Czytelnia

Wybrane publikacje Katedry Kryminologii i Kryminalistyki (open access)

 

 1. Chmiel-Antoniuk P., Duda M., Ickiewicz-Sawicka M., Kultura a zbrodnia, Czeremcha 2018.
 2. Solodov I., Etyka biegłego w procesie karnym: Monografia, Łomża 2017. 
 3. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Mowa nienawiści a prawo na tle współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, Olsztyn 2017.
 4. Chlebowicz P., Samosąd we Włodowie. Studium przypadku, Olsztyn 2017.
 5. Duda M., Przestępstwa z nienawiści. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2016.
 6. Pływaczewski W., Źróbek R. (red.), Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2016.
 7. Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.), Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016.
 8. Pływaczewski W., Ilnicki M. (red.), Uchodźcy - nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europejskiego na tle standardów praw człowieka, Olsztyn 2015.
 9. Pływaczewski W., Buczyński Sz. (red.), Wandalizm wobec dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Olsztyn 2015.
 10. Pływaczewski W., Lubiewski P. (red.), Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Olsztyn 2014.
 11. Chlebowicz P. (red.), Zagrożenia w sektorze bankowym. Analiza kryminalna zjawisk oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2013.
 12. Pływaczewski W., Duda M. (red.), Nielegalna eksploatacja obszarów leśnych, Olsztyn 2013.
 13. Pływaczewski W., Buczyński Sz. (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Olsztyn 2013.
 14. Pływaczewski W., Chlebowicz P. (red.), Nielegalne rynki. Geneza, skala zjawiska oraz możliwości przeciwdziałania, Olsztyn 2012.
 15. Pływaczewski W (red.), Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska, Olsztyn 2012.
 16. Kotowska M., Pływaczewski W. (red.), Kryminologia wobec współczesnych zagrożeń ekologicznych, Olsztyn 2011.
 17. Kędzierska G., Pływaczewski W. (red.), Kryminologia wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, Olsztyn 2010.