MSKN 2024

 

 

 

 

Komunikat 2.

53. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH

„Interdyscyplinarny charakter inteligentnych specjalizacji”

Olsztyn, 27-28 maja 2024 r.

 

ORGANIZATORZY

Studenckie Koło Naukowe ZZL Creative oraz Studenckie Koło Naukowe Mykologów

ZAKRES TEMATYCZNY

Sekcja nauk:

 1. o zdrowiu
 2. zootechnicznych i rybactwa
 3. biologicznych
 4. humanistycznych
 5. medycznych
 6. matematycznych i informatycznych
 7. weterynaryjnych
 8. ekonomicznych
 9. społecznych i pedagogiki
 10. technicznych
 11. żywności
 12. polityczno-prawnych
 13. rolniczych, leśnych i ochrony środowiska
 14. teologicznych

UCZESTNICY KONFERENCJI

Zaproszenie kierujemy do wszystkich studentów i doktorantów należących do kół naukowych

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

27-28.05.2024 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

OPŁATA KONFERENCYJNA

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za udział w 53. MSKN do dnia 8 marca 2024 r.  na rachunek bankowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego:

25 1240 6960 5798 0000 2288 0029

UWM KOD FINANSOWY:  22.880.029-500

UDZIAŁ CZYNNY UWM (wystąpienie + abstrakt) – 200 zł
UDZIAŁ CZYNNY (wystąpienie + abstrakt) – 250 zł
UDZIAŁ CZYNNY UWM (wystąpienie + publikacja) – 300 zł
UDZIAŁ CZYNNY (wystąpienie + publikacja) – 350 zł
UDZIAŁ BIERNY STACJONARNY – 40 zł
Tytuł przelewu: 

•  uczestnik indywidualny: “Nazwisko Imię, numer sekcji, forma udziału”

np. Nowak Jan, 4, UCP

•  opłata grupowa np. z wydziału: “Nazwiska, numer sekcji, forma udziału”

np. Nowak, Kowalski, 3, UCA

WAŻNE TERMINY

 • do 29.02.2024 r.  15.03.2024 r. – zgłoszenia udziału w seminarium
 • do 08.03.2024 r. 18.03.2024 r. – opłata i przesłanie potwierdzenie na adres mskn@uwm.edu.pl
 • do 15.03.2024 r. 22.03.2024 r. – przesłanie na adres wybranej sekcji streszczenia i opinii/recenzji opiekuna koła
 • do 20.05.2024 r. – przesłanie artykułu na adres wybranej sekcji
 • do 10.06.2024 r. – recenzje artykułów
 • do 30.06.2024 r. – przesłanie ostatecznej wersji artykułu na adres wybranej sekcji

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I PUBLIKACJA

Złożone przez uczestników seminarium artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii naukowej.

 

 

Komunikat 1. 

53. MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM KÓŁ NAUKOWYCH

„Interdyscyplinarny charakter inteligentnych specjalizacji” 

Olsztyn, 27-28 maja 2024 r.  

 

ORGANIZATORZY 

Studenckie Koło Naukowe ZZL Creative oraz Studenckie Koło Naukowe Mykologów 

ZAKRES TEMATYCZNY 

Sekcja nauk: 

 1. o zdrowiu 
 2. zootechnicznych i rybactwa 
 3. biologicznych 
 4. humanistycznych 
 5. medycznych 
 6. matematycznych i informatycznych 
 7. weterynaryjnych 
 8. ekonomicznych 
 9. społecznych i pedagogiki 
 10. technicznych
 11. żywności
 12. polityczno-prawnych
 13. rolniczych, leśnych i ochrony środowiska
 14. teologicznych 

UCZESTNICY KONFERENCJI 

Zaproszenie kierujemy do wszystkich studentów i doktorantów należących do kół naukowych 

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI 

27-28.05.2024 r., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  

MATERIAŁY KONFERENCYJNE I PUBLIKACJA 

Złożone przez uczestników seminarium artykuły naukowe, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii naukowej.