Studium Języków Obcych Strona główna

Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim cieszy się już od wielu lat dużym uznaniem wśród studentów naszej uczelni. Studium od początku istnienia stara się aby nasi studenci poznawali języki obce w jak największym zakresie. Wieloletniemu nauczaniu przez naszych lektorów towarzyszy dewiza, którą jest dbałość o najwyższą jakość nauczania i indywidualne postępy każdego studenta.

Aktualności

Informacja dla studentów I roku WKŚiR

24.02.2017

Studenci zapisani na lektorat języka angielskiego do mgr Joanny Kopańskiej-Macur w środę na godz. 8.00 (s. 405), proszeni są o uczęszczanie na zajęcia w środę o godz. 11:30 (s. 405).

więcej »

Dyżury kierowników zespołów językowych w dniach 20.02- 03.03 2017

07.02.2017

Dyżury kierowników Zespołu Języka Angielskiego

Mgr Barbara Mindziul p. 207
Poniedziałek: 13.00-14.00
Wtorek: 13.00- 15.00
Środa: 13.00-15.00
Czwartek: 8.00-14.00

Mgr Wioletta Olszewska p. 207
Poniedziałek: 9.00-11.00
Wtorek: 11.00-15.00
Środa: 8.00-9.30
Czwartek: 11.00 -15.00
Piątek: 8.00-15.00

Dyżury kierownika Zespołu Języka Niemieckiego

Mgr Joanna Dominik-Tejkowska, p. 106
Poniedziałek: 11:30-13:30
Wtorek: 12:00- 15:00
Środa: 9:30-12:30
Czwartek: 13:00-15:00
Piątek 9:00-11:00

Dyżury kierownika Zespołu Języków Romańskich, Języka Rosyjskiego i Łaciny

Dr Robert Bieliński, p. 204 (ewentualnie 206)
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek: 8:00- 13:00
Środa: 9:00-15:00
Piątek 8:00-11:00

więcej »

Dedykowane grupy lektorskie

07.02.2017

Dedykowane grupy lektorskie dla studentów z niepełnosprawnościami

Studenci z niepełnosprawnościami narządu wzroku i słuchu wymagający alternatywnych metod nauczania mogą zapisać się do dedykowanych im grup językowych.

Osoby zainteresowane udziałem w lektoratach dedykowanych w semestrze letnim 2016/2017 proszone są o kontakt z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych (ul. Oczapowskiego 12B p. S2/105)  w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Termin składania wniosków -  do dnia 01.03.2017 roku.

Uwaga

Niezależnie od złożenia prośby o włączenie do grupy dedykowanej student zapisuje się do grupy obligatoryjnej drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl w terminach ustalonych dla wszystkich studentów.

Link do informacji:  Zasady realizacji zajęć z przedmiotu - JĘZYK OBCY w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

http://www.uwm.edu.pl/studenci/lektoraty

 

Osoba do kontaktu:

Dorota Filip
Tel.: (89) 523 38 66
Mail: dorota.filip@uwm.edu.pl

więcej »

Zapisy na lektoraty w semestrz letnim

02.02.2017

Organizacja zapisów na zajęcia z języka obcego:

1. Studenci studiów stacjonarnych zapisują się na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu w terminie od 13 lutego 2017 r. od godz. 10.00 do 18 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

2. Studenci studiów niestacjonarnych dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową za pomocą modułu UL w systemie USOS pod adresem: ul.uwm.edu.pl, korzystając z otrzymanego indywidualnego loginu i hasła dostępu w terminie od 17 lutego 2017 r. od godz. 14.00 do 20 lutego 2017 r. do godz. 23.59.

3. Studenci studiów stacjonarnych powtarzający 2 lub 4 semestr lektoratu (dotyczy wszystkich języków), po uprzednim dopełnieniu formalności wynikających z procedury określającej zasady zapisu na zajęcia z powtarzanego przedmiotu (formalności należy dokonać w dziekanacie wydziału), zgłaszają się do kierowników zespołów językowych w pierwszym tygodniu zajęć.

4. Także dla studentów studiów stacjonarnych powtarzających 1 lub 3 semestr lektoratu z języka angielskiego zostaną utworzone grupy. Studenci powinni zgłosić się do kierownika Zespołu Języka Angielskiego w pierwszym tygodniu zajęć. W przypadku powtarzania 1 lub 3 semestru z innych języków (niemiecki, rosyjski, włoski, francuski, hiszpański) proszę zgłaszać się do kierowników właściwych zespołów językowych w celu sprawdzenia, czy będzie istniała możliwość powtarzania semestru z danego języka.

5. Studenci studiów niestacjonarnych, którzy powtarzają lektorat, zgłaszają się do kierowników właściwych zespołów językowych na pierwszym zjeździe (harmonogram zjazdów w zakładce: PLANY ZAJĘĆ).

Studentów obowiązuje wybór tego samego języka, z którego uzyskali ocenę niedostateczną!

UWAGA! Studenci już uczęszczający na lektoraty nie zapisują się na zajęcia!

więcej »

UWAGA STUDENCI!

23.01.2017

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

informujemy,że w terminie od 30 stycznia 2017 roku do 24 lutego 2017 roku dostępne będą 
w systemie USOS ankiety pt.: "Jakość realizacji zajęć dydaktycznych".
Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiet, ponieważ Państwa opinie służą 
podnoszeniu jakości kształcenia w SJO.

Kierownictwo i nauczyciele Studium Języków Obcych

więcej »

Terminy egzaminów końcowych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w zimowej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2016/2017

20.01.2017

- KIERUNEK LEKARSKI:

3 lutego 2017 roku, godz. 9.00

- EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ:

31 stycznia 2017 roku, godz. 10.30

- GRUPY MIĘDZYWYDZIAŁOWE (różnice programowe, studenci powtarzający):

31 stycznia 2017 roku, godz. 11.00
 

EGZAMIN POPRAWKOWY (Speakaut):

I termin - 7 lutego 2017 roku, godz. 11.00, sala 303
II termin - 14 lutego 2017 roku, godz. 11.00, sala 404

więcej »

archiwum aktualności