Obrona doktorska mgr Katarzyny Ćwik (promotor: dr hab. Ireneusz Sołtyszewski)

W dniu 15 grudnia  2022 roku w Sali Cytrynowej Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Katarzyny Ćwik pt. „Eliminacyjne bazy danych DNA. Problematyka prawno-kryminalistyczna”. Praca została przygotowana pod opieką naukową dr hab. Ireneusza Sołtyszewskiego a recenzentami były prof. dr hab. Ewa Gruza z Uniwersytetu Warszawskiego i dr hab. Renata Włodarczyk, prof. CB z Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum. Obrona zakończyła się pełnym sukcesem - Rada Dyscypliny Nauki Prawne WPiA UWM nadała Pani Magister stopień doktora nauk prawnych.