Suicydologia dla prawników i śledczych pod redakcją E. Guzik-Makaruk i I. Sołtyszewskiego, Wolters Kluwer 2023

Informujemy, że w wydawnictwie Wolters Kluwer niedługo ukaże się monografia wieloautorska pt. "Suicydologia dla prawników i śledczych" pod redakcją naukową prof. E. Guzik-Makaruk i prof. I. Sołtyszewskiego. Wśród autorów są pracownicy Katedry, zaprzyjażnionych ośrodków akademickich, biegli, praktycy (E. Guzik-Makaruk, W. Filipkowski, J. Karaźniewicz, M. Karecka, K. Laskowska, M. Olczak, I. Sołtyszewski, D. Sołodow, E. Wojewoda).  

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści:

Wprowadzenie 

Rozdział I. Epidemiologia zachowań suicydalnych (Katarzyna Laskowska)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Pojęcie zachowania suicydalnego, zachowania samobójczego, samobójstwa i próby samobójczej
 3. Klasyfikacja samobójstw 
 4. Statystyczny obraz samobójstw według Głównego Urzędu Statystycznego i Policji w Polsce w latach 1999–2021
 5. Uwagi końcowe

Rozdział II. Podłoże zachowań suicydalnych (Ewa M. Guzik-Makaruk, Ewelina Wojewoda)

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Motywy psychiatryczno-psychologiczne
 3. Podłoże socjologiczne 
 4. Tło biologiczno-genetyczne 
 5. Przyczyny medyczne 
 6. Czynniki ekonomiczne 
 7. Uwarunkowania religijne i parareligijne 
 8. Uwagi końcowe 

Rozdział III. Taktyka i technika zachowań suicydalnych (Wojciech Filipkowski)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Kryteria typologii zachowań suicydalnych 
 3. Najczęstsze formy zachowań suicydalnych 

3.1. Zagardlenie 

3.2. Rzucenie się z wysokości 

3.3. Rzucenie się pod pojazd w ruchu 

3.4. Utopienie się 

3.5. Otrucie się 

3.6. Zastrzelenie się lub użycie broni palnej 

3.7. Uszkodzenie układu krwionośnego 

 1. Specyficzne formy zachowań suicydalnych
 2. Uwagi końcowe 

Rozdział IV. Prawnokarne aspekty samobójstw (Justyna Karaźniewicz)

 1. Uwagi wprowadzające
 2. Namowa lub pomoc do samobójstwa  
 3. Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 162 k.k.) 
 4. Uporczywe nękanie (art. 190a k.k.) 
 5. Znęcanie się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.) 
 6. Znęcanie się nad podwładnym żołnierzem (art. 352 k.k.) 
 7. Uwagi końcowe 

Rozdział V. Badanie sądowo-lekarskie osób po próbach samobójczych (Mieszko Olczak)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Próby samobójcze 
 3. Podstawy prawne 
 4. Procedura 
 5. Sprawozdanie z badania sądowo-lekarskiego 
 6. Uwagi końcowe 

Rozdział VI. Kryminalistyczne oględziny zwłok i miejsca samobójstwa (Denis Sołodow)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Podstawa prawna czynności oględzin
 3. Procedura przeprowadzenia czynności oględzin miejsca samobójstwa 

3.1. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia 

3.2. Specyfika oględzin miejsca upadku (skoku) z wysokości 

3.3. Specyfika oględzin w przypadku samobójstw na torach kolejowych 

3.4. Specyfika oględzin miejsca w przypadku śmierci na skutek utonięcia 

3.5. Specyfika oględzin miejsca w przypadku postrzelenia się z broni palnej 

3.6. Specyfika oględzin miejsca przy powieszeniu 

 1. Ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych 

4.1. Nośniki dowodów cyfrowych na miejscu zdarzenia 

4.2. Fakty (ślady) negatywne na miejscu zdarzenia 

 1. Procedura przeprowadzenia czynności oględzin zwłok 
 2. Dokumentowanie czynności oględzin 

6.1. Skanowanie 3D jako metoda dokumentacji miejsca zdarzenia 

 1. Uwagi końcowe 

Rozdział VII. Czynności procesowe w sprawach samobójstw (Małgorzata Karecka)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Podstawa wszczęcia postępowania 
 3. Zakres opinii biegłych 
 4. Taktyka przesłuchania świadków 
 5. Wersje kryminalistyczne (śledcze) 
 6. Uwagi końcowe 

Rozdział VIII. Sądowo-lekarskie oględziny i sekcja zwłok w przypadkach samobójstw (Mieszko Olczak)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Podstawa prawna 
 3. Procedura 
 4. Zabezpieczenie materiału do badań laboratoryjnych 
 5. Odróżnianie samobójstw od innych zdarzeń 
 6. Sprawozdanie z sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok 
 7. Uwagi końcowe

Rozdział IX. Identyfikacja NN zwłok i szczątków ludzkich (Ireneusz Sołtyszewski)

 1. Uwagi wprowadzające 
 2. Badania daktyloskopijne 
 3. Badania genetyczne 
 4. Badania odontologiczne 
 5. Badania antropologiczne 

5.1. Badanie materiału kostnego 

 1. Inne metody wykorzystywane w identyfikacji NN zwłok i szczątków ludzkich

6.1. Badania antroposkopijne 

6.1.1. Rekonstrukcja przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie czaszki przy użyciu programu POL-SIT 

6.1.2. Rekonstrukcja przyżyciowego wizerunku człowieka na podstawie czaszki metodą superprojekcji 

6.2. Identyfikacja na podstawie danych medycznych 

6.3. Badania radiologiczne 

6.4. Identyfikacja na podstawie cech rysopisowych i znaków szczególnych 

6.5. Identyfikacja na podstawie wyników okazania zwłok, odzieży, przedmiotów osobistego użytku i dokumentów 

 1. Uwagi końcowe 

Planowana data wydania i wysyłki monografii: 17.02.2023. Publikacja będzie dostępna również w formie e-booka