Pan Profesor Ireneusz Sołtyszewski członkiem komisji doktorskiej na Uniwersytecie w Walencji

W dniu 6 maja 2021 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Walencji (Facultat de Dret, Universitat de València) odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Marchan -Bednarek pt. : El castigo penal del consumo y posesión de drogas para el uso propio: el caso en Polonia (Penalizacja posiadania narkotyków na użytek własny w Polsce). Promotorem rozprawy, która miała charakter międzynarodowy, był prof. Javier Guariola García.

Recenzentem i członkiem Komisji Doktorskiej (Tribunal evaluador) był dr hab. Ireneusz Sołtyszewski prof. UWM z Katedry Kryminologii i Kryminalistyki WPiA. Obrona pracy odbyła się w trybie hybrydowym. Komisja jednogłośnie oceniła pracę doktorską i obronę na ocenę bardzo dobrą (sobresaliente).

Pani dr Monika Marchan-Bednarek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku, po ukończeniu aplikacji prokuratorskiej, została zatrudniona w Katedrze Prawa Karnego Naszego Wydziału, gdzie pracowała do 2016 r. Równolegle pracowała również w Zespole prawa karnego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest absolwentką trzystopniowych, hiszpańskich, studiów doktoranckich, których ostatnim etapem było napisanie i obrona pracy doktorskiej.

Warto podkreślić, że Pani dr Monika Marchan-Bednarek jest córką wielce zasłużonego dla Naszego Wydziału prof. Wincentego Bednarka.

Pani Doktor mieszka Walencji z mężem i dwoma synami.