Konkurs na stanowisko typu Co-Investigator w grancie

Kierownik grantu „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć” – prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski – ogłasza dwa konkursy na stanowisko typu Co-Investigator.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 maja 2023 r.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: maciej.duda@uwm.edu.pl

Dokumentacja konkursowa do pobrania poniżej (konkurs nr 1 i konkurs nr 2).