Filologia Germańska UWM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Opłata rekrutacyjna

Informacja o opłacie rekrutacyjnej znajduje się w zakładce UWM: Opłata rekrutacyjna

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

a. 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

b. 85 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer kont wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl).

Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe. Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).

 FILOLOGIA
GERMAŃSKA
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 45
fax 89 523 59 66 german.human@uwm.edu.pl