Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Olsztyńska Germanistyka wspiera i promuje swoich najlepszych studentów! Do oferowanych przez Fundację Georga i Marii Dietrichów możliwości ich rozwoju doszła kolejna inicjatywa – stypendia naukowe dla studentów germanistyki UWM. Tym samym staliśmy się jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym oprócz stypendiów MEiN można otrzymać stypendia dodatkowe w wysokości 500 Euro za semestr. Oczywiście trzeba spełnić pewne warunki, m.in. dbać o rozwój własnej motywacji do nauki, wyróżniać się wysoką średnią ocen, być otwartym na współpracę na rzecz rozwoju naszego kierunku, a także współtworzyć swoją postawą właściwy klimat do zdobywania wiedzy i umiejętności. Mile widziane są również osiągnięcia w kole naukowym!

14 marca 2023 roku w Auli im. Georga i Marii Dietrichów w blasku fleszy, w obecności władz dziekańskich, wykładowców, zgromadzonych studentów i licznie przybyłych przedstawicieli lokalnych mediów jury konkursowe ogłosiło pięciu laureatów I. edycji konkursu o stypendium Fundacji Georga i Marii Dietrichów. Zostali nimi:

na studiach I stopnia: Weronika Czerwińska, Zuzanna Sekuła oraz Nikola Petniunas

na studiach II stopnia: Natalia Ankowska i Mateusz Duchliński

Galeria zdjęć z Uroczystości

Gratulacjom i… wywiadom nie było końca! Zamieszczamy tu fotografie z tego wyjątkowego wydarzenia, by było jasne, że dodatkowe stypendia są na naszej germanistyce FAKTEM.

Informacje i wywiady z uczestnikami:

https://uwm.edu.pl/aktualnosci/studenci-germanistyki-ze-stypendiami-fundacji-dietrichow

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/10997/fundacja-dietrichow-przyznala-stypendia-studentom-uwm.html

https://radioolsztyn.pl/przyznano-je-po-raz-pierwszy-stypendia-fundacji-dietrichow-trafily-do-studentow/01685825

https://radioolsztyn.pl/audycje-w-jezyku-niemieckim-3/01669368 (audycja z 19.02.2023, od 3 - 11 minuty)

Facebook.com - Germanistyka - UWMDie Olsztyner Germanistik fördert ihre besten Studierenden! Zu den durch die Georg-und-Maria-Dietrich-Stiftung angebotenen Möglichkeiten ihrer Entwicklung ist eine weitere Initiative hinzugekommen: Stipendien für die besten Studierenden. Damit sind wir das einzige Zentrum in Polen, an dem man außer Stipendien, die durch das Ministerium für Bildung und Forschung angeboten werden, zusätzlich weitere Stipendien in Höhe von 500 Euro pro Semester erhalten kann. Natürlich muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen, unter anderem die eigene Lernmotivation entwickeln, einen hohen Notendurchschnitt haben, offen für die Zusammenarbeit zur Entwicklung unserer Fachrichtung sein und mit der positiven Haltung das richtige Klima für den Erwerb von Wissen und Fähigkeiten mitgestalten. Auch Leistungen in unserem Studentenkreis sind willkommen!

Am 14. März 2023 gab die Wettbewerbsjury in der Georg-und-Maria-Dietrich-Aula in Anwesenheit der Dekaninnen, der Dozentinnen und Dozenten, der versammelten Studierenden sowie zahlreicher Vertreter der lokalen Medien die fünf Gewinner der ersten Edition des Stipendienwettbewerbs der Georg-und-Maria-Dietrich-Stiftung bekannt. Das Stipendium erhielten:

Weronika Czerwińska, Zuzanna Sekuła und Nikola Petniunas (Bachelorstudium)

sowie

Natalia Ankowska und Mateusz Duchliński (Masterstudium).

FOTOGALERIE

Die Glückwünsche und Interviews nahmen kein Ende! Wir fügen hier Fotos von dieser besonderen Veranstaltung bei, um deutlich zu machen, dass zusätzliche Stipendien an unserer Fachrichtung Germanistik ein FAKT sind.

Informationen und Interviews mit Teilnehmern:

https://uwm.edu.pl/aktualnosci/studenci-germanistyki-ze-stypendiami-fundacji-dietrichow

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/10997/fundacja-dietrichow-przyznala-stypendia-studentom-uwm.html

https://radioolsztyn.pl/przyznano-je-po-raz-pierwszy-stypendia-fundacji-dietrichow-trafily-do-studentow/01685825

https://radioolsztyn.pl/audycje-w-jezyku-niemieckim-3/01669368 (audycja z 19.02.2023, od 3 - 11 minuty)

Facebook.com - Germanistyka - UWM

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl