Pani dr hab. Aneta Łyżwa na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.”, KUL

W dniu 22 maja 2023 r. na KUL JPII odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Reforma Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego KUL. W ramach tego Wydarzenia Katedrę Kryminologii i Kryminalistyki WPiA UWM w Olsztynie reprezentowała Pani dr hab. Aneta Łyżwa, wygłaszając wykład pt. „ Zmuszanie do zawarcia małżeństwa. Studium przypadku”

Program konferencji