Zaproszenie na webinarium -Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Mając na uwadze trwający I nabór projektów w programie współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 informujemy, iż dnia 24 lutego 2022r. na platformie WEBEX (online) odbędzie się  webinarium pn. Interreg Region Morza Bałtyckiego  2021-2027  - Pierwszy nabór projektów - zasady i oferta tematyczna Programu, adresowane do potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego. 

W perspektywie finansowej 2021-2027 Program Interreg Region Morza Bałtyckiego realizowany będzie w oparciu o trzy wybrane cele polityki UE: Bardziej inteligenta Europa, Bardziej zielona Europa oraz Lepsze zarządzanie Interreg.

Podczas spotkania poznacie Państwo ofertę nowego Programu oraz zasady pierwszego naboru wniosków, omówione zostaną także możliwości wykorzystania programu  do realizacji celów rozwojowych naszego województwa ujętych w Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele projektów, które otrzymały wsparcie w programie w perspektywie 2014-2020, a których problematyka może zainteresować interesariuszy z naszego województwa.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 23 lutego 2022 r. na adres e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl.  

Link do spotkania online otrzymają Państwo wraz z potwierdzeniem rejestracji.

Program spotkania tutaj

Formularz zgłoszeniowy tutaj

 

Serdecznie zapraszamy

Zespół HPK Olsztyn