Filologia Germańska UWM

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ KULTUROZNAWCZO-HISTORYCZNY

W skład modułu kulturoznawczo-historycznego wchodzą następujące przedmioty:

I. Studia I stopnia (studia licencjackie):

 • - wiedza o krajach niemieckojęzycznych
 • - historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii
 • - wybrane zagadnienia kulturoznawcze
 • - wiedza o społeczeństwie krajów niemieckojęzycznych

II. Studia II stopnia (studia magisterskie):

 • - zajęcia specjalizacyjno-kulturoznawcze
 • - stosunki polsko-niemieckie
 • - współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w skład modułu kulturoznawczego jest zapoznanie studiujących z pogłębionymi wiadomościami z zakresu podstawowej wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, z historią krajów niemieckiego obszaru językowego, dostarczenie studiującym najistotniejszych wiadomości z zakresu uwarunkowań społeczno-historycznych w krajach niemieckojęzycznych wpływających na tworzenie się istotnych nurtów kulturowych oraz ich oddziaływanie na aktywność człowieka w danej epoce w tychże krajach, przybliżenie wiadomości z zakresu problematyki związanej ze społeczeństwem i z życiem społecznym krajów niemieckiego obszaru językowego, zapoznanie studiujących ze specyfiką przedmiotu kulturoznawstwo, z najnowszymi kierunkami i metodami badań oraz doskonalenie umiejętności interpretowana wybranych tekstów kultury, zapoznanie studiujących z wybranymi zagadnieniami w relacjach polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości oraz zapoznanie studiujących z zagadnieniami z zakresu problematyki związanej z życiem społeczno-politycznym krajów niemieckiego obszaru językowego.

Treści kształcenia obejmują:

 • zagadnienia związane z geografią, podziałem administracyjnym, symbolami narodowymi, gospodarką oraz głównymi gałęziami przemysłu, kulturą dnia codziennego i tradycjami krajów niemieckojęzycznych
 • zagadnienia dotyczące historii Niemiec oraz innych krajów niemieckojęzycznych od istnienia plemion germańskich do czasów współczesnych
 • zagadnienia związane z szeroko pojmowaną kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego, tj. problematyką związaną z uwarunkowaniami kulturowymi, historią, architekturą, malarstwem, rzeźbą oraz muzyką w krajach niemieckiego obszaru językowego na przestrzeni dziejów
 • zagadnienia związane z problematyką społeczeństwa i życia społecznego krajów niemieckiego obszaru językowego
 • zagadnienia dotyczące wybranych kierunków i metod pomocnych przy interpretacji wybranych tekstów kultury
 • zagadnienia związane z relacjami polsko-niemieckimi w najnowszej przeszłości, a w szczególności w drugiej połowie wieku XX i w wieku XXI. Realizowane zagadnienia dotyczą ważnych wydarzeń we wspólnym sąsiedztwie, ważnych przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym oraz wybitnych osobistości mających wpływ na kształt stosunków polsko-niemieckich
 • zagadnienia związane z problematyką życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru językowego.


 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl