Wywiad z dr hab. Piotrem Chlebowiczem, profesorem UWM

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wywiadem z dr hab. Piotrem Chlebowiczem, profesorem UWM. W nim informacje o tegorocznej edycji Kryminologicznego Seminarium Państw Bałtyckich pod hasłem “Crime and Crime Control: Classic Issues and New Challenges”, która odbyła się w dniach 19 i 20 czerwca 2023 r. w Tallinie oraz o wynikach (nowatorskich!) badań w zakresie przeciwdziałania wykrywaniu przestępstw ze strony zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych. W Seminarium naszą Katedrę reprezentowali również dr Maciej Duda i dr Joanna Narodowska. 

Przypominamy, że na temat szeroko rozumianej "antykryminalistyki" ukazały się dwie monografii pod redakcją dr hab. Piotra Chlebowicza:  Antykryminalistyka. Taktyka i technika działań kontrwykrywczych (wydawnictwo Difin) oraz Działania kontrwykrywcze zorganizowanych grup przestępczych i organizacji terrorystycznych (wydawnictwo C.H. Beck)

Link do wywiadu: Naukowiec z UWM bada, jak przestępcy próbują uniknąć odpowiedzialności