ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 W STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Informujemy, że lektoraty w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 realizowane są wyłącznie w trybie ONLINE.
Udział w zajęciach, które prowadzone są na platformie MS Teams, wymaga sprawnego komputera z mikrofonem, kamerą i dostępem do internetu.

Konsultacje lektorów odbywają się także w formie zdalnej. Adresy mailowe i numery telefonów do pracowników Studium znajdują się na naszej stronie.

Studenci rozpoczynający lektorat zapisują się na wybrany język drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS. Informacje na temat zapisów i zasad realizacji zajęć znajdują się w zakładce: Zasady realizacji zajęć z przedmiotu – JĘZYK OBCY

Prosimy dobrze zastanowić się przed dokonaniem wyboru języka! Po rozpoczęciu realizacji lektoratu nie jest możliwa zmiana języka oraz poziomu.

W przypadku wątpliwości, na który poziom się zapisać, sugerujemy rozwiązanie testu diagnostycznego znajdującego się na stronie Studium Języków Obcych w zakładce: Testy diagnostyczne

Wyboru grupy i języka należy dokonać z oferty dla swojego wydziału (W niektórych przypadkach oferta jest skierowana nawet do konkretnych kierunków na wydziale). Tylko wtedy zajęcia będą w odpowiednim bloku językowym i nie będą kolidowały z zajęciami na wydziale. 

Przed pierwszymi zajęciami student otrzyma od lektora, do którego grupy się zapisał, specjalny kod do zespołu na platformie MS Teams, dzięki któremu będzie mógł dołączyć do swojej grupy zajęciowej.

Zajęcia w kameralnych grupach dla studentów niepełnosprawnych

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych. W tej sprawie prosimy kontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105) z panią Dorotą Filip, tel.: 89 523 38 66, e-mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

Kontakt do koordynatorów zespołów językowych:
-język angielski – mgr Lidia Szelkowska, adres e-mail: lidia.szelkowska@uwm.edu.pl
-język hiszpański, niemiecki, rosyjski – dr Robert Bieliński, adres e-mail: robert.bielinski@uwm.edu.pl