Marek Walacik

 

Zakres badań naukowych i krótka charakterystyka osiągnięć naukowych

Aktualne zainteresowania badawcze obejmują szeroka pojętą problematykę wyceny nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, określania wartości nieruchomości dla wymuszonej sprzedaży oraz odszkodowań związanych z realizacji liniowych inwestycji celu publicznego, analizy rynku nieruchomości. Dodatkowy obszar badań dotyczy nieruchomości jako przedmiotu opodatkowania w ujęciu międzynarodowym.

Najważniejsze publikacje naukowe

 

 1. Renigier-Biłozor M.Źróbek S.Walacik M.Borst Richard A.Grover R.d'Amato M. (2022), International acceptance of automated modern tools use must-have for sustainable real estate market development, Land Use Policy, 10.1016/j.landusepol.2021.105876
 2. Renigier-Biłozor M.Chmielewska A.Walacik M.Janowski A.Lepkova N. (2021), Genetic algorithm application for real estate market analysis in the uncertainty conditions, Journal of Housing and the Built Environment, s. 1-42, doi: 10.1007/s10901-020-09815-8
 3. Renigier-Biłozor M.Janowski A.Walacik M.Chmielewska A. (2021), Human emotion recognition in the significance assessment of property attributes, Journal of Housing and the Built Environments. 1-34, doi: 10.1007/s10901-021-09833-0
 4. Janowski A., Renigier-Biłozor M., Walacik M., Chmielewska A. (2021), Remonte measurement of building usable floor area - Algorithms Fusion, Land Use Policy 100, pp. 1-14, doi.: 10.1016/j.landusepol.2020.104938
 5. Renigier-Biłozor M.; Źróbek S.; Walacik M.; Janowski A. (2020), Hybridization of valuation procedures as a medicine supporting the real estate market and sustainable land use development during the covid-19 pandemic and afterwards, Land Use Policy 99, doi.: 10.1016/j.landusepol.2020.105070
 6. Walacik M., Renigier-Biłozor M., Chmielewska A., Janowski A. 2020, Property sustainable value versus highest and best use analyzes, Sustainable Development, doi.: 10.1002/sd.2122
 7. Grover R., Walacik M., Buzu O., Gunes T., Raskovic M., Yildiz U. (2019), Barriers to the use of property taxation in municipal fi nance, Journal of Financial Management of Property and Construction 24, pp. 166-183, doi:10.1108/JFMPC-10-2018-0059
 8. Grover R., Walacik M. (2019), Property valuation and taxation for fiscal sustainability – lessons for Poland, Real Estate Management and Valuation 27, pp. 35-48, doi:10.2478/remav-2019-0004
 9.  Renigier-Biłozor M., Janowski A., Walacik M. (2019), Geoscience methods in real estate market analyses subjectivity decrease, Geosciences 9, pp. 1-20, doi: 10.3390/geosciences9030130
 10.  d’Amato M., Źróbek S., Renigier-Biłozor M., Walacik M, Mercadante G. (2019), Valuing the effect of the change of zoning on underdeveloped land using fuzzy real option approach, Land Use Policy 86, pp. 365-374, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.05.012
 11. Renigier-Biłozor M., Walacik M., Źróbek S., d’Amato M., 2018. Forced sale discount on property market – How to assess it? Land Use Policy 78 (2018) 104–115  https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.06.026.
 12. Walacik M., „Orthodox valuation method application on the example of coworking”, 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017, www.sgem.org, SGEM2017 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7408-02-7 / ISSN 1314-2704 , 29 June – 5 July 2017, Vol. 17, Issue 22, 421-426 pp, DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.053.
 13. Walacik M., Podciborski T., “Evaluation method of revitalization works impact on the level of life in settlement units”, Intercathedra, 2017, 33 (3), s. 52-57 ; p-ISSN: 1640-3622.
 14. Muczyński A., Walacik M., Neural Networks Modelling of Municipal Real Estate Market Rent Rates, Folia Oeconomica Stetinensia 16 (2), 17-28.
 15. Źróbek S., Walacik M., (2016), Real Estate Market Value in Light of Valuation Practices, Świat Nieruchomości, No 4., pp. 37-40.
 16. Walacik M., 2014, Opracowanie zasad ustalania wysokości słusznego odszkodowania za nieruchomości przejęte na cele publiczne, Wydawnictwo NDB, Olsztyn.

 

Kierowanie lub udział w projektach badawczych oraz we współpracy z przedsiębiorstwami

 1. Realizacja projektu badawczego Nr N N526 073438 finansowanego ze środków MNiSW,
 2. Realizacja projektu badawczego pt. „Konfrontacja metodyki wstępnej wyceny nieruchomości z rozwiązaniami stosowanymi w USA” finansowanego przez MNiSW (stypendium dla młodych naukowców),
 3. Realizacja projektu „Problematyka nabywania gruntów pod inwestycje celu publicznego oraz ustalania zwianej z tym wysokości odszkodowania” zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego,
 4. Stypendium doktoranckie projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów“,
 5. Stypendium doktoranckie projektu systemowego Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pt. „DrINNO2 – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów“.