Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki


dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. (89) 524 63 26 lub tel. (89) 524 65 35

Od 01.01.2015 do 31.12.2019 Kierownik Katedry Filologii Germańskiej
Od 01.01.2020 Kierownik Katedry Języka Niemieckiego
Od 07.03.2023 Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwa

Stopnie naukowe i zawodowe

1998 – Ukończenie studiów filologii germańskiej na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułem magistra filologii germańskiej; tytuł pracy magisterskiej: „Deutsche Funktionsverbgefüge in kontrastiver und didaktischer Sicht

2004 – Nadanie tytułu doktora nauk humanistycznych przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; tytuł rozprawy doktorskiej: „Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben“ („Wpływ półprzedrostków na znaczenie i walencję czasowników niemieckich”).

25.03.2014 - Nadanie decyzją Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwo, specjalność: językoznawstwo germańskie. 

Tematyka badań

Dyscyplina: Językoznawstwo

Obszary badawcze: składnia współczesnego języka niemieckiego, teoria walencji, semantyka, morfologia, słowotwórstwo, słowotwórstwo z obcymi elementami, słowotwórstwo hybrydowe, badanie krajobrazu językowego (Linguistic landscape), translatoryka i językoznawstwo kontrastywne.

W zakresie słowotwórstwa, podobnie jak w wielu innych dziedzinach nauki, naszego życia widoczne są różne zmiany, innowacje, nowe tendencje. W moich najnowszych badaniach koncentruję się nad tendencjami w niemieckim słowotwórstwie, zmianami, jakie w nim zachodzą oraz wpływem obcych modeli słowotwórczych na współczesne słowotwórstwo języka niemieckiego. Głównym elementem moich badań są tzw. Mischbildungen, hybride Bildungen (wyrazy mieszane, hybrydy, „twory niemiecko-obcojęzyczne”), Mehrfachkomposita (złożenia wieloczłonowe). Większość badań prowadzę metodą Linguistic landscape (badanie pejzażu/krajobrazu językowego przestrzeni publicznej)

Forschungsthemen

Disziplin: Sprachwissenschaft

Hauptforschungsgebiete: Syntax der deutschen Gegenwartssprache, Valenztheorie, Morphologie, Semantik, Wortbildung, Fremdwortbildung, Hybridwortbildung, Linguistic Landscape-Forschung, Translatorik sowie kontrastive Linguistik.

Im Bereich der Wortbildung, wie auch in vielen anderen Bereichen der Wissenschaft und unseres Lebens, sind verschiedene Veränderungen, Innovationen und neue Trends zu beobachten. In meiner Forschung konzentriere ich mich auf Trends in der deutschen Wortbildung, auf Veränderungen, die in diesem Bereich stattfinden, und auf den Einfluss ausländischer Wortbildungsmodelle auf die deutsche Wortbildung. Der Schwerpunkt meiner Forschung sind Mischbildungen, hybride Bildungen (deutsch-fremdsprachige Bildungen) sowie Mehrfachkomposita. Die meisten meiner Forschungen führe ich mit der Methode Linguistic landscape (=Untersuchung der Sprachlandschaft/ Untersuchung der Sprache des öffentlichen Raums) durch.

Lista publikacji

Stan: 2023

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl