Jacek Paziewski

dr hab. inż. Jacek Paziewski, prof. uczelni

dscn9441a wybr m

Jacek Paziewski piastuje stanowisko profesora uczelni na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2012 uzyskał stopień doktora nauk technicznych po obronie rozprawy doktorskiej z wyróżnieniem, zaś stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia otrzymał w roku 2018.

Jacek Paziewski jest autorem bądź współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz ponad 100 referatów prezentowanych na konferencjach naukowych, pełnił również funkcję wykonawcy bądź kierownika w kilkunastu projektach naukowych finansowanych przez NCN, NCBiR oraz ESA. Jego zainteresowania naukowe obejmują szeroki zakres wykorzystania obserwacji z satelitarnych systemów nawigacyjnych GNSS. W swojej obecnej pracy naukowej skupia się na rozwoju algorytmów precyzyjnego satelitarnego pozycjonowania i nawigacji, eliminacji opóźnienia jonosferycznego i troposferycznego w opracowaniu obserwacji GNSS, opracowaniu obserwacji wysokoczęstotliwościowych, integracji obserwacji pochodzących z wielu systemów GNSS oraz detekcji zaburzeń jonosferycznych.

Jacek Paziewski jest aktywnym członkiem Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (European Geosciences Union), Międzynarodowego Stowarzyszenia Geodetów (International Federation of Surveyors FIG) oraz Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (International Association of Geodesy), gdzie sprawuje funkcję przewodniczącego grupy roboczej IAG WG 4.4.3: „Reliability of low-cost & Android GNSS in navigation and geosciences” oraz udziela się w innych grupach. Obecnie pełni funkcję edytora lub członka rad wydawniczych w czasopismach naukowych: Journal of Geodesy, Measurement Science and TechnologyJournal of Surveying Engineering, Journal of Geodetic Science, Artificial Satellites i Advances in Geodesy and Geoinformations. Został powołany na członka Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023.

Kontakt:

jacek.paziewski@uwm.edu.pl

https://www.researchgate.net/profile/Jacek_Paziewski

https://orcid.org/0000-0002-6033-2547

Prowadzone badania naukowe

 • Rozwój algorytmów do precyzyjnego wyznaczania pozycji opartego na wykorzystaniu satelitarnych systemów GNSS (Global Navigation Satellite System):
  • Precyzyjne względne pozycjonowanie w trybie sieciowym (Network RTK)
  • Precyzyjne pozycjonowanie absolutne (PPP)
  • Integracja i zastosowanie wielosystemowych obserwacji satelitarnych (GPS, Galileo, BDS, SBAS) w wyznaczaniu pozycji
  • Redukcja wpływu refrakcji troposferycznej i jonosferycznej w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS
  • Opracowanie sygnałów GNSS i pozycjonowanie z wysoką rozdzielczością czasową ("high-rate")
  • Wykorzystanie obserwacji GNSS ze smartfonów i odbiorników o niskim koszcie do precyzyjnego pozycjonowania
 • Zastosowanie pomiarów GNSS w badaniach przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych i terenu
 • Integracja satelitarnych i klasycznych pomiarów geodezyjnych w precyzyjnej niwelacji

Afiliacje

Wyróżnienia i nagrody

 • Laureat VIII edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana za wybitne osiągnięcia naukowe i badawcze z zakresu geodezji i kartografii (02.10.2022)
 • Jeden z 10 najlepszych recenzentów Advances in Space Research (2019).
 • Stypendium dla wybitnych młodych naukowców MNiSW (2018-2020).
 • Jeden z 10 najlepszych recenzentów Advances in Space Research (2018).
 • Wyróżniający się recenzent ASCE Journal of Surveying Engineering (2017).
 • Jeden z 10 najlepszych recenzentów Advances in Space Research (2016).
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, 2017.
 • Zespołowa Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, 2016.
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, 2015.
 • Nagroda Rektora za osiągnięcia naukowe, 2013.
 • Nagroda Dziekana za najlepszą publikację, 2012.

Publikacje naukowe

 1. Paziewski, J., Stepniak, K., Sieradzki, R. Yigit CO (2023) Dynamic displacement monitoring by integrating high-rate GNSS and accelerometer: on the possibility of downsampling GNSS data at reference stations. GPS Solutions 27, 157. https://doi.org/10.1007/s10291-023-01500-x
 2. Kudłacik I, Tymińska A, Lizurek G, Kapłon J, Paziewski J (2023) High-rate GNSS data in seismic moment tensor inversion: application to anthropogenic earthquakes. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 14:1, DOI: 10.1080/19475705.2023.2232084
 3. Jakoby B, Yamada Y, Christensen K, Paziewski J (2023) Announcing the 2022 Measurement Science and Technology Outstanding Paper Awards. Measurement Science and Technology, Volume 34, Number 9: 090101, DOI 10.1088/1361-6501/acda86
 4. Paziewski J, Sanli DU (2023) Advancements in Applied Geoinformatics. Advances in Geodesy and Geoinformation. Vol. 72, no. 1, article no. e36, 2023 https://doi.org/10.24425/agg.2022.141923
 5. Paziewski J, Høeg, P, Sieradzki R, Jin Y, Jarmolowski W, Hoque MM, Berdermann J, Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Lyu H, Miloch WJ, Orús-Pérez R 2022 The implications of ionospheric disturbances for precise GNSS positioning in Greenland. Journal of Space Weather Space Climate 12, 33. https://doi.org/10.1051/swsc/2022029
 6. Jin Y, Clausen LBN, Miloch WJ, Høeg P, Jarmołowski W, Wielgosz P, Paziewski, J, Milanowska B, Hoque M, Berdermann J, Lyu H, Hernandez-Pajares M, Monte-Moreno E, Garcıa Rigo A 2022 Climatology and Modeling of Ionospheric Irregularities over Greenland Based on Empirical Orthogonal Function Method. Journal of Space Weather Space Climate https://doi.org/10.1051/swsc/2022022
 7. Robustelli, U., Cutugno, M., Paziewski, J., Pugliano, G., 2022. GNSS-SDR pseudorange quality and single point positioning performance assessment. Applied Geomatics https://doi.org/10.1007/s12518-022-00457-9
 8. Stępniak K, Paziewski J 2022 On the quality of tropospheric estimates from low-cost GNSS receiver data processing, Measurement, Vol 198:111350, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2022.111350.
 9. Sieradzki R, Paziewski J 2022 Towards a Reliable Ionospheric Polar Patch Climatology With Ground-Based GNSS. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60:5802614 DOI: 10.1109/TGRS.2022.3149635
 10. Paziewski J 2022 Multi-constellation single-frequency ionospheric-free precise point positioning with low-cost receivers. GPS Solutions 26, 23. https://doi.org/10.1007/s10291-021-01209-9
 11. Monte-Moreno E, Hernandez-Pajares M, Yang H, Garcıa Rigo A, Jin Y, Høeg P, Miloch WJ, Wielgosz P, Jarmołowski W, Paziewski J, Milanowska B, Hoque M, Orus Perez R, 2022, Method for Forecasting Ionospheric Electron Content Fluctuations Based on the Optical Flow Algorithm. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 60:5801821. DOI: 10.1109/TGRS.2021.3126888
 12. Lakovidis DK, Ooi M, Kuang YC, Demidenko S, Shestakov A, Sinitsin V, Henry M, Sciacchitano A, Discetti S, Donati S, Norgia M, Menychtas A, Maglogiannis I, Wriessnegger SC, Chacon LAB, Dimas G, Filos D, Aletras A.H., Töger J, Dong F, Ren S, Uhl A, Paziewski J, Geng J, Fioranelli F, Narayanan RM, Fernandez C, Stiller C, Malamousi K, Kamnis S, Delibasis K, Wang D, Zhang J, Gao RX, 2022. Roadmap on signal processing for next generation measurement systems. Measurement Science and Technology 33, 012002. https://doi.org/10.1088/1361-6501/ac2dbd
 13. Paziewski J, Kealy A, Gikas V, Geng J, 2021, Recent advances in ubiquitous positioning systems for mobility applications, Measurement Science and Technology, 32(9):090201
 14. Paziewski J, Sanli DU, 2021, Editorial to the Special Issue on the International Symposium on Applied Geoinformatics 2019, Journal of Geodetic Science, 11:27–28, https://doi.org/10.1515/jogs-2020-0119
 15. Robustelli U, Paziewski J, Pugliano G, 2021, Observation Quality Assessment and Performance of GNSS Standalone Positioning with Code Pseudoranges of Dual-Frequency Android Smartphones. Sensors, 21(6):2125. https://doi.org/10.3390/s21062125
 16. Paziewski J, Fortunato M, Mazzoni A, Odolinski R, 2021, An analysis of multi-GNSS observations tracked by recent Android smartphones and smartphone-only relative positioning results, Measurement. 175 109162. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2021.109162
 17. Paziewski J, Sieradzki R 2020, Enhanced wide-area multi-GNSS RTK and rapid static positioning in the presence of ionospheric disturbances. Earth Planets and Space 72, 110 (2020). https://doi.org/10.1186/s40623-020-01238-7
 18. Paziewski J, Kurpinski G, Wielgosz P, Stolecki L, Sieradzki R, Seta M, Oszczak S, Castillo M, Martin-Porqueras F, 2020, Towards Galileo + GPS seismology: Validation of high-rate GNSS-based system for seismic events characterisation, Measurement, vol. 166 108236, https://doi.org/10.1016/j.measurement.2020.108236.
 19. Paziewski J, 2020, Recent advances and perspectives for positioning and applications with smartphone GNSS observations. Measurement Science and Technology 31(9) 091001 https://doi.org/10.1088/1361-6501/ab8a7d
 20. Paziewski J, Pugliano G, Robustelli U, 2020, Performance assessment of GNSS single point positioning with recent smartphones. In: 2020 IMEKO TC-19 International Workshop on Metrology for the Sea Naples, Italy, October 5-7, 2020. pp. 197-201
 21. Paziewski J, Sieradzki R, 2020, On the performance of selected ionospheric modelling schemes in Precise Point Positioning, In: 2020 International Conference on Localization and GNSS (ICL-GNSS), Tampere, Finland, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICL-GNSS49876.2020.9115506.
 22. Li X, Paziewski J, Crespi M, 2020, Editorial for the Special Issue: “High-Precision GNSS: Methods, Open Problems and Geoscience Applications”. Remote Sensing 12(10), 1602; https://doi.org/10.3390/rs12101602
 23. Paziewski J and Crespi M, 2020, High-precision multi-constellation GNSS: methods, selected applications and challenges, Measurement Science and Technology 31 010101
 24. Wielgosz P, Hadaś T, Kłos A, Paziewski J, 2019, Research on GNSS positioning and applications in Poland in 2015-2018. Geodesy and Cartography 68 (1), s. 87-119, DOI: 10.24425/gac.2019.126089
 25. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, 2019, Detection of Structural Vibration with High-Rate Precise Point Positioning: Case Study Results Based on 100 Hz Multi-GNSS Observables and Shake-Table Simulation, Sensors19(22), 4832; https://doi.org/10.3390/s19224832
 26. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, 2019, Signal characterization and assessment of code GNSS positioning with low-power consumption smartphones, GPS Solutions, 23:98. https://doi.org/10.1007/s10291-019-0892-5
 27. Sieradzki R, Paziewski J, 2019, GNSS-based analysis of high latitude ionospheric response on a sequence of geomagnetic storms performed with ROTI and a new relative STEC indicator, Journal of Space Weather Space Climate, 9, A5 https://doi.org/10.1051/swsc/2019001
 28. Sieradzki R, Paziewski J, 2018, On the feasibility of interhemispheric patch detection using ground-based GNSS measurements, Remote Sensing 10(2) 2044 DOI 10.3390/rs10122044
 29. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, 2018, On the Applicability of Galileo FOC Satellites with Incorrect Highly Eccentric Orbits: An Evaluation of Instantaneous Medium-Range Positioning. Remote Sensing 10(2) 208, doi:10.3390/rs10020208
 30. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, 2018, Multi-GNSS high-rate RTK, PPP and novel direct phase observation processing method: application to precise dynamic displacements detection, Measurement Science and Technology, 29 035002(15pp), https://doi.org/10.1088/1361-6501/aa9ec2
 31. Paziewski J; Sieradzki R, 2018, Mitigation of the Ionospheric Disturbances in GNSS Relative Positioning: A Case Study in Southern High Latitudes. 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) doi:10.1109/BGC-Geomatics.2018.00058
 32. Sieradzki R; Paziewski J, 2018, GNSS-Based Detection of Polar Patches with Relative STEC Values - The Impact of Elevation Cut-off Angle. 2018 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics) doi: 10.1109/BGC-Geomatics.2018.00046
 33. Hadas, T., Krypiak-Gregorczyk, A., Hernández-Pajares, M., Kaplon, J., Paziewski, J., Wielgosz, P., A. Garcia-Rigo,K. Kazmierski,K. Sosnica,D. Kwasniak,J. Sierny,J. Bosy,M. Pucilowski,R. Szyszko,K. Portasiak,G. Olivares-Pulido,T. Gulyaeva,R. Orus-Perez, 2017, Impact and implementation of higher-order ionospheric effects on precise GNSS applications. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 122. https://doi.org/10.1002/2017JB014750
 34. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, 2017, High-rate GNSS positioning for precise detection of dynamic displacements and deformations: methodology and case study results, In: “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017 DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.224
 35. Paziewski J, Sieradzki R, 2017, Integrated GPS+BDS instantaneous medium baseline RTK positioning: signal analysis, methodology and performance assessment, Advances in Space Research, DOI 10.1016/j.asr.2017.04.016
 36. Hernández-Pajares M, Wielgosz P, Paziewski J, Krypiak-Gregorczyk A, Krukowska M, Stepniak K, Kaplon J, Hadas T, Sosnica K, Bosy J, Orus-Perez R, Monte-Moreno E, Yang H, Garcia-Rigo A, Olivares-Pulido G, 2017, Direct MSTID mitigation in precise GPS processing, Radio Science, DOI: 10.1002/2016RS006159
 37. Paziewski J, Wielgosz P, 2017, Investigation of some selected strategies for multi-GNSS instantaneous RTK positioning, Advances in Space Research, Vol 59(1), pages 12-23, DOI 10.1016/j.asr.2016.08.034
 38. Malyszko L, Paziewski J, Sieradzki R, Kowalska E, Rutkiewicz A, 2017, Detecting Cantilever Beam Vibration with Accelerometers and GNSS. 2017 Baltic Geodetic Congress (BGC Geomatics), Gdansk, 2017, pp. 148-152. doi: 10.1109/BGC.Geomatics.2017.10
 39. Stepniak K, Baryla R, Paziewski J, Golaszewski P, Wielgosz P, Kurpinski G, Osada E, 2017, Validation of regional geoid models for Poland: Lower Silesia case study, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 14, No. 1 (185), 93–100, DOI: 10.13168/AGG.2016.0031
 40. Małyszko L, Kowalska E, Paziewski J, Rutkiewicz A, Sieradzki R, 2016, Monitoring of structural vibration using GNSS and accelerometer data - preliminary tests, Chapter 6 in Małyszko L & Tarczewski R (Eds.) Lightweight Structures in Civil Engineering - LSCE 2016 Contemporary Problems. Olsztyn, pp. 37-42
 41. Paziewski J, 2016, Study on desirable ionospheric corrections accuracy for network-RTK positioning and its impact on time-to-fix and probability of successful single-epoch ambiguity resolution, Advances in Space Research, 57(4):1098–1111, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2015.12.024
 42. Sieradzki R, Paziewski J, 2015, MSTIDs impact on GNSS observations and its mitigation in rapid static positioning at medium baselines, Annals of Geophysics, 58, 6, 2015, A0661; doi:10.4401/ag-6891
 43. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, 2015, Selected properties of GPS and Galileo-IOV receiver intersystem biases in multi-GNSS data processing, Measurement Science and Technology 07/2015; 26(9):095008, DOI:10.1088/0957-0233/26/9/095008
 44. Sieradzki R, Paziewski J, 2015, Study on reliable GNSS positioning with intense TEC fluctuations at high latitude, GPS Solutions, online first, DOI 10.1007/s10291-015-0466-0
 45. Paziewski J, 2015, Precise GNSS single epoch positioning with multiple receiver configuration for medium-length baselines: methodology and performance analysis, Measurement Science and Technology, 26(3) 035002. doi:10.1088/0957-0233/26/3/035002
 46. Paziewski J, Wielgosz P, 2015, Accounting for Galileo-GPS inter-system biases in precise satellite positioning, Journal of Geodesy, Vol. 89(1), pp 81-93, DOI 10.1007/s00190-014-0763-3
 47. Baryła R, Paziewski J, Wielgosz P, Stępniak K, Krukowska M, 2014, Accuracy assessment of the ground deformation monitoring with the use of GPS local network: open pit mine Koźmin case study, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 11, No. 4 (176), DOI: 10.13168/AGG.2014.0013
 48. Paziewski J, Krukowska M, 2014, Ultra fast-static GNSS positioning with use of GPS and Galileo systems, Ultra szybkie statyczne pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS i Galileo, Bulletin WAT Vol. LXIII, nr 2 (in Polish)
 49. Krukowska M., Paziewski J., Stępniak K., (2014), Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances detection over Poland by real-time monitoring service, Logistyka, Nr 4/2014
 50. Paziewski J., Wielgosz P., 2014, Assessment of GPS + Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise positioning with network corrections, GPS Solutions, Vol. 18(4), pp 571-579, DOI 10.1007/s10291-013-0355-3
 51. Paziewski J, Krukowska M, Wielgosz P, 2014, Preliminary results on performance of new ultra-fast static positioning module – POZGEO-2 in areas outside the ASG-EUPOS network, Geodesy and Cartography, Vol. 63, No 1, 2014, pp. 101-109, DOI: 10.2478/geocart-2014-0008
 52. Paziewski J., Stępniak K., 2014, New On-line System for Automatic Postprocessing of Fast-static and Kinematic GNSS Data, Proceeding paper: The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.235
 53. Baryła R., Paziewski J., 2014, The Concept of the GNSS Control Network Densification with Precise Leveling for Ground Deformation Monitoring, Proceeding paper: The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.187
 54. Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., 2014, Accuracy analysis of the Klobuchar ionosphere model transmitted by the GPS system, Proceeding paper: The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.246
 55. Wielgosz P., Krukowska M., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Kapłon J.,Sierny J., Hadaś T., Bosy J., 2013, Performance of ZTD models derived in near real-time from GBAS and meteorological data in GPS fast-static positioning, Measurement Science and Technology 24 doi:10.1088/0957-0233/24/12/125802 [pdf]
 56. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., 2013, Application of SBAS pseudorange and carries phase signals to precise instantaneous single-frequency positioning, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 4(172), pp. 421-430 [pdf]
 57. Cellmer S., Paziewski J., Wielgosz P., 2013, fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 4(172) [pdf]
 58. Krypiak-Gregorczyk A., Wielgosz P., Gosciewski D., Paziewski J., 2013, Validation of approximation techniques for local total electron content mapping, Acta Geodynamica et Geomaterialia, v. 10, No. 3(171) [pdf]
 59. Stępniak K, Wielgosz P, Paziewski J, 2012 Badania dokładności pozycjonowania techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej oraz wykorzystanych systemów pozycjonowania satelitarnego, Bulletin WAT nr 1/2012, pp. 429-450 [pdf] (in Polish)
 60. Baryła R, Paziewski J, 2012, Główne założenia technologii badania deformacji terenu na podstawie satelitarnych pomiarów GPS sieci kontrolnej, Bulletin WAT nr 2/2012, pp. 39-57 [pdf]
 61. Wielgosz P, Paziewski J, Krankowski A, Kroszczyński K, Figurski M, 2012, Results of the application of tropospheric corrections from different troposphere models for precise GPS rapid static positioning, Acta Geophysica,  vol. 60, no. 4, Aug. 2012, pp. 1236-1257 [pdf]
 62. Baryła R, Wielgosz P, Paziewski J, Błaszczyk S, 2011, Principles of ground deformation monitoring at open pit mine with use of GPS technology: KWB “Adamów” in Turek case study, Reports on Geodesy No 1(90) [pdf]
 63. Wielgosz P, Paziewski J, Baryła R, 2011, On constraining zenith tropospheric delays in processing of local GPS networks with Bernese software, Survey Review, 43, No 323. October 2011 [pdf]
 64. Wielgosz P, Cellmer S, Rzepecka Z,  Paziewski J, Grejner-Brzezinska D, 2011, Troposphere modeling for precise GPS rapid static positioning in mountainous areas, Measurement Science and Technology 22(4), April 2011 [pdf]
 65. Baryła R, Oszczak S, Paziewski J, Wielgosz P, 2009, Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej No. 129(54), Wrocław.

Udział w projektach naukowych

 1. Integrated monitoring system for high-energy paraseismic events based on GNSS and PSInSAR satellite data and seismic sensors. (ASMoW) POIR.04.01.04-00-0056/17. NCBiR POIR 2014-2020 (CUPRUM, UWM Olsztyn, Geotronics, 01/09/2018 - 31/08/2021)
 2. GRaSS Galileo foR Seismography System. OPEN CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE POLISH INDUSTRY INCENTIVE SCHEME - EXPRO PLUS European Space Agency (CUPRUM, 2018 - 2019)
 3. GRAVEr - GNSS RECEIVER ANTENNA CALIBRATION SERVICE FOR NEW E-GNSS SIGNALS. OPEN CALL FOR OUTLINE PROPOSALS UNDER THE POLISH INDUSTRY INCENTIVE SCHEME - EXPRO PLUS European Space Agency (ASTRI, UWM Olsztyn, 01/08/2018 - 28/02/2020)
 4. Analysis of the various scale ionospheric disturbances on the basis of multi GNSS observations processing. National Science Center Poland, main contributor-leader.
 5. European Space Agency: "Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications – HORION", ESA Contract No. 4000112665/14/NL/CBi, (Leica Geosystems Poland, UWM Olsztyn, UPC Barcelona, UP Wrocław)
 6. European Space Agency 1st Call for outline proposals under the polish industry incentive scheme: „Precise IOnospheric Modelling For Improved GNSS Positioning in Poland PIOM-FIPP” (UWM Olsztyn, UPC Barcelona, UP Wrocław) 2013-2014
 7. University internal scientific grant: Research on reliability of ambiguity resolution in multi-GNSS positioning (GPS+Galileo+BDS). 2014
 8. University internal scientific grant: Accounting for inter-system biases between Galileo and GPS in precise relative positioning 2013
 9. National Center of Science: Preludium 2: Research on new algorithms and development of methodology of application of signals from Galileo and EGNOS european satellite navigation systems to precise positioning 2012-2013 – project leader.
 10. European Space Agency PECS project no. c98094 “Methodology for precise instantaneous GNSS positioning - GINPOS” (UWM), 2009 - 2011.
 11. MNiSW: N N526 251938 - "Research on advanced algorithms for fast precise GNSS positioning" 2010 - 2012.
 12. National Center for Research and Development: N R09 0010 10 - "Development of the supporting modules for real time services of ASG-EUPOS system". MUT Warsaw, UP Wroclaw, UWM Olsztyn 2010 - 2013.
 13. Ground deformation monitoring with GNSS technology at the area of Old City in Gdańska.
 14. Deformation monitoring at the area of open pit mine Koźmin I on the basis of local GNSS network processing.
 15. Deformation monitoring at the area of open pit mine KWB „Adamów” in Turek as the requirement for construction of wind turbines.
 16. Projektu realizowany na zlecenie Państwowego Instytut Geologicznego w Warszawie (PIG) pt. „Przeprowadzenie analiz deformacji terenu z wykorzystaniem zintegrowanej technologii precyzyjnej niwelacji geometrycznej i satelitarnej”, 2014-2016.

Prezentacje na konferencjach

 1. Paziewski J, 2021, On the Performance and Constraints of Multi-Constellation Single-Frequency Ionosphere-Free Precise Point Positioning with Low-Cost Receivers. AGU Fall Meeting 13 - 17 December 2021

 2. Stępniak K, Paziewski J, Baryła R, 2021, Tropospheric estimates from multi-frequency low-cost GNSS receivers for climate application. AGU Fall Meeting 13 - 17 December 2021

 3. Paziewski J, Fortunato M, Mazzoni A, Odolinski R, Li G, Debelle M, Warnant R, and Gong X, 2021, The quality analysis of GNSS observations tracked by Android smart devices and positioning performance assessment, (EGU21-334), EGU Generaly Assembly, Vienna 2021 Gather Online 19–30 April 2021

 4. Sieradzki R, Paziewski J, 2021, Statistical investigations of polar patch occurrence during high solar activity, (EGU21-7201), EGU Generaly Assembly, Vienna 2021 Gather Online 19–30 April 2021

 5. Stępniak K, Paziewski J, Baryła R, 2021, Analysis of tropospheric estimates from multi-frequency low-cost GNSS receivers, Scientific Assembly of the IAG, Geodesy for a sustainable Earth, Bejing, June, 28-July2, 2021

 6. Sieradzki R, Paziewski J, 2020, The detection of ionospheric trough with GNSS measurements.  22nd EGU General Assembly, 4-8.5.2020, Vienna, Austria

 7. Paziewski J, Sieradzki R, 2020, On the performance of selected ionospheric modelling schemes in Precise Point Positioning, ICL-GNSS 2020 International Conference on Localization and GNSS. 2-4.06.2020, Tampere University, Tampere, Finland.
 8. Paziewski J, Ostapkiewicz M, Sieradzki R, Baryła R, 2019, Towards precise GNSS positioning with low power consumption smartphones: quality analysis of observations and assessment of positioning XX.Polish-Czech Workshop on Recent Geodynamics of Central Europe 24-26.10.2019 Jakuszyce
 9. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, 2019, A New Multi-Constellation Wide-Area RTK Positioning Method Suited for the Mitigation of the Ionospheric Disturbances, 8-18.07.2019, 27th IUGG General Assembly, Montreal, Canada
 10. Paziewski J, Wielgosz P, Sieradzki R, Baryla R, 2019, Detection of structural vibration with high-rate GNSS Precise Point Positioning – methodology and case study results. 4th Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM2019), on 15–17 May 2019 in Athens, Greece
 11. Baryła R, Paziewski J, Sieradzki R, Gołaszewski P, Ostapkiewicz M,2019, Precyzyjna detekcja wysokoczęstotliwościowych drgań obiektów inżynieryjnych z wykorzystaniem metody GNSS PPP, XIV Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu: Aktualne problemy
  w geodezji inżynieryjnej, Korzecko, 4 – 6.04.2019 r.
 12. Paziewski J, Kurpiński G, Wielgosz P, Jaśkiewicz-Proć I, Sieradzki R, Stolecki L, Seta M, Oleksy M, Becker M, Wysocki G, Sidorowicz T, Stępniak K, Baryła R, Oszczak S, Castillo M, Martín-Porqueras F, GRaSS: Galileo foR Seismography System – application of high-rate Galileo observations to seismic studies. The 7th international colloquium on scientific and fundamental aspects of GNSS 4 – 6 September 2019 ETH Zurich, Switzerland
 13. Paziewski J, Sieradzki J, 2019, Long-range multi-GNSS RTK under the influence of the ionospheric disturbances – benefits from innovative ionosphere mitigation algorithm, The 7th international colloquium on scientific and fundamental aspects of GNSS 4 – 6 September 2019 ETH Zurich, Switzerland
 14. Sieradzki R, Paziewski J, 2019, GNSS-based detection of ionospheric polar patches in the northern hemisphere The 7th international colloquium on scientific and fundamental aspects of GNSS 4 – 6 September 2019 ETH Zurich, Switzerland
 15. Sieradzki R, Paziewski J, 2019, Study on the dependence of polar patch enhancement on dayside VTEC European Geosciences Union General Assembly 2019 Vienna Austria 7-12 April 2019
 16. Paziewski J, Sieradzki J, Wielgosz P, 2018, On the applicability of E14 & E18 Galileo FOC satellites with incorrect orbits: an evaluation of the instantaneous medium range positioning, EGU General Assembly Vienna 2018
 17. Sieradzki R, Paziewski J, 2018, GNSS-based analysis of ionospheric conditions around the North Pole during sequence of geomagnetic storms in March 2012, EGU General Assembly Vienna 2018
 18. Paziewski J, Sieradzki R, 2018, on the mitigation of the ionospheric effects on relative GNSS positioning: a case study in southern high latitudes (in Polish), Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring", 11-12.09.2018, WSOSP Dęblin
 19. Sieradzki R, Paziewski J, 2018, Analiza porównawcza polarnych zaburzeń jonosferycznych występujących w okresie burzy geomagnetycznej. Satelitarne Pozycjonowanie – Precyzyjna Nawigacja – Mobilny Monitoring", 11-12.09.2018, WSOSP Dęblin
 20. Sieradzki R, Paziewski J, GNSS-Based Detection of Polar Patches with Relative STEC Values – the Impact of Elevation Cutoff Angle, Baltic Geodetic Congress, 21 - 23 June 2018,
  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 21. Paziewski J, Sieradzki R, 2018, Mitigation of the Ionospheric Disturbances in GNSS Relative Positioning: a Case Study in Southern High Latitudes, Baltic Geodetic Congress, 21 - 23 June 2018,
  University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
 22. Wielgosz P., Paziewski J., Sieradzki R., Applicability of Galileo E14&E18 satellites in positioning: evaluation in instantaneous medium-range RTK, 23rd Meeting of the Galileo Scientific Advisory Committee, ESA HQ, 13.03.2018, Paryż, Francja
 23. Paziewski J, Baryla R, Sieradzki R, Wielgosz P, 2017, Multi-constellation high-rate GNSS signal processing algorithms and applications: selected activities at UWM, 18th Czech–Polish Workshop ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS. AND ADJACENT AREAS Szklarska Poręba, 26 – 28.10.2017
 24. Paziewski J., Sieradzki R., Wielgosz P., 2017, Ocena wpływu wyższych rzędów opóźnienia jonosferycznego na precyzyjne absolutne i względne pozycjonowanie satelitarne, AKTUALNE PROBLEMY NAUKOWO – BADAWCZE W INŻYNIERII LĄDOWEJ Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna, Olsztyn 19-21 października 2017
 25. Sieradzki R., Paziewski J., 2017, Wykorzystanie względnych wartości STEC jako źródła informacji o zaburzeniach występujących w okołobiegunowej jonosferze, aktualne problemy naukowo – badawcze w inżynierii lądowej Ogólnopolska konferencja naukowo – techniczna, Olsztyn 19-21 października 2017
 26. Paziewski J, Sieradzki R, Baryla R, 2017, Rozwój algorytmów opracowania wielosystemowych i wysokoczęstotliwościowych obserwacji GNSS - zastosowanie w dziedzinie precyzyjnego wyznaczania dynamicznych przemieszczeń punktów, Sympozjum Sekcji Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN, nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS” 27-29 września 2017
 27. Sieradzki R, Paziewski J, 2017, ROTI oraz względne wartości STEC: analiza porównawcza wybranych parametrów monitorowania zaburzeń jonosferycznych na wysokich szerokościach, Sympozjum Sekcji Geodezji i Geodynamiki Komitetu Geodezji PAN, nt. „Monitorowanie dynamiki Ziemi w ramach systemu GGOS” 27-29 września 2017
 28. Paziewski J, Sieradzki R, Baryla R, Wielgosz P, 2017, High-rate RTK and PPP for precise dynamic displacements determination, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy (IAG) and International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) Kobe, Japan 30.07 – 4.08.2017.
 29. Hadas T, Kaplon J, Krypiak-Gregorczyk A, Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Garcia-Rigo A, Paziewski J, Kazmierski K, Bosy J, Sosnica K, Kwasniak D, Pucilowski M, Szyszko R, Orus Perez R, Higher Order Ionospheric modelling campaigns for precise GNSS applications, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy (IAG) and International Association of Seismology and Physics of the Earth’s Interior (IASPEI) Kobe, Japan 30.07 – 4.08.2017.
 30. Małyszko L, Paziewski J, Sieradzki R, Kowalska E, Rutkiewicz A, 2017, Detecting cantilever beam vibration with accelerometers and GNSS, Baltic Geodetic Congress (Geomatics) Gdansk University of Technology, 22-25.06.2017, Poland
 31. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, 2017, High-rate GNSS positioning for precise detection of dynamic displacements and deformations: methodology and case study results, “Environmental Engineering” 10th International Conference, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania, 27–28.04.2017
 32. Paziewski J, Sieradzki R, Baryła R, Wielgosz P, 2017, High-rate RTK and PPP multi-GNSS positioning for small-scale dynamic displacements monitoring. European Geosciences Union General Assembly 2017 Wiedeń, Austria, 23–28.04.2017
 33. Malyszko L., Kowalska E., Paziewski J., Rutkiewicz A., Sieradzki R., Monitoring of structural vibration using GNSS and accelerometer data - preliminary tests XXII international seminar of IASS polish chapter "Lightweight Structures in Civil Engineering 02/12/2016 - 02/12/2016
 34. Krukowska M, Wielgosz P, Paziewski J, The benefit of new GPS signals and IGS-RTS corrections to single point positioning, 17th Czech-Polish workshop on recent geodynamics of the Sudeten and adjacent areas 20/11/2016 - 22/11/2016
 35. Paziewski J, Wielgosz P, integracja wielosystemowych obserwacji GNSS w precyzyjnym względnym pozycjonowaniu satelitarnym, GIS Day 2016 16/11/2016 - 17/11/2016
 36. Sieradzki R, Paziewski J, Analiza szumu pomiarowego kodowych oraz fazowych obserwacji GNSS NAVSUP 2016 rola nawigacji w zabezpieczeniu działalności ludzkiej na morzu 08/11/2016 - 09/11/2016
 37. Sieradzki R, Paziewski J, Comparative assessment of multi-GNSS phase measurements’ noise IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium 04/09/2016 - 07/09/2016
 38. Paziewski J, Wielgosz P, Sieradzki R, Krukowska M, on selected issues of combined MULTI GNSS (GPS, BDS, GALILEO) precise positioning IAG Commission 4 Positioning and Applications Symposium 04/09/2016 - 07/09/2016
 39. Paziewski J, Wielgosz P, Sieradzki R, 2016, benefits of combined BDS and GPS precise relative positioning, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016) Advances, Opportunities and Challenges July 27-30, 2016, Shanghai, China
 40. Wielgosz P, Paziewski J, 2016, Assessment of GPS + Galileo and multi-frequency Galileo single-epoch precise RTK positioning, 1st International Conference on GNSS+ (ICG+2016) Advances, Opportunities and Challenges July 27-30, 2016, Shanghai, China
 41. Wielgosz P, Paziewski J, 2016, On selected strategies for combining multi-GNSS observations in precise relative positioning, 7th China Satellite Navigation Conference 2016, Changsha, CHINA
 42. Paziewski J, Zus F, Wielgosz P, 2016, Exploitation of NWM-derived tropospheric products in RTK positioning, 4th GNSS4SWEC COST Workshop Rejkjawik Islandia, 8-10.03.2016
 43. Paziewski J, Wielgosz P, Combined BDS + GPS precise relative positioning, 16th  Czech-Polish  Workshop  On  Recent  Geodynamics  of  the  Sudeten  and Adjacent  Areas, Srebrna  Góra 2015
 44. Sieradzki R, Paziewski J, An evaluation of measurement noise and multipath effect for different GNSS systems, 16th  Czech-Polish  Workshop  On  Recent  Geodynamics  of  the  Sudeten  and Adjacent  Areas, Srebrna  Góra 2015  
 45. Paziewski J, Wielgosz P, Sieradzki R, Krukowska M, A study on selected aspects of GPS and Galileo observations integration in precise positioning, 5th International Galileo Science Colloquium, 27.10.2015 -29.10.2015
 46. Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Paziewski J, Krypiak-Gregorczyk A, Stepniak K, Bosy J, Kaplon J, Hadas T, Orus Perez R, Monte-Moreno E, Yang H, Garcia-Rigo A, Olivares-Pulido G, Improved MSTID modelling and impact on precise GNSS processing, 5th International Galileo Science Colloquium, 27.10.2015 -29.10.2015
 47. Bosy J, Wielgosz P, Rohm W, Paziewski J, Kapłon J, Krypiak-Gregorczyk A, Hadas T, Stępniak K, Sośnica K, Krukowska M, Wilgan K, Hordyniec P, Sierny J, Kaźmierski K, Sub-Commission 4.3: Atmosphere Remote Sensing of IAG Commission 4: Positioning and Applications and 4.4: Multi-constellation GNSS, Badania geodynamiczne z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć geodezji, 19–20.10.2015 Józefosław
 48. Sieradzki R, Paziewski J, Redukcja wpływu średnioskalowych zaburzeń ionosferycznych w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Dęblin, 8 – 9.09.2015
 49. Hernandez-Pajares M, Wielgosz P, Paziewski J, Krypiak-Gregorczyk A, Stepniak K, Bosy J, Kaplon J, Hadas T, Orus Perez R, Monte-Moreno E, Yang H, Garcia-Rigo A, Olivares-Pulido G, New approaches in Medium Scale Travelling Ionospheric Disturbances modeling, EGU General Assembly 2015, 12 – 17.04.2015
 50. Paziewski J, Wielgosz P, Krukowska M, Loose and tight combining: a comparative study for integration of multi-GNSS observations in precise relative positioning, 26 International Union of Geodesy and Geophysics General Assembly, 22.06-02.-7.2015, Prague
 51. Wielgosz P,  Paziewski J, Krukowska M, Selected aspects and performance of GPS+Galileo integrated positioning, First International Conference on Innovative Research and Maritime Applications of Space Technology IRMAST 2015, 23-24.04.2015, Gdańsk, Poland
 52. Paziewski J, Sieradzki R, Wielgosz P, Properties of GPS-Galileo receiver inter system biases, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas November 5-8, 2014
 53. Sieradzki Rafal, Jacek Paziewski: MSTIDs impact on precise GNSS positioning at mid-latitudes, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas November 5-8, 2014
 54. Baryla R,Stępniak K,Paziewski J,Wielgosz P,Kurpiński G, Application of geoid models to precise GNSS leveling: LGOM local network case study, 15th Czech-Polish Workshop on Recent Geodynamics of the Sudeten and the Adjacent Areas November 5-8, 2014
 55. Paziewski J., Sieradzki R., Wielgosz P., Ocena możliwości poprawy jakości precyzyjnego satelitarnego pozycjonowania w warunkach zaburzonej jonosfery, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Olsztyn, 24-26.06.2014
 56. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Stępniak K., Krypiak-Gregorczyk A., Precise positioning with multiple GNSS receivers configuration, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014
 57. Paziewski J., Stępniak K., 2014, New On-line System for Automatic Postprocessing of Fast-static and Kinematic GNSS Data, The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.235
 58. Baryła R., Paziewski J., 2014, The Concept of the GNSSControl Network Densification with Precise Leveling for Ground Deformation Monitoring, The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.187
 59. Stępniak K., Wielgosz P., Paziewski J., 2014, Accuracy analysis of the Klobuchar ionosphere model transmitted by the GPS system, The 9th International Conference “Environmental Engineering” 22–23 May 2014, Vilnius, Lithuania, http://dx.doi.org/10.3846/enviro.2014.246
 60. Paziewski J., Wielgosz P., Krukowska M., Stępniak K., Krypiak-Gregorczyk A., Precise positioning with multiple GNSS receivers configuration, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014
 61. Sieradzki R., Paziewski J., Wielgosz P.,  Influence of the TEC fluctuations in the polar region on precise GPS positioning, European Geosciences Union General Assembly 2014, Vienna Austria 27 April – 02 May 2014
 62. Wielgosz P., Paziewski J., Stepniak K., (2014) Application of the GINPOS software for testing external tropospheric products in precise GNSS positioning.1st ES1206 – GNSS4SWEC Workshop, 26-28.02.2014, Munich, Germany
 63. Baryła R., Paziewski J., Wielgosz P., Stępniak K., Krukowska M., Assessment of the control points’ displacements in the area of the open pit mine Koźmin based on deformation monitoring GPS network, 14th Czech – Polish Workshop On Recent Geodynamics Of The Sudeten And Adjacent Areas, Jarnołtówek, Poland, October 21-23, 2013
 64. Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Stępniak K., Krukowska M., Sidorowicz T., Nowe moduły ultra szybkiego pozycjonowania:POZGEO-2 i NAVGEO-P, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 65. Krukowska M., Paziewski J., Wielgosz P., Analizy dokładności modułu POZGEO-2, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 66. Paziewski J., Wielgosz P., Stepniak K., Problem kalibracji Inter System Bias w integracji systemów GPS i Galileo, Konferencja Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", 24-27.09.2013, Kraków
 67. Paziewski J., Wielgosz P., Stepniak K., Sieradzki R.,. Accounting for inter-system biases between Galileo and GPS in precise relative positioning, IAG Scientific Assembly 2013, 1-6.09.2013, Postdam, Germany
 68. Wielgosz P., Paziewski J., Krypiak-Gregorczyk A., Krukowska M., Hadas T., Kaplon J., Sierny J., Wilgan K., Validation of IGGHZ-G near real-time troposphere model in relative instantaneous positioning, IAG Scientific Assembly 2013, 1-6.09.2013, Postdam, Germany
 69. J. Paziewski, P. Wielgosz, M. Krukowska, R. Sieradzki, Estimation of Galileo-IOV and GPS inter system bias – first results, European Geosciences Union General Assembly 2013 Vienna | Austria | 7-12 April 2013
 70. P. Wielgosz,  J. Paziewski,  M. Krukowska,  K. Stępniak and A. Krypiak – Gregorczyk, Performance  of  ultra-fast  positioning  supported  by  GBAS: ASG-EUPOS  case  study  with  unfavorable  network-user  geometry, European Geosciences Union General Assembly 2013 Vienna | Austria | 7-12 April 2013
 71. S. Cellmer, Z. Rzepecka, J. Rapinski, P. Wielgosz, J. Paziewski, Search procedure in MAFA-UWM method in the case of many satellites, European Geosciences Union General Assembly 2013 Vienna | Austria | 7-12 April 2013
 72. P. Wielgosz, J. Paziewski, M. Krukowska, K. Stępniak, A. Krypiak-Gregorczyk, Wybrane aspekty integracji obserwacji GPS oraz Galileo w precyzyjnym pozycjonowaniu, Ocena jakości satelitarnego pozycjonowania w czasie rzeczywistym oraz bezpieczeństwo nawigacji" WSOSP Dęblin, 19‐21 marca 2013
 73. Baryła R., Paziewski J., Wielgosz P., 2013, wykorzystanie pomiarów GPS do badania deformacji na terenach odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, XI Konferencja naukowo-techniczna Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej Warszawa – Serock 14-16.03.2013r.
 74. Krypiak Gregorczyk, P.  Wielgosz,  D. Gościewski, J Paziewski, Validation of interpolation techniques for ionospheric regional total electron content mapping, 13th Czech-Polish Workshop "ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS.AND ADJACENT AREAS„ November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 75. P. Wielgosz, J. Paziewski, M. Krukowska, A. Krypiak-Gregorczyk, K. Stępniak, J. Kapłon, J. Sierny, T. Hadaś, J. Bosy, APPLICABILITY ASSESSMENT OF IGGHZG AND IGGHZM NRT TROPOSPHERE MODELS TO FAST-STATIC GNSS POSITIONING, 13th Czech-Polish Workshop "ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS.AND ADJACENT AREAS„ November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 76. S. Cellmer, J. Paziewski, P. Wielgosz, Fast and precise positioning using MAFA method and new GPS and Galileo signals, 13th Czech-Polish Workshop "ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS.AND ADJACENT AREAS„ November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 77. J. Paziewski, P. Wielgosz, M. Krukowska, Application of SBAS pseudorange and carrier phase signals in precise GNSS positioning, 13th Czech-Polish Workshop "ON RECENT GEODYNAMICS OF THE SUDETY MTS.AND ADJACENT AREAS„ November 22-24, 2012 Wroclaw, Poland
 78. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krypiak-Gregorczyk, K. Stępniak, M. Krukowska, POZGEO-2 – Modułu ultraszybkiego pozycjonowania w ramach projektu ASG+, II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS, 20-21 listopada 2012 roku Katowice.
 79. J. Paziewski, K. Stępniak, P. Wielgosz, M. Krukowska, A. Krypiak-Gregorczyk, Ocena możliwości poprawy wiarygodności precyzyjnego ultraszybkiego pozycjonowania w trudnych warunkach obserwacyjnych przy ścisłej integracji opracowania obserwacji GPS i Galileo, II Konferencja Użytkowników ASG-EUPOS, 20-21 listopada 2012 roku Katowice.
 80. J. Paziewski, K. Stępniak, P. Wielgosz, M. Krukowska, A. Krypiak-Gregorczyk, Ocena wiarygodności rozwiązania nieoznaczoności w precyzyjnym ultraszybkim pozycjonowaniu z wykorzystaniem systemów GPS i Galileo, Konferencja WGiK PW i KG PAN: "Współczesne problemy podstawowych sieci geodezyjnych, a problemy definiowania krajowych układów odniesienia", 18 i 19 października 2012 roku, Grybów
 81. J. Paziewski, P. Wielgosz, M. Krukowska, K. Stępniak, A. Krypiak-Gregorczyk, Precyzyjne pozycjonowanie GPS+Galileo z jednej epoki obserwacyjnej wsparte sieciowymi poprawkami atmosferycznymi, Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji We Współczesnej Geodezji I Nawigacji, CBK PAN 13-15 września 2012 Warszawa
 82. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krypiak-Gregorczyk, K. Stępniak, M. Krukowska, Moduł ultraszybkiego pozycjonowania GNSS dla projektu ASG+, Satelitarne Metody Wyznaczania Pozycji We Współczesnej Geodezji I Nawigacji, CBK PAN 13-15 września 2012 Warszawa
 83. J. Paziewski, P. Wielgosz, A. Krypiak-Gregorczyk, K. Stępniak, M. Krukowska, J. Kapłon, J. Sierny, T. Hadaś, J. Bosy, 2012, Fast-static GPS positioning with external tropospheric corrections derived in near real-time, IGS Workshop 23-27 lipca 2012, UWM Olsztyn
 84. J. Paziewski, K. Stepniak, P. Wielgosz, A. Krypiak-Gregorczyk, M. Krukowska, Multi-GNSS precise single-epoch positioning, EGU General Assembly 2012, Wiedeń, Austria
 85. P. Wielgosz, J. Paziewski, K. Stepniak, M. Krukowska, J. Kaplon, J. Sierny, T. Hadas, J. Bosy, Application of NTR ZTD estimates from GBAS network to improve fast-static GNSS positioning, EGU General Assembly 2012, Wiedeń, Austria
 86. J. Paziewski Wyniki rozwoju algorytmów do modułu POZGEO-2 w zakresie: importu danych, absolutnego pozycjonowania i synchronizacji czasu oraz preprocessingu Seminarium BUDOWA MODUŁÓW WSPOMAGANIA SERWISÓW CZASU RZECZYWISTEGO SYSTEMU ASG-EUPOS Projekt rozwojowy MNiSW nr NR09-0010-10/2010, Warszawa-WAT, 16.01.2012
 87. J. Paziewski, 2011, Combined GPS and EGNOS/WAAS positioning. Invited presentation at the Department of Civil and Environmental Engineering and Geodetic Science of The Ohio State University, Columbus, USA, 14 December 2011
 88. P. Wielgosz, J. Paziewski, K. Stępniak, 2011, Combined GPS and GALILEO instantaneous precise positioning.AGU Fall Meeting, 5-9 December 2011, San Francisco, California, USA
 89. K. Stępniak, R. Baryła, P. Wielgosz, A. Krankowski, J. Paziewski, M. Krukowska, 2011 „Walidacja modeli centrów fazowych anten GPS na bazie kalibracyjnej w Lamkówku”, Seminarium w Józefosławiu pt. Czy współczesna geodezja może istnieć bez geodynamiki?  17-18 października 2011
 90. P. Wielgosz, J. Paziewski, K. Stępniak, A. Krankowski, 2011, „Single Epoch Precise Positioning - Methodology and Test Results with Multi-GNSS Data”, XXV IUGG General Assembly Earth on the Edge: Science for a Sustainable Planet 28 June - 7 July 2011 Melbourne, Australia.
 91. R. Baryła, K. Stępniak, P. Wielgosz, J. Paziewski, M. Krukowska, 2011, „Analiza dokładności modeli centrów fazowych anten odbiorników GPS dla potrzeb niwelacji satelitarnej", Wrocław, 2-4 czerwca  2011.
 92. P. Wielgosz, J. Paziewski, K. Stępniak, 2011, „Moduł ultraszybkiego pozycjonowania GNSS”, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 2-4 czerwca  2011.
 93. J. Paziewski, P. Wielgosz, K. Stępniak, 2011, „Ultra szybkie pozycjonowanie GNSS z zastosowaniem systemów GPS, GALILEO, EGNOS i WAAS”, Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Wrocław, 2-4 czerwca  2011.
 94. R. Baryła, P. Wielgosz, J. Paziewski, S. Błaszczyk, 2011, „Główne założenia badania deformacji obszarów górniczych z wykorzystaniem technologii GPS na przykładzie KWB „Adamów” w Turku”, X Konferencja Naukowo-Techniczna, Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej, 24 – 25 marca 2011 r., Warszawa – Białobrzegi.
 95. Krankowski, P. Wielgosz, R. Sieradzki, J. Paziewski, 2010, “IGS global ionosphere maps for improving IRI model”, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.
 96. P. Wielgosz, K. Stępniak, J. Paziewski, A. Krankowski, „Analiza dokładności modelu jonosfery transmitowanego w depeszy nawigacyjnej systemu GPS”, Współczesne problemy osnów podstawowych 14-15 października 2010, Grybów.
 97. J. Paziewski, P. Wielgosz, K. Stępniak, R. Weber, G. Möller, 2010, „Modelowanie opóźnienia troposferycznego w sieciowym, statycznym pozycjonowaniu w warunkach górskich”, Współczesne problemy osnów podstawowych 14 - 15 października 2010 Grybów.
 98. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krankowski, K. Kroszczyński, M. Figurski, Performance assessment of the COAMPS numerical weather prediction model precise GPS positioning: EUPOS network case study, EGU General Assembly 2-7.05.2010, Austria Wiedeń.
 99. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krankowski, K. Kroszczyński, M. Figurski, Comparison of different troposphere modelling in rapid static positioning”, IGS Workshop 28.06.2010-2.07.2010 Newcastle upon Tyne.
 100. P. Wielgosz, K. Stępniak, J. Paziewski, 2010, Analizy dokładności i wiarygodności wyznaczania pozycji techniką PPP w zależności od długości sesji obserwacyjnej. Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn 20-21 maja 2010.
 101. Krankowski, P. Wielgosz, R. Sieradzki, J. Kapcia, A. Krypiak-Gregorczyk, J. Paziewski, I. Zakharenkova, 2010, Aktualny stan badań prowadzonych w Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 20-21 maja 2010.
 102. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krankowski, K. Kroszczyński, M. Figurski, 2010, Analiza przydatności numerycznego modelu pogody COAMPS do ultraszybkiego pozycjonowania GPS, Konferencja Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badan Kosmicznych i Satelitarnych PAN "Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji", Olsztyn, 20-21 maja 2010.
 103. J. Bosy, M. Figurski, A. Krankowski, H. Rothkaehl, W. Graszka W. Rohm, K. Szafranek, P. Wielgosz, S. Wajda, J. Sierny, M. Szołucha, R. Sieradzki, M. Ryczywolski, J. Paziewski, A. Oruba, 2010, „The supporting modules of real-time services of ASG-EUPOS system” EUREF 2010 - czerwiec 2-5 Gavle, Szwecja.
 104. Krankowski,  P. Wielgosz, R. Sieradzki, A. Krypiak-Gregorczyk, J. Paziewski 2009 „Satelitarna diagnostyka jonosfery dla uaktualnienia modelu International Reference Ionosphere”, Seminarium Sekcji Dynamiki Ziemi oraz Sekcji Sieci Geodezyjnych Komitetu Geodezji PAN „Wyznaczenia parametrów geodynamicznych”, Warszawa – Józefosław, 3-4 grudnia 2009.
 105. P. Wielgosz, J. Paziewski, „Wykorzystanie sieciowych poprawek jonosferycznych do skrócenia długości statycznych sesji obserwacyjnych”, 2009 Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Warszawa WAT, 19-20 listopada 2009.
 106. R. Baryła, J. Paziewski, S. Oszczak, B. Koczot, P. Wielgosz, 2009 „Badania deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska”, 2009 Konferencja Satelitarne metody wyznaczania pozycji we współczesnej geodezji i nawigacji, Warszawa WAT, 19-20 listopada 2009.
 107. P. Wielgosz, J. Paziewski, A. Krankowski, 2009, „Rapid static positioning with weighted ionosphere” IAG 2009 Geodesy for planet Earth 31 sierpnia – 4 września 2009, Buenos Aires, Argentyna.
 108. P. Wielgosz, J. Paziewski „Application of Bernese GPS software to processing precise local networks: ASG-EUPOS case study” EGU General Assembly 19-24 kwietnia 2009, Wiedeń, Austria.
 109. R. Baryła, J. Paziewski, S. Oszczak, P. Wielgosz „Analiza deformacji terenu na obszarze Starego i Głównego Miasta Gdańska wyznaczonych za pomocą techniki GPS – wyniki z pięciu kampanii pomiarowych” „Jesienna Szkoła Geodezji” Polanica 1-3 października 2009.
 110. R.Baryła S.Oszczak J. Paziewski Zastosowanie statycznych pomiarów GPS do wyznaczania deformacji terenu na obszarze Głównego  i Starego Miasta Gdańska  Referat. Konferencja "Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej" 26-27 marca 2009 Warszawa-Białobrzegi.
 111. P.Wielgosz J. Paziewski Application of Bernese Software to Processing Precise Local Networks: ASG-EUPOS case study Poster EGU General Assembly, 19-24 April 2009 Wiedeń, Austria.
 112. J. Paziewski P.Wielgosz R. Baryła Redukcja refrakcji troposferycznej w badaniu deformacji terenu  Referat Konferencja "Satelitarne metody pozycjonowania we współczesnej geodezji i nawigacji Warszawa WAT 20-21 listopada 2008