Miedzywydziałowe Mistrzostwa w szachach

   Dnia 10 grudnia 2023 roku odbyły się Międzywydziałowe Mistrzostwa UWM w Szachach. Złoty medal zdobyła drużyna Wydziału Lekarskiego  w składzie: A.Jędrusik, B.Jedliński, J.Matysek, P.Zaborek z wynikiem 15 pkt.

Srebrny medal uzyskała drużyna reprezentująca Wydział Matematyki i Informatyki (W. Kaznowska, J. Marchwicki, W. Andrejczuk) z wynikiem 12 pkt.

Brązowy medal zdobyli studenci Medycyny Weterynaryjnej w składzie P. Mośny, N. Bohdanowicz uzyskując 11 pkt.
Wyprzedzili Wydział Nauk Technicznych (M. Skomski, J. Bendarczyk, M. Zaborowski) małymi punktami.

W Mistrzostwach wzięło udział 9 wydziałów. Rozgrywki  zostały przeprowadzone systemem kołowym, tempem gry szachów aktywnych.

Klasyfikacja drużynowa wydziałów:

1. Wydział Lekarski

2. Wydział Matematyki i Informatyki

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej

4. Wydział Nauk Technicznych

5. Wydział Prawa i Administracji

6. Wydział Geoiżynierii (VI-VII)

7. Wydział Humanistyczny (VI-VII)

8. Wydział Nauk Społecznych

9. Wydział Bilologii i Biotechnologii