Warsztaty na naszym Wydziale

W dniu 4 października 2023 r. na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie odbyła się druga część szkolenia – warsztaty: „Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa w sytuacji zagrożenia życia”. 

Warsztaty prowadził Ryszard Jabłoński, suicydolog, terapeuta. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego i członek Zarządu Głównego, zajmuje się problematyką zachowań samobójczych. Prowadzi szkolenia z zakresu problematyki suicydologicznej dla terapeutów, nauczycieli i wychowawców w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Organizatorzy:

ks. dr hab. Marek Żmudziński, prof. UWM - Dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie,  Izabela Daszkowska-Dąbrowska - Dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Olsztynie, Olsztyńskie Stowarzyszenie ZPS+.