Dofinansowanie kierunku Kryminologia ze środków projektu „Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania"

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" nr POWR.03.05.00-00-Z201/18 z dnia 24.05.2019 r., zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na kierunku Kryminologia dla roczników przyjętych na studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej w roku akademickim 2020/2021. Sprzęt (komputery wyposażone w topowe karty graficzne i procesory, programy i narzedzia do ujawniania, zabezpieczania i analizy śladów i artefaktow cyfrowych na dyskach twardych, pendrivach, kartach pamięci, w sieci Internet, nowoczesny skaner 3D wraz z oprogramowaniem umożliwiającym rekonstrukcję zdarzeń kryminalnych i weryfikację wersji kryminalistycznych, okulary rzeczywistości wirtualnej, wysokiej jakości sprzęt do nagrywania, obróbki i odtwarzania filmów dydaktycznych, wariograf itd.) zostanie zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.