Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

PRACOWNICY DZIEKANATU OBSŁUGUJĄCY STUDENTÓW KIERUNKU                     FILOLOGIA GERMAŃSKA

Wykaz pracowników dziekanatu.doc 28 KB

ZASADY PRZYZNAWANIA ZGODY NA STUDIOWANIE W RAMACH INDYWIDUALNEJ ORGANIZACJI STUDIÓW (IOS)

IOS.doc 33 KB

ZAPISY NA PRZEDMIOTY Z JĘZYKA OBCEGO, PRZEDMIOTU OGÓLNOUCZELNIANEGO, WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w sem. zimowym r. akad. 2021/22

Studenci I roku I stopnia oraz II roku I stopnia proszeni są o zapoznanie się z poniższą informacją:

http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru

Studenci I roku obowiązkowo zapisują się na: Przedmiot ogólnouczelniany, Język obcy.

Studenci II roku obowiązkowo zapisują się na: Przedmiot ogólnouczelniany, Język obcy, Wychowanie fizyczne.

OBOWIĄZKOWE JEDNORAZOWE WYKŁADY          w semestrze zimowym 2021/2022

Wykłady będą realizowane w formie zdalnej.

DOTYCZĄ:

I roku I stopnia: Szkolenie z praw i obowiązków studenta, Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

II roku I stopnia: Ergonomia, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta.

I roku II stopnia: Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, Ochrona własności intelektualnej, Etykieta, Ergonomia.

Zaliczenie ww. przedmiotów jest warunkiem zaliczenia semestru.


SZKOLENIE Z PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA

I rok I stopnia, 12.10.2021 (wtorek), godz. 18:30, poprowadzi przedstawiciel Samorządu Studenckiego, kod do grupy:  fgfoji4


SZKOLENIE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

I rok I stopnia: , prowadząca: , kod do grupy:

I rok II stopnia: 21.12.2020 (poniedziałek), , prowadząca: , kod do grupy:


OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

II rok I stopnia: , kod do grupy:

I rok II stopnia: , kod do grupy:

Prowadzący:


ERGONOMIA

 II rok I stopnia: , kod do grupy:

 I rok II stopnia: , kod do grupy:

Prowadząca:


ETYKIETA

 II rok I stopnia: , prowadząca: , kod do grupy:

I rok II stopnia:, prowadząca, kod do grupy: 

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

...


 II rok  I°


...

 III rok  I°


...

 I rok  II°


...

 II rok  II°


...

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl