Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

PLAN ZAJĘĆ NA SEMESTR ZIMOWY R. AKAD. 2023/2024


FG_Plan zajęć semestr zimowy_2023_24.xls 83 KB

PRACOWNICY DZIEKANATU OBSŁUGUJĄCY STUDENTÓW KIERUNKU                     FILOLOGIA GERMAŃSKA ORAZ WYKAZ GODZIN OBSŁUGI.

Informacje szczegółowe.doc 29 KB

OBOWIĄZKOWE JEDNORAZOWE WYKŁADY

DOTYCZĄ:

I roku I stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II roku I stopnia: Ergonomia, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta.

Terminy zajęć podamy wraz z ich ustaleniem.

Zaliczenie ww. przedmiotów jest warunkiem zaliczenia semestru zimowego w roku akad. 2023/2024

TERMINY:

SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

I rok I stopnia: 14 listopada 2023 (wtorek), godz. 15:00-18:15, aula 30.

ETYKIETA

II rok I stopnia: 22 listopada 2023 (środa), godz. 16:45-20:00, aula 30.

ERGONOMIA

II rok I stopnia:  1 grudnia 2023 (piątek), godz. 11:30-13:00, aula 30.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

II rok I stopnia:


ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

...

 II rok  I°


Ćwiczenia z Fonetyki z dr B. Sapałą w czwartek, 23.11.br., zostały odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

 III rok  I°


Wykład monograficzny z dr B. Sapałą w środę, 22.11.br., został odwołany z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

 I rok  II°


...

 II rok  II°


Techniki tłumaczeń ustnych z dr B. Sapałą w czwartek, 23.11.br., zostały odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w terminie uzgodnionym ze studentami.

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl