Pracownicy naukowi (Zespół naukowy CDRŚK)

stanowisko

osoba

tel.

konsultacje

adres

email

Kierownik CDRŚK, prof. zw.

prof. dr hab. inż. Andrzej Krankowski, prof. zw.

89 523 38 94
89 523 38 36

poniedziałek 08:00-09:00

H10/2

kand@uwm.edu.pl

P9/205

prof. UWM

dr hab. Leszek Błaszkiewicz

89 523 3894

poniedziałek 10:00-11:30

  H10/4

leszek.blaszkiewicz@uwm.edu.pl

prof. UWM

dr Yuriy Rapoport

89 523 42 41

 

H10/1

yuriy.rapoport@uwm.edu.pl

adiunkt

dr hab. Bartosz Dąbrowski

89 524 56 92

czwartek 11:00-12:30

H10/102

bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl

adiunkt

dr Iurii Cherniak

89 524 52 34

-

H10/5

iurii.cherniak@uwm.edu.pl

adiunkt

dr Mateusz Olech

89 523 58 01

 

H10/204

mateusz.olech@uwm.edu.pl

adiunkt

dr Irina Zakharenkova

89 524 52 34

-

H10/5

irina.zakharenkova@uwm.edu.pl

asystent

dr Aleksandra Wołowska

89 524  55 42

-

H10/202

aleksandra.wolowska@uwm.edu.pl

asystent

dr inż. Adam Froń

89 524  55 42

-

H10/203

adam.fron@uwm.edu.pl

asystent

dr inż. Kacper Kotulak

89 524  58 01

-

H10/205    

kacper.kotulak@uwm.edu.pl

 

Naukowcy współpracujący z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego:

- prof. Sergey Pulinets (e-mail: pulse1549@gmail.com)

 

Doktoranci

stanowisko

Osoba

tel.

konsultacje

adres

email

doktorant

mgr inż. Paweł Flisek

89 524  55 42

-

H10/203

pawel.flisek@uwm.edu.pl

 

Pracownicy techniczni i administracyjni

stanowisko

osoba

tel.

adres

email

specjalista

mgr Sylwia Błaszkiewicz

89 523 38 36

P9/205

sylwia.blaszkiewicz@uwm.edu.pl

obsługa techniczna

mgr inż. Paweł Flisek

89 524 55 42

Stacja system LOFAR PL-612 Bałdy

Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku

 pawel.flisek@uwm.edu.pl

H10 - ul. Heweliusza 10
P9 - ul. Prawocheńskiego 9

Instrumentarium CDRŚK

- Stacja systemu LOFAR PL-612 w Bałdach

- Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku