Polsko-Francuska Nagroda Naukowa – nabór wniosków do 28 lutego

Już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji zostanie przyznana Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk i ma na celu podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Zgłoszenia są przyjmowane do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagrody odbędą się w Paryżu, jesienią 2022 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej konkursu lub bezpośrednio u Koordynatorki Programu, Joanny Jachimczuk-Lora, tel +48 22 311 84 30, jachimczuk@fnp.org.pl

 

Zespół HPK Olsztyn