Studia podyplomowe - przygotowanie do nauczania przedmiotu

Uprzejmie informujemy,
że Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
przygotował nową ofertę studiów podyplomowych
PRZYGOTOWANIE DO NAUCZANIA PRZEDMIOTU,
dedykowaną absolwentom studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich przygotowanych merytorycznie do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć z następujących przedmiotów: biologia, matematyka, informatyka, historia i wiedza o społeczeństwie, religia, etyka, język polski, język angielski). Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela na studiach podyplomowych jest prowadzone w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego dla absolwentów go nie posiadających. Szczegółowe informacje można znaleźć pod poniższym

linkiem:

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/podyplomowe/przygotowanie-do-nauczania-przedmiotu#axzz86P048yaZ