35. Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne

W dniach 19-20 czerwca 2023 roku w Tallinnie (Estonia) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „35th Baltic Criminology Seminar. Challenges for criminology in turbulent times”. Organizatorem konferencji był Uniwersytet w Tartu. Już po raz drugi (poprzedni raz w 2022 r. w Wilnie) w tym wydarzeniu integrującym kryminologiczne środowiska naukowe państw bałtyckich wzięli udział pracownicy Katedry Kryminologii i Kryminalistyki wygłaszając trzy referaty:

  1. A brief history of Polish criminological thought (dr Maciej Duda, dr Joanna Narodowska, prof. Wiesław Pływaczewski).
  2. Challenges for green criminology during armed conflicts (dr Joanna Narodowska, dr Maciej Duda, prof. Wiesław Pływaczewski).
  3. Counter-detection activities of criminal groups in Poland (dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM).

Oprócz obrad plenarnych organizatorzy zaproponowali również uczestnikom bardzo interesujące wydarzenia towarzyszące, m.in. wizytę w Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie oraz więzieniu Patarei.

Ponadto podczas obrad konferencji przedstawiciele Katedry zadeklarowali chęć organizacji kolejnej edycji tego wydarzenia naukowego. W związku z powyższym 36. Bałtyckie Seminarium Kryminologiczne odbędzie się w 2024 roku po raz pierwszy w Polsce, na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

 

Do pobrania