Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

CZŁONKOWIE

Kierunkowego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia

na kierunku filologia germańska

rok akademicki 2023-2024

  1. dr hab. Joanna Targońska – przewodnicząca
  2. dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM
  3. dr Marta Gierzyńska
  4. dr Barbara Sapała
  5. dr Tomasz Żurawlew
  6. lic. Maciej Pikciun – przedstawiciel studentów

Podstawy prawne:

1. Zarządzenie Rektora nr 84/2019 z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2. Uchwała Nr 198 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

3. Zarządzenie Nr 70/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl