Spotkanie w siedzibie PTK w Warszawie, Akcja COST ImpleMendez

Informujemy, że w dniach 26-27 marca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w Warszwie odbyło się spotkanie robocze kierowników i wykonawców grantu COST CA22128 - Establishing Networks to Implement the Principles on Effective Interviewing for Investigations (IMPLEMENDEZ). W spotkaniu uczestniczyli przedstawicieli ośrodków akademickich i Policji z Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Serbii, Finlandii, Szwiecji, Norwegii, Niderlandów, Czech, Litwy, Łotwy, Portugalii, Irlandii Północnej, Belgii. Przedmiotem dyskusji był podział zadań w ramach zespołów (Working Groups). W grancie biorą udział representanci 45 krajów, w tym państw spoza UE, zlokalizowanych na 5 kontynentach (!). Językiem roboczym grantu jest język angielski. Stronę Polską w grancie reprezentują dr hab. D. Sołodov, prof. UWM oraz Pani dr Olga Mazur (UJ).  Więcej informacji na temat grantu, jego głównych załóżeń i celów można znależć na stronie internetowej www.implemendez.eu , dedykowanej stronie COSTu-European Cooperation in Science&Technology oraz social media: https://twitter.com/implemendez 

https://www.linkedin.com/company/101516330