

31 marca 2016 roku na Wydziale Humanistycznym odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Jak co roku gościliśmy młodzież ze szkół średnich, a przede wszystkim maturzystów, którzy już za kilka tygodni podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów. Pośród reprezentantów kół naukowych, wielu kierunków i wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie zabrakło również nas, Koła Młodych Germanistów. Wraz z dr. Tomaszem Żurawlewem zachęcaliśmy przyszłych żaków do podjęcia studiów na naszym kierunku, opowiadaliśmy o działalności i dokonaniach naszej organizacji i odpowiadaliśmy na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji. Kolorowe stoisko KMG i drobny poczęstunek w postaci tradycyjnych niemieckich przysmaków wzbudziły zainteresowanie odwiedzających. Mamy nadzieję, że spotkanie z młodzieżą zaprocentuje i już w październiku nasze grono poszerzy się o nowych studentów germanistyki.

25 kwietnia na Wydziale Humanistycznym  naszego uniwersytetu już po raz 45 odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych tym razem pod hasłem "Koła naukowe szkołą twórczego działania". Pośród 660 tegorocznych uczestników z kraju i zagranicy nie zabrakło również nas, członków Naukowego Koła Młodych Germanistów.
W tym roku wśród  17 paneli tematycznych w sekcji dziennikarsko-filologicznej  reprezentowali nas Przemysław Gosk, Katarzyna Truszkowska oraz Zuzanna Witkowska. Konferencja była dla młodych naukowców okazją do zaprezentowania efektów  swojej wytężonej pracy, jak również wymiany poglądów oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Fotorelacja

31 marca 2016 roku na Wydziale Humanistycznym odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Jak co roku gościliśmy młodzież ze szkół średnich, a przede wszystkim maturzystów, którzy już za kilka tygodni podejmą decyzję o wyborze kierunku studiów. Pośród reprezentantów kół naukowych, wielu kierunków i wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego nie zabrakło również nas, Koła Młodych Germanistów. Wraz z dr. Tomaszem Żurawlewem zachęcaliśmy przyszłych żaków do podjęcia studiów na naszym kierunku, opowiadaliśmy o działalności i dokonaniach naszej organizacji i odpowiadaliśmy na wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji. Kolorowe stoisko KMG i drobny poczęstunek w postaci tradycyjnych niemieckich przysmaków wzbudziły zainteresowanie odwiedzających. Mamy nadzieję, że spotkanie z młodzieżą zaprocentuje i już w październiku nasze grono poszerzy się o nowych studentów germanistyki.

Tu fotorelacja

Dnia 21.03.2016 roku odbyły się Powiatowe Targii Edukacyjne w Iławie. Tego dnia drugi opiekun naszego koła pan mgr Dirk Steinhoff oraz pan dr Radosław Supranowicz wybrali się wraz z nami (tj. z Małgosią Zegler I MU, Basią Bodnar II FG i Adamem Wełną I FG) do Iławy, aby promować studia na germanistyce UWM. Był to piękny słoneczny dzień, co przełożyło się atmosferę, jaka panowała tego dnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie. Nasi przedstawiciele zostali przyjęci przez germanistów tej szkoły i Pana Dyrektora z wielkim szacunkiem. Przygotowane zostało także stoisko, na którym zostały rozłożone materiały potrzebne do promocji katedry. Obok stoiska uczniowie tej szkoły przygotowali typowo niemieckie potrawy, których goście mieli możliwość skosztować po odgadnięciu zagadki, lub po wypowiedzeniu poprawnie łamańca językowego. Został przeprowadzony również konkurs układania mapy Niemiec w formie puzzli. Uczniowie bądź nauczyciele, którzy poprawnie ułożyli mapę, dostali drobne nagrody. Nasi wykładowcy zostali zaproszeni na pogadankę z uczniami, na której opowiedzieli o studiach germanistyki w Olsztynie i omówili jeden z wierszy Heinricha Heinego.

Targi te uważamy za bardzo udane. Kilku uczniów już zapowiedziało, że będzie się ubiegać o miejsce na naszym kierunku. Liczymy na dalszą i owocną współpracę ze szkołą w Iławie.

Tu fotorelacja

Dnia 01.03. 2016 spotkaliśmy się w celu podsumowania prac nad naszymi referatami, które wygłosimy na Międzynarodowej Konferencji Kół Naukowych. Opracowaliśmy również plan naszego stoiska na Dzień Otwartych Drzwi. Czas biegnie szybko, a terminy nas gonią, mimo to żaden z referentów nie miał problemów z pędzącym czasem i referaty są już napisane. Referenci podjęli się opisu bardzo ciekawych zagadnień, dotyczących przekładu tekstu literackiego. Praca Katarzyny Truszkowskiej nosi tytuł Znaczenie intencjonalne wiersza, a przekład. Refleksje w oparciu o oryginał i niemieckojęzyczne tłumaczenie liryku Wisławy Szymborskiej „Pożegnanie widoku”. Przemek Gosk swój referat zatytułował: Problem przekładu nazw własnych na język niemiecki na podstawie sagi „Wiedźmin” A. Sapkowskiego, natomiast rozprawa Zuzanny Witkowskiej nosi tytuł Różne ojczyzny − różne patriotyzmy... Refleksja nad wierszem Ojczyzna Rafała Wojaczka i jego niemieckojęzycznym przekładem.Jak na młodych ludzi prace te są na pewno dobre i widać, że Kasia, Zuzanna i Przemek włożyli dużo trudu w ich napisanie. Tak naprawdę każde spotkanie wprowadza do naszego koła coś nowego. Ciągle się rozwijamy i prężnie pracujemy.

Dnia 27.01.2016 roku mieliśmy okazję obejrzeć film Roberta Thalheima z 2009 roku Am Ende kommen Touristen. Projekcje filmowe zawsze miło ubogacają spotkania Koła Młodych Germanistów. Poniżej zbiór kilku refleksji, którymi wymieniliśmy się po seansie.
Podskakująca kamera ukazująca obraz zza pleców kierowcy taksówki. Rozmyty krajobraz widziany przez pasażera. W tle słowa utworu Niemena Dziwny jest ten świat. Młody Niemiec przyjeżdża do Oświęcima.Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie... – wybrzmiewa w głośnikach. Sven, główny bohater filmu Roberta Thalheima Am Ende kommen Touristen musi odbyć służbę cywilną w kraju, o którym nigdy nie marzył w swych snach. Przyjdzie mu opiekować się byłym więźniem obozu koncentracyjnego niezważającym na jego godziny pracy i pomagać przy oprowadzaniu szkolnych wycieczek z Niemiec. Spotka się z niezrozumieniem, zakocha, odkryje, co oznacza poświęcenie. Wycinek z życia Svena staje się dla Thalheima pretekstem do opowiedzenia o codzienności wioski, w której jedyną pracę zapewnia miejsce upamiętniające jedną z największych zbrodni w historii ludzkości i o której świat nie usłyszałby, gdyby nie słynny napis Arbeit macht frei. To portret psychologiczny współczesnego Oświęcimia. Opowieść o zmaganiach ze światem, smutnej starości, braku perspektyw, odrzuceniu, przełamywaniu barier i stereotypów, przynależności do miejsca, którego nie można opuścić, pomimo bolesnej przeszłości. A może właśnie ze względu na nią.


13 stycznia 2016r. nasze koło po raz kolejny spotkało się, by omówić efekty swojej dotychczasowej pracy w ramach przygotowań do międzynarodowej konferencji kół naukowych, która odbędzie się na naszym wydziale już w kwietniu. Jak się okazało przerwa świąteczna była doskonałą okazją do refleksji nad obiektami naszych badań, czego dowodem  była po raz kolejny niezwykle pasjonująca dyskusja. Niewątpliwie świadczy to o tym, że młody germanista jest wszechstronny w swych zainteresowaniach. Poruszyliśmy temat przekładu treści aksjologicznych w poezji Rafała Wojaczka, jak również zajęliśmy się problematyką transferu kulturowego w tłumaczeniach liryki Wisławy Szymborskiej. Przekonaliśmy się również, że przekład niemieckojęzycznych opowiadań Sapkowskiego jest równie ciekawym obiektem badań, choćby ze względu na licznie występujące w nich nazwy własne. Pan dr Tomasz Żurawlew  po raz kolejny udzielił nam wielu wskazówek, skłaniając nas do głębszej refleksji nad wybranym tematem, jak również zmotywował do dalszej pracy badawczej.

♦ 25 listopada 2015 roku odbyło się kolejne nasze spotkanie. Rozmawialiśmy o przygotowywanych przez nas referatach, które chcielibyśmy wygłosić podczas międzynarodowej konferencji kół naukowych, która wiosną przyszłego roku będzie się odbywać na naszym uniwersytecie. Po wysłuchaniu wszystkich pomysłów wystąpień pan dr Tomasz Żurawlew omówił kilka szczegółów formalnych naszych referatów, zwracając szczególną uwagę na zagadnienie interpretacji utworu poetyckiego. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było jednak omawianie dwóch niemieckich przekładów wiersza Jana Twardowskiego "Śpieszmy się". Toczyła się żywa dyskusja, a jej konkluzją było między innymi stwierdzenie, że różnice w przekładach mogą być zależne nie tylko od języka, którym się włada, ale i od czasów, w których żyje tłumacz.

♦ Dnia 27 października zainaugurowaliśmy kolejny rok działalności Koła Naukowego Młodych Germanistów. Nasze spotkania to dowód na to, że studenci oprócz codziennej nauki dodatkowo mogą rozwijać swoje zainteresowania i wspierać się nawzajem. W nowym gronie rozmawialiśmy o przekładzie tekstów literackich Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Agnieszki Osieckiej, Jana Twardowskiego czy Karola Wojtyły. Nasza dyskusja to preludium do głębszej analizy owych przekładów, a może nawet zalążek referatów, które za jakiś czas mogłyby zostać wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji kół naukowych, organizowanej wiosną przyszłego roku na naszym uniwersytecie. Podczas zajęć ustaliliśmy terminy zebrań na cały semestr. I jeszcze jedno: spotkania w naszym gronie to czas pożytecznie spędzony i zawsze w miłym towarzystwie.
A tu jesteśmy na fotografii...

♦ W dniach 22.03. – 29.03.2015 odbyliśmy wraz z  innymi studentami podróż do Berlina. Wyjazd zorganizowany został przez pana mgr. Dirka Steinhoffa - naszego drugiego opiekuna oraz panią dr  Alinę Jarząbek. Celem podróży był oczywiście nasz zachodni sąsiad – Niemcy, a dokładniej miasta: Berlin, Poczdam oraz Lipsk. Tematem przewodnim wyjazdu była pokojowa rewolucja oraz powtórne zjednoczenie („Von Friedlicher Revolution und Wiedervereinigung. Den Wandel zeigen.“). Zadaniem każdego z uczestników było wygłoszenie referatu i  przybliżenie wszystkim fragmentu historii związanego z określonym punktem programu. Uczestnicy wyjazdu podążali śladami historii, byli bowiem nie tylko w muzeum DDR, ale także w Stasi muzeum, po którym zostali oprowadzeni przez naocznego świadka wydarzeń z tamtego okresu. Dla wszystkich było to niewątpliwie wielkie przeżycie. Ponadto studenci odwiedzili także wiele innych miejsc: byli na uniwersytetach w Berlinie oraz Lipsku, hospitowali zajęcia w Instytucie Herdera oraz mieli niepowtarzalną możliwość rozmowy z ludźmi z krajów całego świata, a  także poznanie ich kultury. Zwieńczeniem wyjazdu była wizyta w teatrze. Dla niektórych pobyt ten okazał się pierwszym w życiu wyjazdem za granicę, ale wszyscy są zdania, że nie ostatnim. Dla każdego z  uczestników był to tydzień pełen niezapomnianych wrażeń, obfitujący w  nowe doświadczenia.

TU FOTORELACJA

♦ W lutym 2015 roku z pomocą pani mgr Małgosi Dereckiej pracowaliśmy w kole naukowym nad reżyserią filmu promującego naszą germanistykę. Film z udziałem sympatyków koła oraz naszych studentów jest wyświetlany podczas realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych regionu "lekcji niemieckiego z literaturą". Spotkania z młodzieżą prowadzi opiekun naszego koła pan dr Tomasz Żurawlew. Tu można obejrzeć nasz film:

https://www.facebook.com/video.php?v=864574180274440&set=vb.663062297092297&type=2&theater

♦ W listopadzie i grudniu 2014 roku spotykaliśmy się w każdy wtorek z myślą o kontynuacji naszej translatorskiej działalności w ramach projektu: "sacrum - przekład - recepcja". Niezmiennie pracujemy nad polskojęzycznym przekładem aforystyki Gertrud von le Fort. Jednocześnie wspieramy trwające przygotowania do organizacji Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej KULTURA DUCHOWA W JĘZYKU I TEKŚCIE, która odbędzie się w dniach 30 marca - 1 kwietnia 2015 w naszej katedrze. Pragniemy włączyć się do realizacji tego zadania.

♦ 12 grudnia 2014 roku na spotkaniu naszego koła obejrzeliśmy film fabularny pt. "Krabat".
Akcja filmu rozgrywa się w XVII wieku w starym młynie na Koźlim Brodzie. Czternastoletni Krabat jest sierotą. Za sprawą dziwnych snów i nawoływania kruków trafia do młyna. Miejsce to jest owiane złą sławą i zazwyczaj omijane przez miejscowych. Jednak chłopiec nie ulega przestrodze i zostaje wkrótce jednym z czeladników młynarza. Krabat prędko orientuje się, że w młynie dzieją się tajemnicze rzeczy, lecz milczy. Razem z innymi uczniami służy bezwzględnie mistrzowi... Wydawać by się mogło, że Krabat wiedzie w młynie spokojne życie, ale pod tymi pozorami kryje się wewnętrzna walka dobra ze złem...
Baśniowa aura legendy, a zarazem jej tajemniczość przyciągnie uwagę nie tylko młodego widza. Moralizatorskie zakończenie nasuwa refleksyjne myśli i poucza zaciekawionego widza.

Tu fotorelacja

♦ Nasza koleżanka z Koła Naukowego Młodych Germanistów Małgorzata Zegler poprowadziła ostatnio spotkanie literackie z pisarką Anną Gajdis, autorką książki "Odległa prowincja". To wyjątkowe wydarzenie odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie 4 listopada 2014 roku. „Odległa prowincja” to monografia prezentująca Prusy Wschodnie w prozie Alfreda Brusta, Agnes Miegel, Hermanna Sudermanna i Ernsta Wiecherta. Dr Anna Gajdis jest adiunktem w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się literaturą regionalną Prus Wschodnich i krajów bałtyckich XIX i XX wieku, literaturą autobiograficzną i podróżniczą. Jest autorką monografii Baltische Sirenen (Bałtyckie Syreny, 2014), na temat pism autobiograficznych niemieckich pisarek pochodzących z południowego wybrzeża Bałtyku i tworzących około roku 1800.

Fotorelacja ze spotkania

♦ Pracowicie rozpoczęliśmy spotkania naszego koła naukowego w nowym roku akademickim 2014/2015. Od razu przystąpiliśmy do zapowiadanych wcześniej zajęć z przekładu literackiego. Pan dr Tomasz Żurawlew zainteresował nas nieznaną w Polsce twórczością poetycką znakomitej pisarki żyjącej w latach 1876 - 1971 Gertrud von le Fort, której poezję określają m. in inspiracje metafizyczne. Ponieważ liryczna twórczość Le Fort nigdy nie była tłumaczona na język polski, podjęliśmy trud przekładu, wybierając z literackiej spuścizny poetki jako materiał translatorski jej aforyzmy. Spotykamy się raz w tygodniu. Praca nad polskim przekładem minitraktatów poetki sprawia nam dużo satysfakcji i  ogromną radość. Mamy nadzieję na wydanie naszych tłumaczeń w formie polsko-niemieckiego tomiku aforyzmów Gertrud von le Fort. Już teraz myślimy o gromadzeniu środków na ten cel.

♦ Dnia 29 maja 2014 roku zorganizowaliśmy ostatnie w tym roku akademickim spotkanie naszego koła. Postanowiliśmy obejrzeć dramat oparty na faktach w reżyserii Roberta Thalheima pt. WESTWIND. Film przedstawia historię bliźniaczek Doreen oraz Isabel. Jest lato, rok 1988. W tym czasie życie dwóch pochodzących z NRD dziewcząt ulega diametralnej zmianie. Pierwszy raz wyjeżdżają razem do socjalistycznego państwa na letni obóz. Podczas podróży poznają dwóch chłopców z Hamburga: Nico i Arne. Mimo zakazu wychodzenia, dziewczęta opuszczają obóz, by potajemnie spotykać się z chłopakami. Między Doreen i Arne zaczyna się bliska uczuciowa przyjazń. Młodzi pragną być razem. Arne proponuje ucieczkę na zachód. Siostry muszą zdecydować, jak będzie wyglądało ich dotychczasowe życie. Film konfrontuje dwa światy z lat 80. Miłość, przygoda, trudne wybory. Niemiecka historia zmienia postrzeganie świata bliźniaczek na zawsze… Rok później zostaję zburzony mur berliński.

♦ 14.04.2014r. gościliśmy na naszych zajęciach konsultanta Manpower - panią Katarzynę Rędzikowską, na co dzień zajmującą się rekrutacją i selekcją kandydatów oraz współpracą z pracodawcami. Pani Katarzyna poprowadziła warsztat pt. "Jak odnaleźć się na rynku pracy". Wytłumaczyła nam m.in. gdzie i jak należy szukać pracy, kogo poszukuje rynek pracy, jak czytać ogłoszenia o pracę i skutecznie budować sieć kontaktów. Poza tym przybliżyła nam, czym jest sektor SSC/BPO oraz przedstawiła aktualne oferty pracy dla osób znających język niemiecki. Warsztat był bardzo interesujący i w jasny sposób przekazał nam istotne dla nas informacje.

♦ 11 marca 2014 roku zorganizowaliśmy spotkanie z autobiograficzną książką pani dr Wandy Półtawskiej pt. "I boję się snów", którą autorka przesłała w prywatnej korespondencji panu dr. Tomaszowi Żurawlewowi - opiekunowi naszego koła. Książka jest zbiorem wspomnień z obozu koncentracyjnego w Ravensbrueck, gdzie autorka była więziona w latach 1941-1945. Wspomnienia przepełnione są bólem i rozpaczą a jednocześnie tęsknotą za wolnością i życiem. Pani Wanda cudem uniknęła śmierci w obozie. Po powrocie do Polski los sprawił, że poznała młodego księdza Karola Wojtyłę. Obojga połączyła koleżeńska przyjaźń, która trwała do końca życia Ojca Świętego. Wanda Półtawska była przy śmierci Papieża. Podczas spotkania dr Żurawlew czytał nam fragmenty wspomnień pani Wandy Półtawskiej oraz przedstawił kulisy swojej korespondencji do autorki. Obejrzeliśmy również poruszający wywiad red. Krzysztofa Ziemca z panią doktor. Wanda Półtawska mieszka z mężem prof. Andrzejem Półtawskim w Krakowie. Ma 93 lata. Jest lekarzem medycyny w dziedzinie psychiatrii. Jej różnorodną działalność, zarówno zawodową, jak i społeczną, określa światopogląd chrześcijański, pełen miłości i szacunku dla drugiego człowieka.


♦ 17 marca 2014 roku w murach naszego wydziału odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Studencka i Doktorancka pt. "Inter Gentes", podczas której nasza koleżanka Małgorzata Zegler wygłaszała prelekcję dotyczącą mniejszości niemieckiej na Warmii i Mazurach w perspektywie historycznej. Wystąpienie Małgorzaty bardzo spodobało się słuchaczom. Jako jedyna podjęła temat związany z historią naszego regionu, godnie reprezentując Koło Naukowe Młodych Germanistów i Katedrę Filologii Germańskiej. Poniżej załączamy zdjęcia z konferencji, na których szybko rozpoznamy Małgosię wśród innych prelegentów.

Referat Małgorzaty Zegler

FOTORELACJA Z KONFERENCJI

♦ W styczniu nowego roku odbyliśmy dwa spotkania.

9.01 wspieraliśmy się nawzajem w ramach przygotowań do  egzaminu z PNJN. Wraz z opiekunem naszego koła panem dr. Tomaszem Żurawlewem ćwiczyliśmy zagadnienie trybu przypuszczającego KONJUNTKTIV II. Mamy nadzieję, że egzamin zdamy pomyślnie.

Natomiast 23.01 obejrzeliśmy niemiecki filmowy dramat wojenny w reżyserii Dennisa Gansela z 2004 roku Fabryka zła. Film opowiada o losach siedemnastoletniego Friedricha Weimera, utalentowanego boksera, który szybko zostaje dostrzeżony przez nazistowskich prominentów. Proponują mu dalszą naukę w  elitarnej szkole „Napola”, której uczniowie mają w przyszłości rządzić niemiecką Rzeszą. Friedrich uznaje to za swoją życiową szansę. Wierzy, że w ten sposób oderwie się od swych robotniczych korzeni. Młodzieniec postanawia przyjąć ofertę i wbrew woli rodziców zapisuje się do szkoły mieszczącej się w starym zamku. W tym nowym świecie, uporządkowanym przez surową nazistowską dyscyplinę, Friedrich doświadcza nowych wrażeń: zarówno dzikiej rywalizacji, jak i nieoczekiwanego koleżeństwa, dopóki barbarzyńska obława na uciekających jeńców wojennych oraz jego rosnąca przyjaźń ze spokojnym i  wrażliwym synem wysokiego oficera Albrechtem Steinem zmusi go do podjęcia ważnej decyzji, oznaczającej koniec młodości chłopca. Film robi ogromne wrażenie i  zmusza do pytań o jakość młodości. Warto go obejrzeć.

♦ Dnia 11 grudnia 2013 roku odbył się wykład mgr. Piotra Patejuka, doktoranta z Instytutu Historii UWM, pod tytułem „Neografia gotycka – odręczne pismo niemieckie i sposoby jego odczytywania”. Podczas spotkania prelegent omówił genezę wykształcenia się specyficznej formy pisma odręcznego, tak zwanego Kurrentschriftu lub po prostu Schreibschriftu z łacińskiej bastardy północnoeuropejskiej. Została przedstawiona historia zmian w tym stylu pisania aż do reformy z 3 stycznia 1941, kiedy to w ramach dejudaizacji niemieckiej kultury, na polecenie Adolfa Hitlera został wprowadzony do szkół niemieckich tak zwany Normalschrift. Po części wykładowej, wprowadzającej do tematu, zostały przeprowadzone warsztaty z odczytywania pisanego gotyku. Pierwszym dokumentem był wzorcowo napisany fragment tekstu Immanuela Kanta o oświeceniu, który nie sprawił sympatykom naszego koła zbyt wielu trudności. Następnie grupa pracowała nad trzema dokumentami z życia codziennego XIX-wiecznych Prus Wschodnich. Ćwiczenia te pokazały, że dla współczesnego człowieka odczytywanie przeszło stuletnich pism może być dość kłopotliwe. Kiedy jednak wypada pracować na dorobku pisarzy niemieckich, często trzeba korzystać z ich listów, dzienników, pamiętników czy notatek, które nierzadko zapisane są właśnie w takiej formie. Podczas spotkania zaprezentowane zostały również przykłady druków gotyckich w różnych stylach (polska szwabacha, rotunda).

Fotorelacja ze Spotkania

♦ 5 grudnia 2013 roku studentki z naszego koła naukowego Małgorzata Zegler i Katarzyna Kreft brały udział w spotkaniu Państwowej Komisji Akredytacyjnej z przedstawicielami kół naukowych Wydziału Humanistycznego. Małgorzata i Katarzyna godnie zaprezentowały nasz team. Należą się im podziękowania.

♦ W dniu 29 listopada 2013 roku braliśmy udział w spotkaniu z niemieckim pisarzem Uwe Rada, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia" oraz Fundację "Borussia" przy współudziale naszej katedry. Spotkanie poświęcone było promocji książki autora "Niemen. dzieje pewnej europejskiej rzeki". Prowadziła je dr Aneta Jachimowicz, która przywitała gości, studentów oraz wykładowców i przedstawiła pisarza.
Uwe Rada urodził się w 1963 roku w Goeppingen, jest publicystą i dziennikarzem niemieckiej gazety TAZ. W swoich tekstach porusza między innymi tematykę związaną z regionami Europy Środkowo-Wschodniej. Pełni funkcję kuratora projektu "Historia w rzece. Rzeki jako europejskie miejsca pamięci".
Rzeka Niemen (Die Memel) stanowi w książce centrum zainteresowań pisarza. Można metaforycznie powiedzieć, że Rada naszkicował "biografię" rzeki Niemen, która przez wieki wchodziła w relacje z ludźmi, żyjącymi nad jej brzegami. W opowieści nie mogło więc zabraknąć portretów Adama Mickiewicza czy Czesława Niemena - twórców związanych z niemeńską krainą oraz zasłużonej dla kultury białoruskiej Elizy Orzeszkowej - autorki znanej powieści "Nad Niemnem". Uwe Rada zachwycił nas biegłą znajomością polskiej historii, kultury i tradycji.

Fotorelacja ze Spotkania

♦ Dnia 14 listopada 2013 roku wybraliśmy się do Dyskusyjnego Klubu Książki, który rozpoczął swoją działalność w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Spotkanie, któremu towarzyszyła żywa dyskusja nad niemiecką książką Artura Beckera "Kino Muza" prowadził pan Damian Wesołek - współpracownik biblioteki. Założony klub książki stawia sobie za cel m. in. przybliżenie czytelnikom twórczości współczesnych pisarzy niemieckich z tłem migracyjnym. Biblioteczny klub będzie więc dla nas doskonałym miejscem spotkań.
Powieść Beckera opowiada o losach bohatera uwikłanego we własne życiowe historie, toczące się między małym miastem Bartoszyce a niemiecką Bremą. Antek chce zbudować swoją przyszłość w swojej małej ojczyźnie - Bartoszycach, jednak okazuje się, że ma ona mu niewiele do zaoferowania. Ciągle szuka swojego szczęścia i chyba go nie znajduje... Powieść jest napisana wartkim językiem, sporo w niej humoru i  ciekawych obserwacji społecznych z epoką PRL-u w tle. Warto przeczytać! Członkowie naszego koła są mile widziani w Dyskusyjnym Klubie książki.

Fotorelacja ze Spotkania

♦  17 października 2013 roku zainaugurowaliśmy kolejny rok pracy naszego koła. Spotkaliśmy się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie na niemieckim filmie DIE FREMDE Feo Aaldag. Obraz ten jest obecnie jednym z najbardziej wyróżnianych filmów roku i pretenduje do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Jego siłą jest tragizm głównej bohaterki Umay, której życie toczy się w ciągłym lęku, pod rygorem ortodoksyjnej tureckiej kultury - patriarchatu ograniczającego jej plany i marzenia. Umay ma dość małżeństwa z człowiekiem, przy którym czuje się obca, dlatego postanawia wraz z synem wrócić do domu rodziców mieszkających w Niemczech. Tam jednak nie zaznaje szczęścia, ponieważ jej decyzji nie akceptuje ojciec, uważając że Umay powinna wrócić do swojego męża nawet za cenę bycia jego niewolnikiem. Poczucie wyobcowania bohaterki w świecie wzrasta wraz z rozwojem akcji filmu. Obraz tragiczny, choć skłaniający do poważnej refleksji nad źle pojętą tradycją, która w niektórych obszarach świata zdaje się źródłem ludzkiego nieszczęścia.

Fotorelacja ze Spotkania


Powrót do strony głównej KOŁA


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl