Obrona doktorska mgr Marty Banaś-Grabek (promotor: dr hab. Piotr Chlebowicz, profesor UWM)

W dniu 24 listopada 2022 roku w Sali Posiedzeń w budynku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Banaś-Grabek na temat "Środki zabezpieczające w postaci terapii i terapii uzależnień w Kodeksie Karnym z 1997 r.". Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. Piotra Chlebowicza, profesora UWM, a recenzentami byli dr hab. Aneta Michalska-Warias, prof. UMCS i dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG. Obrona zakończyła się pełnym sukcesem - Rada Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UWM nadała Pani Magister stopień doktora nauk prawnych.

Serdecznie gratułujemy Pani Doktor i jej Promotorowi!