Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje ogólne

Katedra Języka Niemieckiego oraz Katedra Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych realizują aktualnie następujące formy i stopnie kształcenia:

studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów,

studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) – 4 semestry,

Na studiach pierwszego i drugiego stopnia oferujemy:

1. filologię germańską 

2. specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego

Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia uprawnia absolwentów do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Na filologia germańska studenci doskonalą umiejętności poprawnego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie oraz nabywają wiedzę o języku.

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego oraz wiedzy o języku studenci poznają także literaturę, historię i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego.

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) studenci doskonalą sprawności językowe oraz poszerzają wiedzę z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Przykładowe przedmioty na kierunku FILOLOGIA, studia I stopnia:

A) w zakresie filologia germańska

B) w zakresie specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego


I ROK STUDIÓW I STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN - Fonetyka

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Gramatyka opisowa

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KSZTAŁCENIA

Kultura języka polskiego

Psychologia ogólna

Wstęp do teorii przekładu

Pedagogika ogólna

Kultura zawodu tłumacza

Psychologia edukacyjna

Translatoryka

Pedagogika


BHP w instytucjach edukacyjnych

PRAKTYKA


Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


II ROK STUDIÓW I STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

Słowotwórstwo języka niemieckiego

Frazeologia

Proseminarium A

Proseminarium B

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KSZTAŁCENIA

Warsztaty translatorskie - turystyka

Podstawy dydaktyki

Tłumaczenia ustne

Dydaktyka języka obcego

Tłumaczenia pisemne

Emisja głosu


III ROK STUDIÓW I STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Historia języka niemieckiego

Kultura krajów niemieckojęzycznych

Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Gramatyka kontrastywna

Wykład monograficzny

Seminarium licencjackie i praca dyplomowa

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KSZTAŁCENIA

Warsztaty translatorskie –

komunikacja społeczna i media

Dydaktyka języka obcego

Warsztaty translatorskie – biznes

Etyka zawodu nauczyciela

Tłumaczenia ustne

Elementy prawa oświatowego


Przedmiot specjalizacyjny

PRAKTYKA

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna


Przykładowe przedmioty na kierunku FILOLOGIA, studia II stopnia:

A) w zakresie filologia germańska

B) w zakresie specjalność nauczycielska w zakresie języka niemieckiego (kontynuacja)

I ROK STUDIÓW II STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Język specjalistyczny

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wybrane zagadnienia teorii literatury

Językoznawstwo stosowane

Polsko-niemieckie związki literackie

Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych

Komunikacja interkulturowa

Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Metodologia badań

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KSZTAŁCENIA

Tłumaczenia tekstów użytkowych

Psychologia ogólna

Tłumaczenia tekstów urzędowych

Pedagogika ogólna

Występowanie publiczne

Psychologia edukacyjna

Tłumaczenie tekstów literackich

Pedagogika

Tłumaczenie tekstów naukowych

Podstawy dydaktyki


Dydaktyka języka obcego

PRAKTYKA


Praktyka psychologiczno-pedagogiczna


II ROK STUDIÓW II STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Język specjalistyczny

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PNJN – zajęcia receptywno-dyskursywne

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Stosunki polsko-niemieckie

Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Wykład monograficzny

Nowe trendy

Zajęcia specjalizacyjne

Przedmiot do wyboru

PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z ZAKRESEM KSZTAŁCENIA

Stylistyka w translatoryce

Dydaktyka języka obcego

Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego

Etyka zawodu nauczyciela


BHP w instytucjach edukacyjnych


Elementy prawa oświatowego


Nowe technologie w edukacji

PRAKTYKA

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna


Więcej informacji znajdziesz w zakładce
Rekrutacja→Oferta kształcenia.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl