Opłata rekrutacyjna

Opłata na rok akademicki 2024/2025

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów obowiązuje wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wskazane podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

  • 150 zł - dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które postępowanie kwalifikacyjne obejmuje sprawdziany uzdolnień artystycznych, tj. na kierunki studiów I stopnia: sztuki wizualne, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku.
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłata musi być wpłacona przez Kandydata na indywidualny numer konta wskazany podczas rejestracji na studia w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów-  irk.uwm.edu.pl). Zalecamy wnoszenie opłat przez przelewy internetowe.

Opłata nanoszona jest do systemu IRK po przekazaniu jej na konto UWM przez bank wnoszącego opłatę (w ciagu 1-2 dni).

 

Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kandydatowi przysługuje – na jego wniosek – zwrot opłaty rekrutacyjnej za jeden lub więcej kierunków studiów w przypadku:

  • braku zapisu w systemie IRK na kierunek studiów
  • rejestracji na mniej kierunków studiów niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UWM
  • gdy kandydat nie został wzięty pod uwagę w procesie kwalifikacji z powodu wniesienia i zaksięgowania opłaty po terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji
  • gdy kierunek studiów nie został uruchomiony z powodu zbyt małej liczby kandydatów

 

 

  • Pliki do pobrania

    Pliki do pobrania

  • Podanie o zwrot opłaty rekrutacyjnej