Publiczna obrona rozprawy doktorskiej p. mgra lic. Jarosława Michalczuka