Uroczyste pożegnanie Profesora Ireneusza Sołtyszewskiego

W dniu 14 grudnia 2022 roku odbyło się uroczyste pożegnanie dr. hab. Ireneusza Sołtyszewskiego, prof. UWM, w którym wzięli udział pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki oraz zaproszeni goście. W trakcie uroczystości prof. Magdalena Zubańska przypomniała dorobek naukowy profesora, a Kierownik Katedry - prof. Wiesław Pływaczewski - w serdecznych słowach życzył Naszemu Koledze dalszych sukcesów naukowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Prof. Sołtyszewski w swoim wystąpieniu podziękował Koleżankom i Kolegom za lata owocnej współpracy, za koleżeństwo i wsparcie oraz wyraził nadzieję na kolejne wspólne projekty badawcze. W dniu 15 grudnia 2022 roku w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Dyscypliny Dziekan Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - wręczył prof. Sołtyszewskiemu list gratulacyjny z podziękowaniem za dwudziestoletnią pracę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.