Dr Andrzej Gawliński otrzymał Certyfikat Suicydologa z rąk prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunona Hołysta

22 marca 2018 r. na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi odbył się I Kongres Suicydologiczny, najważniejsze jak dotąd wydarzenie w historii polskiej suicydologii. Kongres odbył się pod hasłem przewodnim „Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. W obradach wzięło udział kilkaset osób, w tym naukowcy z Niemiec, Austrii, Holandii i Irlandii.

Podczas Kongresu, prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon Hołyst wręczył doktorowi Andrzejowi Gawlińskiemu, pracownikowi Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Certyfikat Suicydologa. Podstawą do otrzymania Certyfikatu było posiadanie znacznego dorobku naukowego z zakresu suicydologii, działalność popularyzatorska oraz praca na rzecz zapobiegania samobójstwom. Dr Gawliński znalazł się w gronie nielicznych naukowców, którzy otrzymali Certyfikat Suicydologa, potwierdzający m.in. kwalifikacje do prowadzenia działalności edukacyjnej i prewencyjnej z suicydologii.

Fotorelacja z wydarzenia: