Wykład p.t. "Anatomia terroryzmu" - galeria

W dniu 20 października 2023 r. (piątek) na godz. 10.00 do sali nr 2
w budynku Wydziału Teologii (Olsztyn-Redykajny) odbył się wykład
p.t. "Anatomia terroryzmu".
Wykład wygłosi dr inż. Konrad Nowak (Wydział Nauk Technicznych, UWM w Olsztynie).
W wykładzie uczestniczyli nasi studenci i uczniowe z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Lidzbarku Warmińskim