Międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Unii Europejskiej

Katedra Kryminologii i Kryminalistyki

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Międzynarodowa sieć akademicka "Cross-Border Crime"

zapraszają do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Cross-border (organized) eco-crime in Europe and beyond/

Transgraniczna (zorganizowana) eko-przestępczość w Europie i poza jej granicami

10-11 października 2022 r., Olsztyn, Centrum Konferencyjne, Aula Cytrynowa