Zmarł prof. Uwe Scheffler

Kierownik oraz pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki z przykrością zawiadamiają, że w dniu 19 kwietnia 2021 roku zmarł prof. Uwe Scheffler - wybitny niemiecki kryminolog i karnista z Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą. Profesor Scheffler od wielu lat współpracował z Katedrą na niwie naukowej i organizyjnej - realizując granty naukowe, organizując konferencje i wspólnie publikując. W przygotowywanej przez zespół Katedry monografii Das vergessene, unerwünschte, unentdeckte Erbe. Der Schutz der deutsch-polnischen Kulturlandschaft im ehemaligen Ostpreußen ("Dziedzictwo zapomniane, niechciane, nieodkryte. Ochrona polsko-niemieckiego krajobrazu kulturowego byłych Prus Wschodnich") ukaże się jedno z ostatnich opacowań naukowych Prof. Schefflera pt. Die Niddener Malerkolonie in der expressionistischen Kulturlandschaft der Kurischen Nehrung ("Kolonia artystyczna w Nidzie na tle ekspresjonistycznego krajobrazu kulturowego Mierzei Kurońskiej").