Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MODUŁ TRANSLATORSKI


W skład modułu translatorskiego wchodzą następujące przedmioty:

I. Studia I stopnia (studia licencjackie):

·         wstęp do teorii przekładu,
·         warsztaty translatorskie – turystyka
·         tłumaczenie pisemne,
·         warsztaty translatorskie – język medyczny,
·         tłumaczenie ustne,
·         warsztaty translatorskie – komunikacja społeczna i  media
·         warsztaty translatorskie – biznes

II. Studia II stopnia (studia magisterskie):

·         tłumaczenie tekstów użytkowych,
·         tłumaczenie tekstów urzędowych,
·         tłumaczenie tekstów literackich,
·         tłumaczenie tekstów naukowych,
·         techniki tłumaczeń ustnych,
·         tłumaczenie tekstów prawniczych,
·         tłumaczenie tekstów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

Cel zajęć:

Celem zajęć wchodzących w zakres modułu translatorskiego jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę z zakresu translatoryki jak i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie różnych form przekładu pisemnego i ustnego.

Treści kształcenia obejmują:

wiedzę dotyczącą podstawowych teorii, pojęć i kierunków współczesnej translatoryki
wiedzę dotyczącą różnych technik i strategii przekładu pisemnego w zależności od typu tekstu,
wiedzę dotyczącą różnych typów tłumaczenia ustnego oraz technik i strategii w nich stosowanych
wiedzę dotyczącą kompetencji, jakie powinien mieć tłumacz ustny i pisemny,
wiedzę dotyczącą kryteriów oceny przekładu,
wiedzę o treściach kodeksu i uwarunkowań prawnych tłumacza przysięgłego,
wiedzę dotyczącą specyfiki przekładu ustnego oraz roli komunikacji niewerbalnej w procesie translacji ustnej,
wiedzę niezbędna do przygotowania i realizacji wystąpienia publicznego,
wiedzę dotyczącą technik mnemonicznych oraz technik ćwiczenia pamięci w procesach przekładu ustnego.

Kształcenie w zakresie modułu translatorskiego związane jest ponadto z odbyciem praktyki zawodowej w wymiarze 80 godzin na studiach I stopnia i 160 godzin na studiach II stopnia. Miejscem jej realizacji winny być instytucje lub inne zakłady pracy, w których posługiwanie się językiem niemieckim wynika z codziennych zadań (np. biura tłumaczeń, biura podróży, wydawnictwa naukowe i in.). Podczas trwania praktyki student rozwija sprawność tłumaczeniową w formie pisemnej i ustnej w zależności od specyfiki instytucji, w której jest odbywana praktyka.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl