Eurocrim 2023

W dniach 6-9 września 2023 roku we Florencji (Włochy) odbyła się 23. doroczna konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ESC) pt. „The Reinassance of European Criminology”. Wzięła w niej udział liczna delegacja Katedry Kryminologii i Kryminalistyki. Olsztyńscy kryminolodzy zorganizowali panel pt. „History of Polish criminological thought”, podczas którego przedstawili wyniki badań przeprowadzonych w grancie „Interdyscyplinarne Forum Doskonałości Naukowej. Konkurencyjność-Mierzalność-Innowacja. Umiędzynarodowienie dziedzictwa polskiej myśli kryminologicznej i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć”, finansowanym w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „DIALOG” w latach 2020-2023 (nr rej. DIALOG 0071/2019). W panelu zaprezentowano następujące referaty:

  1. Ecocide – from the concept of Rafał Lemkin to contemporary international initiatives regarding the environmental crime (dr Joanna Narodowska, prof. Wiesław Pływaczewski, dr Maciej Duda).
  2. Criminological thought toward the phenomenon of looting and destruction of world cultural heritage during armed conflicts (dr Maciej Duda, prof. Wiesław Pływaczewski, dr Joanna Narodowska).
  3. Polish criminological and forensic thought in the era of global technological acceleration (dr hab. Magdalena Zubańska, dr hab. Aneta Łyżwa, dr Aleksandra Nowak).
  4. Digital metadata – criminological and forensic aspects from the perspective of Polish scientists (dr hab. Denis Solodov, prof. UWM).

Ponadto dr hab. Piotr Chlebowicz, prof. UWM wygłosił referat Organized crime and Russian policy. Criminological remarks podczas panelu „International perspectives on organized crime”, a mgr Szymon Buczyński zaprezentował wystąpienie również przygotowane w ramach grantu z programu „DIALOG” Interwar Poland, Lessons for Criminology from Across International and Historical Contexts podczas panelu pt. „Historical Perspectives to International and Modern Problems”.

W czasie konferencji pracownicy Katedry promowali również broszurę informacyjną pt. „Two hundred years of Polish criminology” autorstwa dr Joanny Narodowskiej, dr Aleksandry Nowak i dr. Macieja Dudy, która podsumowywała efekty badań prowadzonych w grancie z programu „DIALOG”.

 https://eurocrim2023.com/programme/