Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych Filologia Germańska

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości  

Uwzględniane przedmioty:  

I. Przedmioty obowiązkowe: 1. Język polski, 2. Język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

II. Przedmioty do wyboru (należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej):

1. Geografia
2. Historia
3. Język łaciński i kultura antyczna
4. Matematyka

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl