„Kryminalistyka – Piękna 130-letnia”

W dniach 28-30 czerwca 2023 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji UJ odbyła się konferencja pt. „Kryminalistyka – Piękna 130-letnia, na którą składały się XI Zjazd Katedr, Zakładów, Pracowni i Zespołów Kryminalistyki oraz VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Konferencja była związana z jubileuszowymi obchodami 60-lecia powstania Zakładu Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz 50-tą rocznicą utworzenia Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. W wydarzeniu wzięli udział pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki - prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, dr hab. Magdalena Zubańska, dr hab. Denis Solodow, prof. UWM. Pan Profesor Wiesław Pływaczewski w ramach prezentacji instytucji opowiedział o naszej Katedrze, jej osiągnięciach i najbliższych planach. W ramach paneli tematycznych Pani dr hab. Magdalena Zubańska wygłosiła referat pt. Kryminalistyczne badania poligraficzne – metoda identyfikacji znana praktyce  polskiego procesu karnego od 60 lat, a Pan dr hab. Denis Solodow przedstawił referat pt. Metadane w plikach cyfrowych – aspekty kryminalistyczne

Ze szczególowym programem konferencji i zjadzu można zapoznać się tu program szczegółowy