Dodatkowy nabór wrześniowy

Ostatnia szansa zapisów na studia!!!

Kolejny nabór wrześniowy od 20 września 2023 r. do 25 września 2023 r.  do godz. 15.00 na kierunki:

  • teologia (studia magisterskie)-5 letnie ;
  • nauki o rodzinie ( studia drugiego stopnia 2 letnie).

Informacja pod nr tel. 89 523 89 46

Internetowa rejestracja kandydatów

Zapraszamy na stronę: https://rekrutacja.uwm.edu.pl/

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/studia-pierwszego-stopnia-i-jednolite-studia-magisterskie
- studia I stopnia

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/content/studia-ii-stopnia - studia II
stopnia

https://irk.uwm.edu.pl/pl/ - Internetowa Rejestracja Kandydatów

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji-0 -
zasady rekrutacji

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/harmonogram - harmonogram
rekrutacji

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-krok-po-kroku -
rekrutacja krok po kroku

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/najczesciej-zadawane-pytania
- najczęściej zadawane pytania