HEI Initiative – drugi nabór wniosków otwarty do 28 lutego 2022 r

HEI Initiative – drugi nabór wniosków otwarty do 28 lutego 2022 r.

HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education to działanie wszystkich wspólnot Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology, EIT), koordynowane przez EIT RawMaterials. Inicjatywa ta ma na celu wsparcie rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości w instytucjach szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym. W konkursie mogą wziąć udział konsorcja, których działania skoncentrują się w obszarach takich jak:

ü  Wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych;

ü  Wzmacnianie partnerstw;

ü  Rozwój innowacji i przedsiębiorstw;

ü  Poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości;

ü  Tworzenie i upowszechnianie wiedzy.

W obecnie otwartym naborze planowane jest wybranie do 40 konsorcjów, a każdy z zakwalifikowanych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości nawet do 1,2 mln euro. Czas na realizację projektu wynosi 24 miesiące. Należy pamiętać, że uczelnie mogą być partnerem tylko w jednym w konsorcjum, a w samym konsorcjum muszą się znaleźć także podmioty niebędące uczelniami, np. firmy, instytucje publiczne, instytuty badawcze, czy organizacje pozarządowe.

Dodatkowe informacje oraz  regulamin konkursu dostępne tutaj