Katedra Filologii Germańskiej UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogłoszenia

PRZERWA WAKACYJNA SEKRETARIATU GERMANISTYKI                                              POTRWA POTRWA od 13.07.2020 do 07.08.2020                             

TERMINY EGZAMINÓW

W SESJI LETNIEJ

W SESJI JESIENNEJ POPRAWKOWEJ 2019/2020

1_Germanistyka_Terminy egzaminów_sesja letnia_2019_2020..xls 52 KB

BADANIE ANKIETOWE "JAKOŚĆ REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH" W SEMESTRZE LETNIM 2019/20

http://wh.uwm.edu.pl/aktualnosci/badanie-ankietowe-jakosc-realizacji-zajec-dydaktycznych-w-semestrze-letnim-roku

Procedura przeprowadzania egzaminu z PNJN na kierunku filologia, specjalność filologia germańska w sesji letniej2019_2020

Działając w oparciu o Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2020 w sprawie zmian funkcjonowania Uczelni w warunkach epidemii oraz powołując się w szczególności na § 1 ust. 23mówiący o tym, że „egzaminator (…) organizuje egzamin lub zaliczenie w sposób zapewniający samodzielność pracy studenta (…) oraz kontrolę jego przebiegu” ustanawia się procedurę przebiegu egzaminu z bloku PNJN na kierunku filologia, specjalność: filologia germańska. 

Procedura egzaminacyjna 61 KB

Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego

Zal1Zarz45-1.doc 139 KB

Zal2Zarz45.doc 153 KB

Zal3Zarz45-1.doc 76 KB

Zarz45_0.pdf 631 KB

Procedura dyplomowania obowiązująca na Wydziale Humanistycznym w roku akad. 2019/2020 w warunkach stanu epidemii wywołanej SARS-CoV-2

Procedura dyplomowania 60 KB

Decyzja Nr 47/2020 Rektora UWM w Olsztynie zmieniającą ramową organizację roku akademickiego 2019/2020.

Zgodnie z zaleceniem władz dziekańskich Wydziału Humanistycznego egzaminacyjna sesja letnia odbędzie się w terminach od 15 czerwca do 28 czerwca 2020roku.

Decyzja w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019-2020.pdf 370 KB

WAŻNE


Informujemy że, od 30 marca 2020 zajęcia dydaktyczne na naszych kierunkach (FG i SN) odbywać się będą przy użyciu narzędzia, którym jest Microsoft Teams. Dlatego wszyscy studenci proszeni są o to, aby poprzez system USOS zalogować się do Office 365, wybrać aplikację Teams i założyć swoje konto.

Każdy Student uczelni automatycznie posiada konto u usłudze Office365. Domyślnym loginem, a zarazem adresem email jest [numer indeksu]@student.uwm.edu.pl. Do usługi logujemy się poprzez stronę http://office365.com, login podajemy według powyższego schematu. Po podaniu loginu usługa automatycznie przekieruje nas do strony Centralnego Systemu Uwierzytelniania UWM. Następnie logujemy się za pomocą tych samych danych, których używamy do uwierzytelnia się w systemach USOSweb oraz UL (Przeważnie loginem jest nr PESEL). Po poprawnym zalogowaniu, uzyskamy dostęp do usług OFFICE365.

Podpięcie Państwa do zespołów (czyli grup odpowiadających poszczególnym przedmiotom prowadzonym w bieżącym semestrze) będzie tylko wtedy możliwe, jeśli Państwo założycie swoje konto. Prosimy, aby proces rejestracji w Teamsie przebiegał sprawnie, abyśmy od poniedziałku przyszłego tygodnia mogli wszyscy korzystać z tego narzędzia i prowadzić zajęcia. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w stanie zagrożenia epidemicznego

ZMIANY TERMINÓW ZAJĘĆ
studia stacjonarne

I rok  I°

...

 II rok  I°


...

 III rok  I°


...

 I rok  II°

_____________________________________________________________

...

 II rok  II°


...

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl