Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wykład ogólnowydziałowy

DOTYCZY STUDENTÓW I ROKU I STOPNIA

Wykład ogólnowydziałowy studenci realizują w semestrze letnim danego roku akademickiego. Student wybiera wykład z przedstawionej oferty i w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru zapisuje się na przedmiot mailowo (adresy mailowe znajdują się w załączonym pliku z wykazem wykładów ogólnowydziałowych). Oferta zostanie umieszczona w tym miejscu.

Plik z wykazem wykładów ogólnowydziałowych na semestr zimowy 2023/24 zostanie umieszczony na dole strony i w zakładce "Aktualności".


Wykład monograficzny

DOTYCZY STUDENTÓW III ROK I STOPNIA

Student kierunku Filologia germańska zobowiązany jest to zaliczenia dwóch wykładów monograficznych w roku akad. 2023/24, jeden wykład w semestrze zimowym (literaturoznawczy) i jeden wykład w semestrze letnim (językoznawczy)

DOTYCZY STUDENTÓW II STOPNIA

W roku akademickim 2023/24 w semestrze zimowym będzie prowadzony wykład monograficzny literaturoznawczy.


Ww. wykłady oferowane są przez Katedrę Języka Niemieckiego i Katedrę Literatury i Kultury Krajów Niemieckojęzycznych są obowiązkowe.

Studenci nie muszą zapisywać się na wyżej wymienione przedmioty. Zajęcia zaczynają się w/g planu.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl