Granty na Eurogranty- większy budżet i przedłużony nabór

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania lub koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE 280 060 zł (Całkowita pula środków do rozdysponowania w konkursie to 50 mln zł.)

Konkurs został przedłużony o trzy dodatkowe rundy aplikacyjne. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

dla rundy VI – od 28 stycznia do 31 marca 2022 r.;

dla rundy VII – od 1 kwietna do 31 maja 2022 r.;

dla rundy VIII – od 1 czerwca do 11 sierpnia 2022 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). 

Szczegóły  na stronie PARP