Spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Commitee) Akcji COST Implemendez w Portugalii

W dniach 14-16 maja 2024 r. na Uniwersytecie w Coimbrze, Portugalia, odbyło się spotkanie Komitetu Zarządzającego (Management Commitee) Akcji COST CA22128 - Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations (IMPLEMENDEZ). W grancie biorą udział przedstawicieli 47 krajów, w tym Uniii Europejskiej, Serbii, Wielka Brytania, Australia, Stany Zjednoczone, kraje Afriki. Łącznie zespół składa się z 175 osób. Stronę polską reprezentuję dr hab. D. Solodov, prof. UWM.

Następne spotkanie (w formie warsztatów praktycznych z zakresu tzw. przesłuchania poznawczego (investigative interviewing) jest zaplanowane w Ljubljanach, Slovenia i odbędzie się na początku lipca bierzącego roku.

Więcej informacji o grancie COST, jego celach, uczestnikach, strukturze można znależć na oficjalnej stronie grantu , na stronie COSTu oraz dedykowanej stronie Wikipedii