Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje ogólne

Obecnie Katedra Filologii Germańskiej oferuje następujące formy i stopnie kształcenia:

studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) – 6 semestrów,

studia stacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) – 4 semestry,

Na studiach pierwszego i drugiego stopnia oferujemy dwie specjalności:

1. filologię germańską 

2. specjalność nauczycielską w zakresie języka niemieckiego

Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia uprawnia absolwentów do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji szkolnej.

Na specjalności filologia germańska studenci doskonalą umiejętności poprawnego posługiwania się językiem niemieckim w mowie i piśmie oraz nabywają wiedzę o języku.

Na studiach pierwszego stopnia (licencjackich) oprócz praktycznej nauki języka niemieckiego oraz wiedzy o języku studenci poznają także literaturę, historię i kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego.

Na studiach drugiego stopnia (magisterskich) studenci doskonalą sprawności językowe oraz poszerzają wiedzę z zakresu językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Porównanie przedmiotów obu specjalności na studiach I stopnia (cykl 2017/2018)

I rok studiów

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN - Fonetyka

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wiedza o krajach niemieckojęzycznych

Wstęp do literaturoznawstwa

Wstęp do językoznawstwa

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Gramatyka opisowa

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE


Psychologia ogólna


Pedagogika ogólna


Psychologia edukacyjna


Pedagogika


BHP w instytucjach edukacyjnych

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Kultura języka polskiego


Wstęp do teorii przekładu


Kultura zawodu tłumacza


Translatoryka


PRAKTYKA


Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

II rok studiów

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Wiedza o akwizycji i nauce języków

Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

Gramatyka opisowa języka niemieckiego

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Proseminarium A

Proseminarium B


Podstawy dydaktyki


Dydaktyka języka obcego


Emisja głosu

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Warsztaty translatorskie - turystyka


Tłumaczenia ustne


Tłumaczenia pisemne


III rok studiów

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Historia języka niemieckiego

Kultura krajów niemieckojęzycznych

Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Gramatyka kontrastywna

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Wykład monograficzny

Seminarium licencjackie i praca dyplomowa


Dydaktyka języka obcego


Etyka zawodu nauczyciela


Elementy prawa oświatowego

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Warsztaty translatorskie – komunikacja społeczna i media

Przedmiot specjalizacyjny

Warsztaty translatorskie – biznes


Tłumaczenia ustne


PRAKTYKA

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna


Porównanie przedmiotów obu specjalności na studiach II stopnia (cykl 2017/2018)

I rok studiów

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Język specjalistyczny

PNJN - Słuchanie

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Wybrane zagadnienia teorii literatury

Językoznawstwo stosowane

Polsko-niemieckie związki literackie

Elementy historii kultury krajów niemieckojęzycznych

Komunikacja interkulturowa

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Metodologia badań

Tłumaczenia tekstów użytkowych

Psychologia ogólna

Tłumaczenia tekstów urzędowych

Pedagogika ogólna

Występowanie publiczne

Psychologia edukacyjna

 

Pedagogika

 

Podstawy dydaktyki

 

Dydaktyka języka obcego

 

Emisja głosu

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Tłumaczenie tekstów literackich

 

Tłumaczenie tekstów naukowych

 

PRAKTYKA

 

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

II rok studiów

FILOLOGIA GERMAŃSKA

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE (SEKWENCYJNE)

PNJN – Język specjalistyczny

PNJN – Gramatyka praktyczna

PNJN – Konwersacja z leksyką

PNJN – Pisanie ze stylistyką

PNJN – zajęcia receptywno-dyskursywne

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Stosunki polsko-niemieckie

Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

Seminarium magisterskie i praca dyplomowa

Wykład monograficzny

Nowe trendy

Zajęcia specjalizacyjne

Przedmiot do wyboru

 

Dydaktyka języka obcego

 

Etyka zawodu nauczyciela

 

BHP w instytucjach edukacyjnych

 

Elementy prawa oświatowego

PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE

Stylistyka w translatoryce

Nowe technologie w edukacji

Tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i  dziedzictwa narodowego

 

PRAKTYKA

Praktyka zawodowa

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Więcej informacji znajdziesz w zakładce Rekrutacja→Oferta kształcenia.

 


KATEDRA
FILOLOGII
GERMAŃSKIEJ
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl