Profilaktyka zachowań patologicznych wśród młodzieży

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się kolejna książka z serii wydawniczej Katedry Kryminologii i Kryminalistyki "Kryminologia wobec współczesnych form i technik przestępczych" pt. "Profilaktyka zachowań patologicznych wśród młodzieży". Monografia stanowi podsumowanie grantu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Kryminalne zagadki Olsztyna. Podniesienie kompetencji społecznych, poznawczych i komunikacyjnych dzieci szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego poprzez edurozrywkę/eduzabawę” (POWR.03.01.00-00-U203/17). Książkę można pobrać w formacie PDF.

Pływaczewski W., Narodowska J., Duda M. (red.), Profilaktyka zachowań patologicznych wśród młodzieży, ISBN 978-83-8270-273-6 Difin, Warszawa 2023, ss. 231.