Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład ogólnowydziałowy

DOTYCZY I ROKU I STOPNIA

Wykład ogólnowydziałowy studenci realizują w semestrze letnim danego roku akademickiego. Student wybiera wykład z przedstawionej oferty i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zapisuje się na przedmiot u prowadzącego zajęcia. Oferta zostanie umieszczona w tym miejscu.

Plik z wykazem wykładów ogólnowydziałowych na semestr letni 2020/21 zostanie umieszczony na dole strony i w zakładce "Aktualności" oraz w gablocie informacyjnej na I piętrze.


Wykład monograficzny i Przedmiot do wyboru

DOTYCZY III ROK I STOPNIA

Student specjalności: Filologia germańska zobowiązany jest to zaliczenia dwóch wykładów monograficznych w roku akad. 2020/21, jeden wykład w semestrze zimowym i jeden wykład w semestrze letnim.

W semestrze zimowym wykład Słowotwórstwo języka niemieckiego poprowadzi dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM.

W semestrze letnim wykład Nazwiska niemieckie na Warmii w XVIII wieku poprowadzi dr hab. Marzena Guz.

Ww. wykłady oferowane przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się na wyżej wymienione przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.


DOTYCZY I ROKU II STOPNIA

Ww. przedmioty na kierunku Filologia germańska realizowane są na I roku studiów II stopnia (magisterskich).

W roku akademickim 2020/21 ww. przedmiot do wyboru będzie prowadzony w semestrze zimowym, a wykład monograficzny w semestrze letnim:

Przedmiot do wyboru: Wybrane zagadnienia z frazeologii

Wykład monograficzny literaturoznawczy

Ww. wykłady oferowane dla I roku II stopnia przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się na wyżej wymienione przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.


DOTYCZY II ROKU II STOPNIA

Ww. przedmioty na specjalności Filologia germańska realizowane są na II roku studiów II stopnia (magisterskich).

W roku akademickim 2020/21 ww. wykład monograficzny będzie prowadzony w semestrze zimowy, a przedmiot do wyboru w semestrze letnim:

Wykład monograficzny: Podstawy językoznawcze komunikacji ustnej

Przedmiot do wyboru: Interpretacja tekstu literackiego

Ww. wykłady oferowane dla  II roku II stopnia przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się na wyżej wymienione przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl