Finalizacja projektu TARGET

W dniu 27. 10. 2022 r. Flemish Peace Institute - ośrodek badawczy afiliowany przy Parlamencie Flamandzkim w Brukseli, opublikował raport pt. Pulling the trigger: gun violence in Europe. Dokument ten stanowi ukoronowanie projektu Target, którego przedmiotem było zjawisko przemocy z użyciem broni palnej w Europie. Rozdział dotyczący Polski został opracowany przez zespół badawczy działający na WPiA UWM pod kierunkiem dr hab. Piotra Chlebowicza, prof. UWM.

Projekt był koordynowany przez Flamandzki Instytut Pokoju i współfinansowany przez Unię Europejską. Partnerami badawczymi w tym projekcie byli Uniwersytet w Leiden, Arquebus Solutions, Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Towarzystwo Wiktymologiczne Serbii. Projekt był wspierany przez Europol, holenderską policję krajową, Biuro ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), Biuro Informacyjne ds. Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Południowo-Wschodniej i Wschodniej (UNDP SEESAC) oraz Europejskie Centrum ds. Narkotyków i Narkomania (EMCDDA).


Opracowanie dostępne jest na stronie Flemish Peace Institute:

https://vlaamsvredesinstituut.eu/en/report/pulling-the-trigger-gun-violence-in-europe/